Stipendier och priser

Stiliserad trana i stål

Det finns ett antal olika stipendier att söka för dem som bor i Tranemo kommun. Varje stiftelse har sina egna bestämmelser om ändamål för de utdelade stipendierna, och vem som har rätt att söka. Det finns också ett medborgarpris som varje år tilldelas olika områden.

Medborgarpris

Medborgarpriset kan gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation som på ett särskilt beaktansvärt sätt främjat kommunen inom ett specifikt område. I år är det specifika området Kommunutveckling.

Prissumman är 10 000 kronor och delas ut på kommunfullmäktige i december månad. Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset. Skicka din nominering och motivering till kommun@tranemo.se senast den 26 november.

Medborgarpris 2023 gick till samtliga fiberföreningar i Tranemo kommun (Landsbygdsnät i Tranemo ek för, Länghem Landsbygd Fiber Ek förening, Mossebo Norra fiberförening Ek förening, Månstadfiber Ek för och Sjötofta Fibernät ek för)
Medborgarpriset 2022 gick till Café Tranan och Second hand
Medborgarpriset 2021 gick till Tranemo Naturskyddsförening.
Medborgarpriset 2020 gick till Tranemo bouleklubb.
Medborgarpriset 2019 gick till Glasparkens utvecklingsgrupp

 

 

Kulturpris

Tranemo kommuns kulturpris på 10 000 kronor delas årligen ut till enskild person eller grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Pristagarna ska vara verksamma inom kommunen.

Kulturpris

Priset söks ej, utan förslag lämnas skriftligen. Vem, vilka vill du nominera och varför? Skicka in din nominering med en motivering till Tranemo kommun, Medborgarservice och processtöd, 51480 Tranemo eller kommun@tranemo.se, sista nomineringsdatum är 1 oktober.
Utdelningen sker vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

Kontaktperson:
Juan Ochoa, kulturchef, 0325-57 64 72, juan.o@tranemo.se

 

Kulturpristagare

Kulturpris 2023
Jimmy Alm
Den nominerade har genom sitt kreativa skrivande omvandlat invånarnas upplevelser till poesi, vilket resulterat i en kärleksfull hyllning till Tranemo kommun. Hans projekt, kommunpoeten, har stärkt gemenskapen och samhörigheten bland invånarna, samtidigt som den har lyft fram kommunens rikedom. Bidraget har skapat en starkare och mer sammanhållen kommun med ökad förståelse för samhället och dess mångfald.

Kjell Pettersson, kulturpristagare 2022

Kjell Pettersson, kulturpristagare 2022

Kulturpris 2022
Kjell Pettersson
Under många år har pristagaren med stort engagemang arbetat ideellt med musik i Tranemo kommun, år ut och år in har han tränat och bussat runt luciatåget som har skänkt glädje till många av oss. En fantastisk och traditionell insats som förtjänar att uppmärksammas. Han har också med passion lett Tranemo storband, som snart fyller 50 år. Med sitt fantastiska bemötande har pristagaren tagit emot musiker och artister från när och fjärran som sprider ordet om Tranemo kommun som en plats där kulturen blommar.

På bilden gratuleras kulturpristagaren Joachim Nyberg av Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande.

Kulturpris 2021
Joachim Nyberg
Under de senaste tio-femton åren har pristagaren arbetat ideellt på kulturföreningen Tre Trappor Upp, en eldsjäl som brinner för musik och det lokala musiklivet i Tranemo kommun. Han har utvecklat den lokala musikscenen och med passion förstärkt föreningen med nya medlemmar. Med sitt fantastiska bemötande har pristagaren tagit emot musiker och artister från när och fjärran som sprider ordet om Tranemo kommun som en plats där kulturen blommar.

Kulturstipendiater 2020 - Föreningen Centralen
Kulturstipendium 2020
Föreningen Centralen
Stipendiaterna har genom ett medborgarförslag gestaltat demokratin i Tranemo kommun och visat hur ideella krafter kan bidra till kommunens utveckling. I över fem år har de drivit en vision i samarbete med kommunen och näringslivet. Med stort engagemang har de bidragit till att förverkliga en dröm, att bygga ett bibliotek och en mötesplats för hela kommunen alldeles invid Tranemosjön, Centralen.
Årets kulturstipendium går till föreningen Centralen!


