Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg tillsammans med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns kommun.  Vi länkar därför över till Ulricehamns kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Ulricehamn. 

Restaurang med blommo och ljus på bordet

Tillstånd och regler för företag

Här har vi samlat information om ansökan och tillstånd som du kan behöva när du ska starta nytt företag eller ny verksamhet. Läs mer under respektive flik.

Laborera med kemikalier

Kemikalier

Du som importerar, säljer, handlar upp, använder eller hanterar kemikalier har ett särskilt ansvar så att människor eller miljö inte skadas. Det krävs kunskap om och försiktighet i hanteringen av kemikalier.

Kor i hage

Jordbruk och djurhållning

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån Miljöbalken. Kommunen har som uppgift att ha tillsyn på jordbruksföretag så att de följer reglerna. Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall.

Lök

Livsmedel

Om du har synpunkter eller klagomål på någon livsmedelsverksamhet i Ulricehamns eller Tranemo kommun, kan du vända dig till livsmedelsinspektörerna på Ulricehamns kommun. Du kan vara anonym när du anmäler ett ärende.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån Miljöbalken. Det gäller bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste finnas.

Periodiska systemet

Radon

Din inomhusmiljö där du bor påverkas av flera olika saker. Här har vi samlat de vanligaste problem som kan uppkomma. Du hittar också vilka regler som gäller och hur du kan gå till väga för att komma till rätta med problemen.

Ösjön

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till…

Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen.