Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022-01-17, anslagstid 2022-01-21–2022-02-14

Kommunstyrelsens utskott

Omsorgsutskottet sekretessprotokoll 2022-01-13, anslagstid 2022-01-13–2022-02-03

Allmänna utskottet 2022-01-13, anslagstid 2022-01-17–2022-02-08

Omsorgsutskottet 2022-01-13, anslagstid 2022-01-17–2022-02-08

Lärandeutskottet 2022-01-13, anslagstid 2022-01-14–2022-02-07

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Samverkansnämnd personal 2022-01-12, anslagstid 2022-01-14–2022-02-07

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2022-01-10, anslagstid 2022-01-11–2022-02-01

Budgetutskottet

Inget anslag.

Krisledningsnämnd

Inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Just nu finns inga aktuella anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Aktförvaring

Aktuella ärenden som lämnats till Tranemo kommun för aktförvaring.

  • Vida Tranemo AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökade produktionsvolymer för impregnerade trävaror på fastigheten Ömmestorp 1:47 i Tranemo kommun.
    Eventuellt yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 28 januari 2022.Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna: https://filskick.lansstyrelsen.se/message/JcvfZms7v5ciuvDssj3kzV
    De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2022-01-29.

Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 21 januari 2022