Ekonomiskt stöd och hjälp till arbete

För dig som behöver ekonomiskt stöd, hjälp att söka ett arbete eller behöver göra en dödsboanmälan.

Undersidor

En människa som står på en trappavsats.

Arbetssökande

Här finns information om vart du som arbetssökande kan vända dig samt vilka insatser som finns i Tranemo kommun. Lediga jobb i Tranemo kommun Följ länken så kan du se vilka lediga tjänster som finns i Tranemo kommun. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är den statliga myndighet dit du ska vända dig din första arbetslösa dag. Skriva in…

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Ekonomiskt bistånd

Här kan du läsa mer om försörjningsstöd, hur en ansökan går till och var du ska vända dig och vad du kan få hjälp med. Du som bor i Tranemo kommun kan ha rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om du själv inte kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt. Försörjningsstödet är ett komplement…

Värmeljus

Boutredning

Här finns information om boutredning och dödsboanmälan och vart du vänder dig för att tala med en dödsbohandläggare. Dödsboanmälan När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo och räknas som en juridisk person. Dödsboet företrädes oftast av närmast anhöriga till den avlidne. Enligt svensk lag ska…

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Tranemo sjukhjälps- och understödsfonder

Tranemo Sjukhjälps- och understödsfonder är en stiftelse vars tillgångar förvaltas av Tranemo kommun, men med en särskild styrelse som fattar beslut om utdelning av stiftelsens medel. Ursprunget är en donation från 1902 av August och Augusta Claesson, Uddebo. Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer i behov av ekonomiskt stöd, uppmuntran vid sjukdom och…

Pensionsmyndighetens logotyp

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd. De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor…

E-tjänster och blanketter

Adress & öppettider

Måndag - Fredag

10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Adress

Telefontider må-fr 8.30-9.30
Besöksadress: Solgårdsgatan 1, Tranemo