Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2021-08-30, anslagstid 2021-09-03–2021-09-27

Kommunstyrelsens utskott

Lärandeutskottet 2021-08-26, anslagstid 2021-08-30–2021-09-21

Protokoll AU 2021-08-26, anslagstid 2021-09-03–2021-09-27

Allmänna utskottet 2021-09-09, anslagstid 2021-09-10–2021-10-03

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Samverkansnämnd Personal 2021-09-08, anslagstid 2021-09-21–2021-10-13

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Budgetutskottet 2021-08-31, anslagstid 2021-09-03–2021-09-27

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Anslag Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2021-08-31

Anslag Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2021-09-07

 

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Valberedningen 2021-09-02, anslagstid 2021-09-10–2021-10-04

Tranemo Forum AB 2021-09-09, anslagstid 2021-09-13–2021-10-05

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 20 september 2021