Tranemoförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in förslag till kommunen, så kallat Tranemoförslag. Ett Tranemoförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Förslaget publiceras på kommunens hemsida i 60 dagar, där kommuninvånare kan rösta på förslaget.
När en kommuninvånare ska rösta krävs underskrift med BankID alternativt lämna sin röst skriftligt till kommunens reception (legitimering krävs vid röstning). Du kan endast rösta en gång per förslag.
Förslaget kräver ett minimum på 30 stycken röster för att behandlas politiskt.
Från det att ett röstningsförfarande genomförts och kommunfullmäktige remitterat förslaget för beredning ska politiskt beslut fattas inom 10 månader.

Vem kan lämna ett Tranemoförslag?

 • Alla som är folkbokförda och/eller äger en fastighet i kommunen har rätt att lämna in förslag.
 • Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.
 • Föreningar och företag får inte lämna Tranemoförslag.

Vilka krav ställs på ett Tranemoförslag?

 • Ska lämnas skriftligt eller via kommunens e-formulär nedan.
 • Namn, adress och telefonnummer till förslagsställaren ska framgå. Du kan inte vara anonym.
 • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Hur röstar jag på ett Tranemoförslag?

 • Nedan kan du läsa om aktuella förslag.
  Här kan du rösta på ett förslag
 • Identifering sker med BankID eller lämna en skriftlig röst till kommunens reception (identifiering krävs).

Fråga, synpunkt eller ett Tranemoförslag?

 • En synpunkt är ett enklare förslag/åsikt/tanke än ett Tranemoförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Ett Tranemoförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Tranemo kommun.
  Mer information om synpunkter.
 • En fråga är något som kan besvaras snarast av verksamheten och inte ett förslag som ska behandlas i den politiska processen med längre handläggningstider. En fråga kan skickas direkt till kommunen.

Här kan du lämna ett Tranemoförslag.

Nedan kan ni läsa förslag, läsa om framröstade förslag samt arkiverade förslag.

Aktuella förslag

 

Tranemoförslag om byte av matleverantör för daglig verksamhet och LSS Gnistan från Gudarpsgården till skolans kostverksamhet (3/30)

Förslag om att byta matleverantör från Gudarpsgården till skolans kostverksamhet för daglig verksamhet och LSS Gnistan servicebostad. Maten som levereras idag upplevs mer anpassad för boende på Gudarpsgården.

Rösta på förslaget senast 2024-01-11. Här kan du rösta på ett förslag

 

Framröstade förslag

Tranemoförslag om duschbås i sim- och idrottshallen i Tranemo (99/30 röster)

Alla duschar i sim- och idrottshallen ska ha duschbås. Väggar och en dörr där du kan stänga om dig. Enkla installationer som monteras kring befintliga duschar. Våra barn och ungdomar, ska kunna känna sig trygga vid dusch och ombyta som är en naturlig del av idrottsundervisningen. Idag vill/vågar många av våra skolbarn och ungdomar inte duscha utan väljer att göra det hemma. Duschdraperiet är inte tillräckligt då dessa blir äckliga och lätta att bara dra undan. Det finns många bra modeller som används ex. på campingar.
En investering i våra barn och ungdomars trygghet och integritet.

 

Arkiverade förslag

Tranemoförslag om container för trädgårdsavfall i Länghem (8/30 röster)

 

 


Publicerad den 8 augusti 2023, senast ändrad den 21 november 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt