Socialt och ekonomiskt stöd

Om du är bosatt i Tranemo kommun har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till ditt uppehälle och till boendekostnader.

Svenska sedlar och mynt

Insatser för arbetssökande

Kommunen har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen.

Budget- och skuldrådgivning

Vi samarbetar med Borås stad när det gäller budget- och skuldrådgivning. Där kan du bland annat få råd om du är skuldsatt och få hjälp med att skapa en hushållsbudget.

God man, förvaltare, förmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan, ÖiS. www.ois.skovde.se

Individuell bedömning för att få bistånd

Den som inte kan tillgodose sina ekonomiska behov själv eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning av socialtjänsten. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. För att få rätt till bistånd krävs en individuell bedömning som görs av en socialsekreterare.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska den sökande bidra till sin försörjning efter egen förmåga, dvs aktivt söka arbete, delta i lämpliga kompetenshöjande åtgärder och vara aktiv för att ta sig ur sitt bidragsberoende.

Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning på om du är berättigad till ekonomiskt bistånd.


Publicerad den 2 november 2015, senast ändrad den 18 maj 2017

Kontakt

Karta

Visa större karta