Kulturstipendium 2019
Tommy Petersson, Örjan Gramming och Björn Bergsten
De var med och startade Tranemo Konstnärsgrupps galleri, en unik och oberoende plats för konst som kommit att bli ett landmärke på orten. Varje helg har de nominerade i nitton års tid tillfört Tranemo kommun något innovativt och oväntat. Under alla dessa år har de gett oss möjlighet till olika upplevelser och inblickar i konstens värld. På galleriet har det blivit många utvecklande möten med fina samtal… och gott kaffe! För en mångårig och gedigen konstnärlig gärning med oräkneliga volontärtimmar, konstverk som berört oss, roat oss och oroat oss.

Kulturstipendium 2018
Bertil Olsson och Roland Lindgren
I varje föreningssammanhang måste det finnas engagerade människor. Tranemo kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Bertil Olsson och Roland Lindgren som förenar djupgående kulturkunskap om socknen och dess invånare med praktisk handlingskraft som har gett oss en fin hembygdspark med väl underhållna hus i Tranemo. Tranemo Hembygdsförening har med Bertil och Roland levandegjort ett ovärderligt kulturarv för kommande generationer.

Kulturstipendium 2017
Torpa Slottsteater
Tranemo kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas föreningen Torpa Slottsteater som under närmare två decennier levandegjort delar av Tranemo kommuns kulturarv genom sina teaterföreställningar som utvecklats och breddats genom åren. Torpa Slottsteater har fungerat som plattform och scen där lokala aktörer haft möjlighet att delta och skaffa sig erfarenhet som scenkonstnärer vilket även inspirerat till fortsatt profession i branschen. Genom sin förmåga att använda den historiska platsen som arena har Torpa Slottsteater nått ut till en stor publik och rönt massmediala framgångar.

Kulturstipendium 2016
Föreningen Kultur 1740
Tranemo kommuns kulturstipendium 2016 tilldelas föreningen Kultur 1740 som har fyllt Glaset hus med ett innehåll och gjort det till vad som får kallas en formidabel succé. Genom ett stort engagemang från civilsamhället som tagits tillvara genom förening 1740 har Glasets hus blivit en kulturarena fylld av energi och med ett spännande kulturellt innehåll. Föreningen bjuder in till möten och aktiviteter som väcker nyfikenhet och erbjuder ett dynamiskt och kvalitativt innehåll. Kultur 1740 har genom Glasets hus gjort intryck och satt avtryck som kulturbärare långt utanför Tranemo kommuns gränser och många besökare hittar till Limmared för att ta del av utbudet.

Kulturstipendium 2015
Juan Ochoa
Med stort engagemang och med respekt i varje möte lyckas Juan Ochoa i såväl profession som fritid att sprida intresse, nyfikenhet och glädje för kultur med bredd och kvalité i Tranemo kommun. Med glimten i ögat och förmåga att entusiasmera har han gjort stort intryck på många och haft betydelse för duktiga musiker som gått vidare ut i världen.

Kulturstipendium 2014
Prästgården i Länghem
Genom att skapa en välkomnande mötesplats som erbjuder värme och engagemang har människor kunnat växa och utvecklas med hjälp av engagerad personal på Prästgården i Länghem. Stor bredd i olika kulturella uttryck för eget skapande och individuell utveckling i en miljö som genererar såväl energi som stillhet ger förutsättningar för goda samtal och en positiv känsla som förmedlas såväl inom som utom Tranemo kommuns gränser.

Kulturstipendium 2013
Mia och Stefan Pettersson, Teater Smylja
Med professionellt förhållningssätt, stort engagemang och värme har Mia och Stefan Pettersson med Teater Smylja visat på kulturens kraft för människors lika värde. Begreppen inkludera och delaktighet är ledord som vi kan se i Teater Smyljas produktioner. Teatern är en viktig katalysator i samhällsutvecklingen som har haft stort personligt värde för många individer.

Kulturstipendium 2012
Curly Camel
Curly Camel – tre unga jazzmusiker från Tranemo kommun, har rönt stor uppmärksamhet för sin musikaliska begåvning både nationellt och internationellt. Deras känsla, engagemang och glöd har lett till flera utmärkelser. Egna kompositioner och stor instrumentskicklighet har gjort att recensenter menar att ”Jazzens framtid finns i Tranemo”.

Kulturstipendium 2011
Pehr Zethelius

Kulturstipendium 2010
Gula Huset i Uddebo ekonomisk förening
Gula Huset i Uddebo får Tranemo kommuns kulturstipendium för att de visar på kulturens kraft att lokalt förändra inte bara individen utan också samhället och samhällsutvecklingen. Genom engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom har Gula Huset visat på stor bredd i sin verksamhet – från världsrekordförsök till byggnadsvårdskurser och renovering av det lokala kulturarvet.

