Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Protokoll KF 2018-10-29, anslagstid 2018-11-02–2018-11-26

Kommunstyrelsen

Protokoll KS 2018-11-05, anslagstid 2018-11-12–2018-12-04

Kommunstyrelsens utskott

Protokoll AU 2018-10-25, anslagstid 2018-10-29–2018-11-20

Bildnings- och kulturutskottet 2018-10-18, anslagstid 2018-10-30–2018-11-21

Protokoll AU 2018-11-01, anslagstid 2018-11-05–2018-11-27

Protokoll OFU 2018-11-01 anslagstid 2018-11-06–2018-11-28

Bildnings- och kulturutskottet 2018-11-01, anslagstid 2018-11-07–2018-11-29

Protokoll AU 2018-11-06, anslagstid 2018-11-08–2018-11-30

Protokoll OFU 2018-11-15 anslagstid 2018-11-16–2018-12-10

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns det inga anslag.

Samverkansnämnd miljö- och bygg

Samverkansnämnd miljö och bygg 2018-11-06, anslagstid 2018-11-12–2018-12-04

Samverkansnämnd Personal

Samverkansnämnd personal 2018-10-17, anslagstid 2018-11-02–2018-11-24

Budgetberedningen

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Här finner ni aktuella anslag och protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla.

Kungörelse Länsstyrelsen Slutlig rösträkning

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Samverkansnämnd arbetsmarknad 2018-10-17, anslagstid 2018-11-07–2018-11-29

Valnämnd

Anslag Valnämnden 2018-10-23 anslagstid 2018-10-30–2018-11-21

Krisledningsnämnd

Protokoll Krisledningsnämnd 2018-11-01, anslagstid 2018-11-08–2018-11-30


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 16 november 2018