Styrande dokument – Författningssamling

Papper och blanketterPapper och blanketter

Här i menyn nedan finner du de policydokument, reglementen och riktlinjer som är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.

Regler

 

Riktlinjer

Policy

Strategi

Program

Plan

Övrigt

Delegeringsordningar

Delegeringsordning finans

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning Samverkansnämnden personal

Valnämnden

Kommunala bolag

Tranemo Forum AB

Ägardirektiv för Tranemo Forum AB

Bolagsordning för Tranemo Forum AB 2016-03-21

Tranemobostäder

Ägardirektiv för Tranemobostäder AB

Bolagsordning för Tranemobostäder AB 2016-03-21

 

Tranemo Utvecklings AB

Ägardirektiv för Tranemo utveckling AB

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB 2018, antaget 2019-02-04


Publicerad den 28 juni 2018, senast ändrad den 9 september 2019