Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2023-08-31, anslagstid 2023-09-06–2023-09-28

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2023-09-07, anslagstid 2023-09-12–2023-10-04

Omsorgsutskottet 2023-09-21 § 55-61 anslagstid 2023-09-21-2023-10-13

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Budgetutskottet 2023-09-14 anslagstid 2023-09-21-2023-10-13

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

Valberedningen 2023-08-29, anslagstid 2023-09-01–2023-09-25

 

 

Aktförvaring

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kungörelse - detaljplaner

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg-och miljönämnden 2023-09-12, anslagstid 2023-09-18–2023-10-18

Bygg-och miljönämnden 2023-09-12, anslagstid 2023-09-18–2023-10-18


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 25 september 2023