Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor.

Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Därför länkar vi från och med 1 januari 2019 över till Gislaveds kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Gislaved. 

Alla blanketter som du behöver för att ansöka finns på Gislaveds kommuns hemsida. Om din ansökan gäller brandfarlig eller explosiv vara är det till Särf du skickar din ansökan.

Vill du träffa en handläggare i Tranemo? Kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter på tel. 0371 – 810 00.

Adressen är:

Bygg och miljö, Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

Undersidor

dator på ett skrivbord.

Bygga nytt, ändra eller riva

Det finns en hel del saker som det behövs tillstånd för. I andra fall kan det finnas vissa regler som måste följas eller tillsyn som behöver göras.

Laborera med kemikalier

Kemikalier

Vår natur och vi människor mår inte så bra av vissa kemikalier. Därför är det viktigt att vi tar hand om dem på rätt sätt.

Lök

Livsmedel och alkoholservering

Man brukar säga att hälsan är det viktigaste vi har och att vi ska värna om den. Därför finns det lagar och regler som bestämmer hur livsmedelsbutiker, restauranger och andra som hanterar livsmedel ska handskas med det.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån Miljöbalken. Det gäller bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste finnas.

hus vid sjö

Strandskydd

Strandskydd finns till för att trygga förutsättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv.

Energi och uppvärmning

Det är alltid den sökande (oftast fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att en värmepumpinstallation inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö.