Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-05-07, anslagstid 2018-05-14–2018-06-05

 

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga anslag här.

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2018-05-02, anslagstid 2018-05-04–2018-05-28

Bildnings- och kulturutskottet 2018-05-17, anslagstid 2018-05-22–2018-06-13

Bildnings- och kulturutskottet 2018-05-17 Sekretessprotokoll, anslagstid 2018-05-22–2018-06-13

Allmänna utskottet 2018-05-17, anslagstid 2018-05-23–2018-06-14

 

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inget protokoll som anslås

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga anslag här.

Samverkansnämnd miljö- och bygg

Protokoll Samverkansnämnden miljö och bygg 2018-05-02, anslagstid 2018-05-07–2018-05-29

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga anslag här.

Övriga anslag/bevis

Här finner ni aktuella anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga anslag.

Budgetberedningen

Budgetberedningen 2018-05-09, anslagstid 2018-05-16–2018-06-12

Protokoll BB 2018-05-21, anslagstid 2018-05-22-2018-06-13

 


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 23 maj 2018