Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Protokoll KF 2018-06-20, anslagstid 2018-07-03–2018-07-25

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2018-06-21, anslagstid 2018-06-26–2018-07-18

Omsorg- och folkhälsoutskottet, anslagstid 2018-07-06–2018-07-30

 

 

 

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inget protokoll som anslås

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga anslag.

Samverkansnämnd miljö- och bygg

Samverkansnämnd miljö- och bygg 2018-07-05, anslagstid 2018-07-05–2018-07-27

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga anslag.

Övriga anslag/bevis

Sjuhärads samordningsförbund 2018-05-31, anslagstid 2018-07-13–2018-08-03

Här finner ni aktuella anslag och protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-06-25, anslagstid 2018-06-25–2018-07-17

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga anslag.

Budgetberedningen

Just nu finns inga anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 16 juli 2018