Rådgivning för konsumenter

Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentfrågor inför eller efter ett köp. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande funktion och fungerar inte som juridiskt ombud för konsumenter.

händer och datorskärm

Det är Borås Stad som tillhandahåller konsumentvägledning för invånarna i Tranemo kommun.

Öppettider och kontakt:

Under v28-33 har konsumentvägledningen semesterstängt. Under denna period kan du vända dig till Hallå konsument.

Hallå konsument:

Webbplats: hallakonsument.se
Telefonnummer: 0771-525 525

 

Kontaktuppgifter konsumentvägledning Borås stad:

Besök tas emot efter överenskommelse.

Besöksadress
Stadshuset, Kungsgatan 55
501 80 Borås

Du kan även vända dig till Hallå konsument:

Webbplats: hallakonsument.se
Telefonnummer: 0771-525 525

Budget- och skuldrådgivare

Budget- och skuldrådgivare kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Det är Borås Stad som tillhandahåller budget- och skuldrådgivning för invånarna i Tranemo kommun.

Budget- och skuldrådgivningen länk till hemsida : https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/budgetochskuldradgivningkonsumentboras.4.10def705158499bf7c5e1a.html


Publicerad den 21 december 2015, senast ändrad den 5 juni 2024