Företag se hit!

Här kan du som företag ta del av information som berör dig som företagare exempelvis arbeten i samverkan mellan skola…

Ungdomar

Lediga jobb just nu

Lediga jobb Tranemo kommun har drygt 1000 anställda som arbetar inom vård, skola, barnomsorg, ekonomi, personalfrågor med mera.  Alla dessa har till uppgift…

Logga Tranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB (TUAB) hyr ut lokaler till företag i Tranemo kommun. Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra…

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp Här presenteras kommunens upphandlingar av varor och tjänster Under länken ”Aktuella upphandlingar”  i spalten till höger presenteras de upphandlingar…

Äpplen

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna, dels de allmänna inklusive föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om…

Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen Entreprenörsregionen är ett nätverk för inspiration, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet är att främja medlemmarnas arbete för en god utveckling…

Business Region Borås

Business Region Borås Business region Borås är ett samarbete mellan åtta kommuner i Sjuhärad och Boråsregionen där Tranemo kommun är…

Bemanningsenheten

Här hittar du länkar och kontakter för bemanningsenheten. TimePool Bemanningsenheten: 0325 – 57 62 42 E-post: timepool@tranemo.se  Sidan kommer fyllas…