Kulturstipendium 2009
Ingemar Axelsson och Alf Strömqvist

Kulturstipendium 2008
Tranemo Storband

Kulturstipendium 2007
Rune Holmberg

Kulturstipendium 2006
Lena Björn

Kulturstipendium 2005
Bengt Gustafsson
I sitt smide utmanar Bengt Gustafsson materialet, men kanske i än högre grad sina ideér och tankar. Han är ärlig och fri i sitt skapande och värnar om sin konstnärliga integritet. Samtidigt delar han generöst med sig av uppmuntran och stöd till såväl nya unga konstutövare som andra konstarter. Genom sitt intresse och engagemang både för olika konstarter och för sin hembygd, bidrar han i hög grad till att stärka kulturens växtkraft i Tranemo. Som internationellt erkänd konstsmed har Bengt också givit Tranemo en plats i konstvärlden. 

Kulturstipendium 2004
Carl Henrik Bogren

Kulturstipendium 2003
Einar Ödman

Kulturstipendium 2002
Tranemo konstnärsgrupp

Pris för unga föreningsledare

Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra unga föreningsledare inom kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv.
Två priser delas varje år den nominerade ska vara högst 25 år .

Kriterier

 • Verksamma i ideell förening med sitt säte i Tranemo kommun.
 • Priset kan delas mellan två personer/ledare och kan endast mottas en gång under sina verksamma år i föreningen.
 • Starkt engagerade i ideellt arbete för sin förening, främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet.
 • Goda förebilder för sina medmänniskor

5000 kronor/ledare. Prissumman fastställs av kommunstyrelsen.

Nominering
Pristagare kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen lämnas in till samhällssektionen, Fritid senast 1 oktober. Utdelningen sker vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

 

Pris för föreningsledare

Priset avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla föreningsledare i kommunen och därigenom uppmuntra och utveckla kommunens föreningsliv. 

Kriterier

 • Pristagarna ska vara verksamma i ideell förening som har sitt säte i Tranemo kommun
 • Två priser delas ut varje år.
 • Priset kan delas mellan två personer/ledare och kan endast mottas en gång under sina verksamma år i föreningen.
 • Pristagarna ska ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sina föreningar främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet

Prissumman är 5.000 kronor/ledare. Prissumman fastställs av kommunstyrelsen. Utdelningen sker vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde

Nominering
Pristagare kan föreslås av förening eller enskild person. Förslagen ska skriftligen lämnas in till samhällssektionen, Fritid senast 1 oktober.

 

 

 

Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet

Priset utdelas i samband med nationaldagsfirandet varje år, den 6 juni. Sista ansökningsdag 2023 är den 29 maj. 

2022
Tranemo Odlingsförening

2021
Peder Wendefors och Olle Larsson, Ambjörnarps Alliansförsamling

2020
Länghems Basket

2019
Sjötofta idrottsförening och Svenska kyrkans ”Torsdagsgrupp”

2018

2017
Språkkaféet Tranemo
(Svenska kyrkan, Tranemo Missionsförsamling, Röda Korset)

2016
Joel Stone, Uddebo

2015
Tranemo IF fotboll

2014
José Hernandez, Limmared

2013
Stefan och Mia Pettersson, Tranemo

2012
Kerstin Haglund, Nittorp

2011
Ingela Karlsson, Ambjörnarp

2010
Länghems Byalag

2009
Ingen utdelning

2008
Juan Ochoa, Tranemo

Stiftelsen Nordqvists Minne

Stipendier till studerande i praktiska skolor från Månstad.

Kontaktperson:
Gunilla Gustafsson
0706-52 97 29
gunilla.am.gustafsson@telia.com

Stiftelsen Lindgrens Donationsfond

Stipendier till skötsamma elever från Ölsremma samt till Ölsremma kyrka.

Ordförande kyrkoherden i Dalstorp, tel 0321-276 70.

Stiftelsen Bengt Claessons Minne

Stiftelsens stipendier delas ut till elever/studenter från Tranemo, Uddebo och Rosenlund, (dvs. tidigare Tranemo församling) som studerar på grundskolans skolår 7–9, gymnasieskolan eller högskolan. Sökande folkbokförda på studieorten ska ha varit folkbokförd i Tranemo, Uddebo eller Rosenlund fram till studiestarten om man flyttat för att studera. Det ska finnas en tydlig koppling till stiftelsens kriterier gällande boendeområde för sökande som flyttat för studier.

Stipendier kommer att utses bland elever/studenter som visar:

 • Flit, vilket medför att eleven/studenten har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.
 • Ordning, vilket utöver att eleven/studenten är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven/studenten har en plan för sina studier.
 • Gott uppförande, vilket bl.a. innebär att eleven/studenten visat ansvarskänsla och gott kamratskap.

Högre studier prioriteras och de sökande ska befinna sig i slutet av sin utbildning. Elev/studenten kan erhålla stipendiet högst en gång per skolform. Personligt motiverad ansökan som ska innehålla personuppgifter med adress och telefonnummer, dokumenterade betyg och intyg skickas in digitalt under ansökningsperioden.
Stipendierna kommer att delas ut vid gemensam samvaro. Tid och plats kommer att meddelas senare. Kontakta annelie.sallander@tranemo.se för upplysningar eller om du har frågor.

Annonsering om stiftelsen sker i Svenljunga & Tranemo Tidning och på hemsidan under september.

 

Ansökningsperioden för 2023 var 18 september till 29 oktober.

2023

273 500 kr fördelades mellan 24 elever och studenter.

2022

143 000 kr fördelades mellan 19 elever och studenter.

2021

Vi hoppades att vi skulle kunna genomföra en fysisk utdelning av 2021 års stipendium. Tyvärr  fick vi ta ett beslut den 22 december om att ställa in den fysiska utdelningen även i år.

274 000 kr fördelades mellan 34 elever och studenter.

2020

I år är det mycket som inte är som vanligt, men i Tranemo kommun finns det även i år flera duktiga elever och studenter som får ta del av ett stipendium från Bengt Claessons Minne. Vi har valt att inte ha någon utdelning på plats i år.

310 000 kr fördelas mellan 33 elever och studenter.

2019

211 500 kr fördelades mellan 32 elever

2018

246 000 kr fördelades mellan 25 elever

2017

292 000 kr fördelades mellan 29 elever

2016

337 000 kronor fördelades mellan 30 elever

2015

267 000 kronor fördelades mellan 29 elever

2014

175 000 kronor fördelades mellan 22 elever

 

 

G B Bergendahls Stiftelse

Till släktingar och fattiga behövande i Länghem, Månstad och Södra Åsarps församlingar.
Kontaktperson kyrkoherden i Länghem, 0325-189 51.

Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond inklusive F E Claessons fond, Edit Anderssons fond

Understöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom Tranemo ”Socken”.
Kontaktperson Ulf Thifors, 070-375 15 44.

Ansökningsblankett

 

Stiftelsen Social Samfond

Stiftelsen social samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal mindre donationsfonder. Den årliga avkastningen från fonden skall enligt stadgarna användas ”till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer”.

Ansökan om fondmedel görs skriftligt och adresseras till: Stiftelsen Social samfond, Omsorgs- och folkhälsoutskottet, 514 80 Tranemo.

Upplysningar:
Anna Carlsson
tel: 0325-57 61 35
epost: anna.carlsson@tranemo.se

Stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation

Till förenings- och församlingsverksamhet, scouter och kyrkans ungdomsverksamhet.
Kontaktperson Ulf Thifors, tel 070-375 15 44

Svenska mästare

Svenska mästare

Årets Svenska mästare uppmärksammas på årets sista kommunfullmäktige.

Inga-Christina och Håkan Larssons Stiftelse

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom donationer och andra stödformer, främja och inspirera elever från Tranemo Kommun att vidareutbilda sig på Högskolor och Universitet.

Detta sker främst, men inte enbart, genom donationer till Tranemo Gymnasieskola eller närliggande verksamhet med syfte att:

 • Öka skolans attraktivitet
 • Utveckla och höja kvaliteten på studieförberedande utbildningar
 • Inspirera och stimulera elever till fortsatta högre studier

Regler för ansökan

Ansökan till stiftelsen kan göras två gånger om året, senast den första maj och första november.

 • Minsta belopp att ansöka är ett (1) prisbasbelopp
 • Ansökan ska innehålla:
  * Projektets namn
  * Kontaktperson
  * Projektbeskrivning (Syfte, mål och genomförande)
  * Beräknad kostnad

Ansökan skickas till:
Inga-Christina och Håkan Larssons Stiftelse
c/o Tranemo Textil Box 207
514 24 Tranemo
Epost: larsson.stiftelse@tranemo.com

Välkommen med er ansökan/Styrelsen


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 17 januari 2024