Diarielistor

Vill du titta närmare på någon inkommen handling?

Hög med papper

Skriv vilket ärendenummer som handlingen har och ring 0325-57 60 00 eller mejla till kommun@tranemo.se så skickar vi den till dig.
Här kan du se de ärenden som diarieförs hos Tranemo kommun. Nya listor läggs upp en gång/vecka.

OBS! Rödmarkerad och märkt SEKRETESS är sekretesshandling

Postlista 2017-04-18

Postlista 2017-04-07

Postlista 2017-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad den 14 mars 2016, senast ändrad den 18 april 2017