Bygga, bo och bygglov

Varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny bostad i lugn och trivsam miljö och för dig som söker ett äldre hus eller en lägenhet med goda grannar och med allt inom räckhåll.

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Om du har nytt ärende och vill tala med någon kring bygg- och miljöfrågor kontakta kommunen@gislaved.se eller ring 0371 810 00.

Adressen är: Bygg och miljö, Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

Direktlänkar till några av de vanligaste ansökningsblanketterna:

Bygglov ansökan

Enskilt avlopp ansökan

Begäran om planbesked

Miljöfarlig verksamhet anmälan

Alla ansökningsblanketter

En del ärenden kräver flera ansökningsblanketter, för att inte missa något kontakta Kundcenter för miljö- och bygg på 0371 810 00 eller kommunen@gislaved.se.

Träffa handläggare i Tranemo

Vill du träffa en handläggare i Tranemo. Kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter, tel. 0371 – 810 00.

Välkommen!

Undersidor

vardagsrum

Hitta bostad

Genom vårt kommunala bostadsbolag, Tranemobostäder, erbjuds lägenheter på ett tiotal platser runt om i kommunen. Här till höger finns länkar till fler bostadsförmedlingar med bostäder i Tranemo kommun samt till mäklare som verkar inom kommunen. På Boplats Sverige hittar du en överblick på lediga bostäder i hela kommunen.

en röd husvägg med ett fönster på

Bygglov och anmälan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Om du har nytt ärende och vill tala med någon kring Bygg- och Miljöfrågor kontakta kommunen@gislaved.se eller 0371- 810 00. För direktlänkar till några av de vanligaste ansökningsblanketterna se nedan: Bygglov ansökan Enskilt avlopp ansökan Planbesked ansökan Miljöfarlig verksamhet anmälan Alla ansökningsblanketter En del ärenden…

Höghus och Tranemosjön

Lediga tomter

Tranemo kommun har ungefär 165 byggklara tomter till salu, spridda i kommunens olika orter. Det finns en karta där du kan söka efter lediga tomter.  

Postlådor i en lång rad

Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier. Hur går adressättningen till? Det är Tekniska sektionen som efter beslut, registrerar nytillkomna och ändrade adresser till Lantmäteriet. De i sin tur…

rullstol

Tillgänglighet

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

mobiltelefon

Felanmälan

Allmänna ledningar för vatten, avlopp, gator, vägar, belysning och fjärrvärme: Kontakta Tekniska sektionen Kontorstid växel tel 0325-57 60 00, Övrig tid tel 070-651 57 11 Eldistribution störningsanmälan: Vattenfall Eldistribution AB Hela dygnet tel 020-82 58 58 E.ON elnät Västbo (Mossebo) Hela dygnet tel 020-88 00 22 Östra Kinds Elkraft ek för Kontorstid växel tel 0321-53…

ett rum med stol, bord, soffa och fönster

Inomhusmiljö

En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det viktigt att miljön och luften inomhus är så bra som möjligt.

två ventilationsrör

Ventilationskontroll

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk.

grävmaskiner

Schakttillstånd

Det krävs tillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. Den som önskar schakta ska både ansöka om tillstånd och om tillstånd ges även lämna in en slutrapportering efter utfört arbete. För ansökan finns en E-tjänst som du hittar på E-tjänster och blanketter genom att där klicka dig fram via Bygga,…

Sotare på taket

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt. Kommunen är ansvarig…

händer och datorskärm

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning för företag, privatpersoner och organisationer Du vet väl att du kan få rådgivning angående Energi och Klimat som företagare? Många känner till att du som privatperson kan ta kontakt med Energi- och Klimatrådgivaren i din kommun, för att få hjälp och stöd när du ska till exempel välja värmepump eller vill installera solceller.…