Styrande dokument – Författningssamling

Papper och blanketter

Här i menyn nedan finner du de policydokument, reglementen och riktlinjer som är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.

Välkommen till vår digitala mässa för digitala initiativ

I den digitala mässan finns några av alla de digitaliseringsaktiviteter som just nu pågår i Tranemo kommun.

Välkommen in till mässan!

 

Regler

 

Riktlinjer

Strategi

 

Program

Plan

 

Policy

 

Delegeringsordningar

Delegeringsordning finans

Delegeringsordning för Kommunstyrelsen 2024

Delegeringsordning Valnämnden

Delegeringsordning Överförmyndanämnd

Kommunala bolag

Tranemo Forum AB

Bolagsordning för Tranemo Forum AB

Arbetsordning Tranemo Forum AB

VD-instruktion – Tranemo Forum AB

Tranemobostäder

Bolagsordning för Tranemobostäder AB

Tranemo Utvecklings AB

Bolagsordning för Tranemo Utvecklings AB

Arbetsordning Tranemo utvecklings AB

VD-instruktion Tranemo utvecklings AB

 

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag

Ägardirektiv för Tranemo kommuns bolag

Gemensamma styrdokument i Västra Götaland

Övrigt


Publicerad den 28 juni 2018, senast ändrad den 3 juli 2024