Styrande dokument – Författningssamling

Papper och blanketterPapper och blanketter

Här i menyn nedan finner du de policydokument, reglementen och riktlinjer som är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.

Regler

 

Riktlinjer

Policy

Strategi

Program

Plan

Övrigt

Delegeringsordningar

Delegeringsordning finans Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning Samverkansnämnden personal Valnämnden

Kommunala bolag

Tranemo Forum AB Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 2016-03-21 Bolagsordning för Tranemo Forum AB 2016-03-21 Tranemobostäder Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 2016-03-21 Bolagsordning för Tranemobostäder AB 2016-03-21 Tranemo Utvecklings AB Ägardirektiv för Tranemo utvecklings AB 2018, antaget 2019-02-04 Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 2018, antaget 2019-02-04  


Publicerad den 28 juni 2018, senast ändrad den 20 mars 2019