Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Protokoll KF 2022-11-21, anslagstid 2022-11-25–2022-12-19

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022-11-28, anslagstid 2022-12-02–2022-12-26

Kommunstyrelsens utskott

Omsorgsutskottet 2022-12-01 anslagstid 2022-12-01-2022-12-23

Lärandeutskottet 2022-12-01, anslagstid 2022-12-02–2022-12-26

Allmänna utskottet 2022-12-01, anslagstid 2022-12-08–2022-12-30

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2022-11-22, anslagstid 2022-11-29–2022-12-23

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Valberedning 2022-11-16 anslagstid 2022-11-23-2022-12-15

Valberedning 2022-11-23 anslagstid 2022-11-30-2022-12-22

Valberedningen 2022-11-29 anslagstid 2022-12-01-2022-12-23

Valberedningen 2022-12-01 anslagstid 2022-12-02-2022-12-27

 

 

Aktförvaring

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 8 december 2022