Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns det inga anslag.

 

Kommunstyrelsen

Protokoll KS 2019-01-14 § 1 anslagstid 2019-01-17–2019-02-08

Kommunstyrelsens utskott

Just nu finns inga aktuella anslag

 

 

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Protokollsutdrag KS 2019-01-10 § 25, ramuppdrag IT anslagstid 2019-01-15–2019-02-26

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Protokoll Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2019-01-08, anslagstid 2019-01-14–2019-02-07

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetberedningen

Just nu finns det inga anslag.

Övriga anslag/bevis

nHär finner ni aktuella anslag och protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla.

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Kungörelse Länsstyrelsen Slutlig rösträkning

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag

Valnämnd

Just nu finns det inga anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns det inga anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 18 januari 2019