Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2023-02-23, anslagstid 2023-03-01–2023-03-23

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2023-03-09, anslagstid 2023-03-10–2023-04-03

Budgetutskottet 2023-03-15, anslagstid 2023-03-17–2023-04-10

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg-och miljönämnden 2023-02-21, anslagstid 2023-02-23– 2023-03-20

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2023-02-28, anslagstid 2023-03-07–2023-03-31

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Samverkansnämnd personal 2023-03-01, anslagstid 2023-03-06–2023-03-28

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

 

 

 

Aktförvaring

Ardagh Glass Limmared AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ändringstillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av en anläggning för vätgasproduktion, vid bolagets befintliga verksamhet på fastigheten Limmared 12:1 i Tranemo kommun.

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 3 april 2023.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Tranemo kommun, samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Kungörelse: https://www.lansstyrelsen.se/5.51340eae1864b7149a84e3d9.html


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 17 mars 2023