Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-05-13, anslagstid 2019-05-17–2019-06-10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-04-29, anslagstid 2019-04-30–2019-05-22 direktjustering

Kommunstyrelsen 2019-04-29, anslagstid 2019-05-06–2019-05-28

Kommunstyrelsens utskott

Omsorgsutskottet 2019-04-25 anslagstid 2019-04-30-2019-05-22

Allmänna utskottet 2019-04-25, anslagstid 2019-04-30–2019-05-22

LU 2019-04-25, anslagstid 2019-05-03–2019-05-27

LU 2019-04-25, SEKRETESS, anslagstid 2019-05-03–2019-05-27

Allmänna utskottet 2019-05-21, anslagstid 2019-05-21–2019-06-11

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns det inga anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg, och miljö 2019-04-23, Anslagstid 2019-04-29–2019-05-23

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns det inga anslag.

Budgetutskottet

Protokoll BU 2019-05-08, anslagstid 2019-05-10–2019-06-03

Protokoll BU anslagstid 2019-05-23–2019-06-14

 

Övriga anslag/bevis

Här finner ni aktuella anslag och protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla.

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag

Valnämnd

Just nu finns inga anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns det inga anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 23 maj 2019