Bygga och bo

Du är varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny bostad i lugn och trivsam miljö och för dig som söker ett äldre hus eller en lägenhet med goda grannar och med allt inom räckhåll.

DROP-IN

Har du frågor om ansökningar gällande byggnation, rivning eller ändring av byggnadsverk? På torsdagar varannan vecka (jämna veckor) fram till och med vecka 25, har vi öppet hus på kommunkontoret i Tranemo mellan kl 16.00 och 18.00, då har du möjlighet att prata och få rådgivning av en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör. Förutom denna tiden är det bygglovshandläggare på plats varje torsdag mellan kl 8.00 och 16.00 i Tranemo, boka gärna in en tid i förväg.

Välkommen!

Samverkansnämnd miljö och bygg

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg ihop med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns kommun.  Därför länkar vi över till Ulricehamns kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Ulricehamn.

Lägenheter

Hitta bostad

Genom vårt kommunala bostadsbolag, Tranemobostäder, erbjuds lägenheter på ett tiotal platser runt om i kommunen. Här till höger finns länkar till fler bostadsförmedlingar med bostäder i Tranemo kommun samt till mäklare som verkar inom kommunen.

Byggnation av Tranemo Park

Bygglov och anmälan

Samverkansnämnd miljö och bygg Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg ihop med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns kommun.  Därför länkar vi över till Ulricehamns kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Ulricehamn. Alla blanketter som du behöver för att ansöka finns på Ulricehamns kommuns hemsida. Beroende…

Nybyggnation på en av alla de fina tomter som kommunen har att erbjuda

Lediga tomter

Tranemo kommun har ungefär 165 byggklara tomter till salu, spridda i kommunens olika orter.

Gungbräda på en lekplats

Lekplatser och grönområden

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av lekplatser och grönområden. Här - som inom så många andra områden - är det svårt att förena önskemål och behov med den tilldelade ekonomiska ramen. Därför koncentreras upprustning och underhåll av lekplatser i de olika orterna; färre men bättre lekplatser. Prioriteringen görs i samråd med byalag och samhällsföreningar.…

Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier. Hur går adressättningen till? Det är Tekniska sektionen som efter beslut, registrerar nytillkomna och ändrade adresser till Lantmäteriet. De i sin tur…

kvinna i rullstol

Enkelt avhjälpta hinder

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Röd telefon

Felanmälan

Allmänna ledningar för vatten, avlopp, gator, vägar, belysning och fjärrvärme: Kontakta Tekniska sektionen Kontorstid växel tel 0325-57 60 00, Övrig tid tel 070-651 57 11 Eldistribution störningsanmälan: Vattenfall Eldistribution AB Hela dygnet tel 020-82 58 58 E.ON elnät Västbo (Mossebo) Hela dygnet tel 020-88 00 22 Östra Kinds Elkraft ek för Kontorstid växel tel 0321-53…

Schakttillstånd

Sedan länge har det krävts schakttillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. Villkoren för schakttillstånd har ändrats vilket innebär att schaktning utan giltigt tillstånd utlöser en sanktionsavgift på 20% av det av SCB fastställda prisbasbeloppet. Ansökan för gräv- och schakttillstånd hittar du här, klicka på länken.  Regler och anvisningar för…

Sotare på taket

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt. Kommunen är ansvarig…

Ventilationskontroll

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången måste ägaren kontrollera systemet genom en första besiktning. För de flesta byggnader krävs också återkommande besiktning vart tredje eller sjätte år. Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Tillgänglighet för alla i samhället

Tillgänglighet

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.

Energi- och klimatrådgivare Decima Henningsson vid en solcellsinstallation. Foto: John Hamnelid

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning för företag, privatpersoner och organisationer Du vet väl att du kan få rådgivning angående Energi och Klimat som företagare? Många känner till att du som privatperson kan ta kontakt med Energi- och Klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller.…

Adress

E-post:
bygg@ulricehamn.se

Telefontid: mån, ons, fre kl 9.30-11.30
Handläggare finns på plats i
Tranemo varje torsdag kl 8.00-16.00, boka gärna en tid.

Drop-in:
Tranemo, torsdagar kl 16.00-18.00 (jämna veckor)
Ulricehamn, torsdagar kl 16.00-18.00 (ojämna veckor)

E-tjänster