Rapportera otrygghetsskapande händelser

I Tranemo kommun kan du vara med och bidra till kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i den kommun som du lever och verkar i eller besöker. Genom en digital trygghetsvandring kan du tycka till om otrygga platser eller delge information om observerat avvikande beteenden dygnet runt när du själv har tid.

När vi rör oss i områden utanför hemmet uppfattar vi områden på olika sätt på grund av erfarenheter, kön, åldrar och andra grupptillhörigheter.
Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser handlar i grunden om demokrati.

Vi behöver din hjälp att identifiera platser som du upplever som otrygga eller iakttagelser som kan vara en viktig pusselbit i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Via en kartfunktion kan du peka ut platsen och sedan uppge ytterligare information om till exempel när och varför platsen känns otrygg eller vart iakttagelse har skett.

Rapportera otrygghetsskapande händelse

Informationen som kommer in via detta formulär kommer att analyseras och behandlas i kommunens kommunledningsstab som är en del av servicesektionen. Informationen kompletteras till vår gemensamma lägesbild som vi har tillsammans med polis och Tranemo bostäder.

Felanmälan och övriga synpunkter lämnas som vanligt via vår hemsida.
Synpunkter och klagomålshantering — Tranemo Kommun

 

Är det pågående brott, ring 112.
Har du sett eller hört något i brottsammanhang –  Tipsa polisen  eller ring 114 14
Tack för din delaktighet i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete!

Brottsförebyggande

När du kommunicerar med Tranemo kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Tranemo kommun hanterar personuppgifter se. Så här behandlar vi dina personuppgifter — Tranemo Kommun


Publicerad den 9 januari 2023, senast ändrad den 27 mars 2024