Bygga, bo och bygglov

Du är varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny bostad i lugn och trivsam miljö och för dig som söker ett äldre hus eller en lägenhet med goda grannar och med allt inom räckhåll.

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är då Gislaveds kommun. Därför länkar vi  över till Gislaveds kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Gislaved. 

Alla blanketter som du behöver  för att ansöka finns på Gislaveds kommuns hemsida. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika ansökningshandlingar.

Nuläge – bygg-och miljösamverkan

Just nu pågår ett intensivt arbete med att föra över handlingar och andra dokument mellan olika system från Ulricehamns kommun till Gislaveds kommun. Arbetet har tagit längre tid än förväntat men vi arbetar så fort vi kan för att få det klart.

Träffa handläggare i Tranemo

Arbete pågår med att se över formerna för tidsbokning i Tranemo. Behöver du komma i kontakt med en handläggare kan du alltid kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter, tel. 0371 – 810 00.

Välkommen!

 

Hitta bostad

Genom vårt kommunala bostadsbolag, Tranemobostäder, erbjuds lägenheter på ett tiotal platser runt om i kommunen. Här till höger finns länkar till fler bostadsförmedlingar med bostäder i Tranemo kommun samt till mäklare som verkar inom kommunen. På Boplats Sverige hittar du en överblick på lediga bostäder i hela kommunen.

Byggnation av Tranemo Park

Bygglov och anmälan

Samverkansnämnd Bygg- och miljö Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är då Gislaveds kommun. Därför länkar vi  över till Gislaveds kommuns hemsida på alla ställen där verksamheten finns i Gislaved.  Alla blanketter som du behöver  för att ansöka finns på Gislaveds kommuns hemsida. Beroende på…

Nybyggnation på en av alla de fina tomter som kommunen har att erbjuda

Lediga tomter

Tranemo kommun har ungefär 165 byggklara tomter till salu, spridda i kommunens olika orter. 2019 - lediga tomter (pdf)   För vidare information kontakta katarina.borg@tranemo.se

Lek på lekplats

Lekplatser och grönområden

Tekniksektionen svarar för skötsel och underhåll av lekplatser och grönområden. Här - som inom så många andra områden - är det svårt att förena önskemål och behov med den tilldelade ekonomiska ramen. Därför koncentreras upprustning och underhåll av lekplatser i de olika orterna; färre men bättre lekplatser. Prioriteringen görs i samråd med byalag och samhällsföreningar.

Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier. Hur går adressättningen till? Det är Tekniska sektionen som efter beslut, registrerar nytillkomna och ändrade adresser till Lantmäteriet. De i sin tur…

Tillgänglighet

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Röd telefon

Felanmälan

Allmänna ledningar för vatten, avlopp, gator, vägar, belysning och fjärrvärme: Kontakta Tekniska sektionen Kontorstid växel tel 0325-57 60 00, Övrig tid tel 070-651 57 11 Eldistribution störningsanmälan: Vattenfall Eldistribution AB Hela dygnet tel 020-82 58 58 E.ON elnät Västbo (Mossebo) Hela dygnet tel 020-88 00 22 Östra Kinds Elkraft ek för Kontorstid växel tel 0321-53…

Schakttillstånd

Sedan länge har det krävts schakttillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. Villkoren för schakttillstånd har ändrats vilket innebär att schaktning utan giltigt tillstånd utlöser en sanktionsavgift på 20% av det av SCB fastställda prisbasbeloppet. Ansökan för gräv- och schakttillstånd hittar du här, klicka på länken.  Regler och anvisningar för…

Sotare på taket

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt. Kommunen är ansvarig…

Energi- och klimatrådgivare Decima Henningsson vid en solcellsinstallation. Foto: John Hamnelid

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning för företag, privatpersoner och organisationer Du vet väl att du kan få rådgivning angående Energi och Klimat som företagare? Många känner till att du som privatperson kan ta kontakt med Energi- och Klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller.…

Inomhusmiljö

En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det viktigt att miljön och luften inomhus är så bra som möjligt.

Ventilationskontroll

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk.