Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inget protokoll som anslås.

Kommunstyrelsen

Protokoll KS 2018-01-08, anslagstid 2018-01-15 – 2018-02-06

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2018-01-11, anslagstid 2018-01-17 – 2018-02-08

Samverkansnämnd miljö- och bygg

Just nu finns inget protokoll som anslås

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inget protokoll som anslås

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga anslag här.

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inget protokoll som anslås

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inget protokoll som anslås

Valnämnd

Just nu finns inget protokoll som anslås

Budgetberedningen

Just nu finns inga protokoll att anslå.

Övriga anslag/bevis

Protokoll Sjuhärads samordningsförbund anslagstid 2018-01-09–2018-01-30

Protokoll Boråsregionen anslagstid 2018-01-03–2018-01-24

Just nu finns inget protokoll som anslås.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 17 januari 2018

Kontakt