Bygga, bo och bygglov

Varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny bostad i lugn och trivsam miljö och för dig som söker ett äldre hus eller en lägenhet med goda grannar och med allt inom räckhåll.

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Om du har nytt ärende och vill tala med någon kring bygg- och miljöfrågor kontakta alltid kommunen@gislaved.se eller ring 0371 810 00.

Adressen är: Bygg och miljö, Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

Träffa handläggare i Tranemo

Vill du träffa en handläggare i Tranemo. Kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter, kommunen@gislaved.se tel. 0371 – 810 00.

Välkommen!

Undersidor

Höghus och Tranemosjön

Lediga tomter

Tranemo kommun har ungefär 165 tomter detaljplanerade för bostadsändamål utspridda i kommunens olika orter. Karta. Vid köp av en bostadstomt krävs att du startar byggnation inom två år från köpedatumet. VA-anslutningsavgiften för en villatomt på 1 000 kvm är ca 125 000 kr. Du får då en anslutningspunkt anvisad vid din tomtgräns där du får ansluta…

vardagsrum

Hitta bostad

Genom vårt kommunala bostadsbolag, Tranemobostäder, erbjuds lägenheter på ett tiotal platser runt om i kommunen. Här till höger finns länkar till fler bostadsförmedlingar med bostäder i Tranemo kommun samt till mäklare som verkar inom kommunen.  

en röd husvägg med ett fönster på

Bygglov och anmälan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Om du har nytt ärende och vill tala med någon kring Bygg- och Miljöfrågor kontakta kommunen@gislaved.se eller 0371- 810 00. Nu kan du ansöka om bygglov digitalt här För blanketter i pdf kring bygglov, enskilt avlopp, miljöfarlig verksamhet anmälan osv kontakta kommunen@gislaved.se. För ansökan om…

Postlådor i en lång rad

Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier. Hur går adressättningen till? Det är samhällssektionen som efter beslut, registrerar nytillkomna och ändrade adresser till Lantmäteriet. De i sin tur fungerar…

tecknad bild av en rullstol

Tillgänglighet

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Röd knapptelefon av äldre modell

Felanmälan

Allmänna ledningar för vatten, avlopp, gator, vägar, belysning och fjärrvärme: Kommunal fastighet - Felanmälan och beställning Gäller ditt ärende en fastighet som kommunen äger? Då ska du skicka in ditt ärende till Pythagoras - Fastighetsärende Kontakta Samhällssektionen Kontorstid växel tel 0325-57 60 00, Övrig tid tel 0325-57 62 00 Eldistribution störningsanmälan: Vattenfall Eldistribution AB Hela…

två ventilationsrör

Ventilationskontroll

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk.

Elledning på ett grönt fält

Energiläget - så hjälps vi åt att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Tranemo kommun jobbar med förebyggande och löpande åtgärder för att spara el.

Solceller

Energirådgivning

Under 2024 kommer energi- och klimatrådgivningen både för företag och privatpersoner att vara obemannad. Vi hänvisar till Energimyndighetens hemsida energimyndigheten.se

grävmaskiner

Schakttillstånd

Det krävs tillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar. Den som önskar schakta ska ansöka om tillstånd via vår E-tjänst. Om tillstånd beviljas ska även en slutrapportering efter utfört arbete lämnas in. Uppgifter som ska finnas med i ansökan är: namn på det sökande företaget uppgifter om kontaktperson angivelse för…

Sotare på taket

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt. Kommunen är ansvarig…