Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!

Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas. På så sätt värnar vi om människor och vår miljö. Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. I vår guide Så här sorterar du soporna kan du läsa om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Akut slamtömning beställs måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring direkt till Svenljunga slamsugning 070-332 23 63,

 

Undersidor

Pratbubblor med frågetecken

Kontakta oss

Välkommen att kontakta avfallsenheten Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med avfallsenheten. Kontakta oss gärna via mail  om du har enklare frågor. Våra vanligaste tjänster finns som e-tjänst: Beställning av nytt hämtschema Nyteckning eller ändring av renhållningsabonnemang Nyteckning eller ändring av slamabonnemang Ägarbyte av fastighet, inklusive avslut av abonnemang…

Sopbil

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Insamlingen sker i 2 olika kärl,  grönt för brännbart restavfall och brunt för matavfall. Alla fastigheter  är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och…

Blomma

Soptömning och ÅVC-tider i samband med midsommar

Soptömning Kärlen töms enligt schema för de flesta turer vecka 25, med undantag av: Torsdagens tur på GT3 i Länghem/Månstad töms på onsdag 19/6. Fredagens båda turer: tätort Limmared, Uddebo samt GT7 Länghem, Hofsnäs  töms på torsdagen istället.   Återvinningscentralen, ÅVC Returen Öppet som vanligt torsdag 20/6, kl 9-18 STÄNGT under hela midsommarhelgen.

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri hämtning vid din fastighet. Turlista för insamlingsturen  våren 2024 [table id=29 /] För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till renhållningsenheten senast torsdag veckan före din aktuella tur. Se kontaktuppgifter i högermarginalen.…

Sopbil som tömmer en grön och en brun tunna

Driftinformation

Ändrad hämtdag under midsommarveckan - läs  mer här Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Ställ fram kärlen kvällen före hämtningsdag. Aktuella driftstörningar Ibland kan oförutsedda händelser (ex. sjukdom, fordonsproblem, snöoväder) göra att sophämtningen blir försenad. I tabellen nedan kan du se aktuell information över förseningar och planerade åtgärder. Låt kärlet stå…

bilar med avfall på släp på ÅVC Returen

ÅVC Returen

Under våren, med start vecka 10, kommer vi att bygga om på ÅVC Returen. Tack för visad hänsyn och förståelse - läs mer om byggnationen här   På vår bemannade återvinningscentral, ÅVC, tar vi emot hushållsavfall som beroende på sammansättning eller storlek inte kan slängas i det gröna kärlet.  ÅVC  Returen  ligger i utkanten av…

Svenska sedlar

Taxa för renhållning

Renhållningstaxan är självfinansierad. Det innebär att alla kostnader för renhållning ska täckas av intäkter  från taxan, den bekostas inte av skattemedel och ska heller inte vara vinstdrivande. Renhållningstaxan för hushållsavfall är uppdelad i två delar Grundavgift - en fast avgift som ska betalas för alla fastigheter Hämtningsavgift - avgiften varierar beroende på hämtningsintervall och kärlstorlek…

Grusväg i skogen

Slam

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska varje året-runt-bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år. Akut slamtömning kan beställas måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos renhållningsenheten på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och…

Avfall från företag och verksamheter

För företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll. Det avfall som uppkommer ska hanteras på olika sätt och av olika aktörer: Kommunalt avfall: Avfall som är hushållslikt, exempelvis avfall från lunchrum, servering/restaurang, toaletter och städsopor. - kommunalt insamlingsansvar Verksamhetsavfall: Avfall som uppstår i samband med produktion…

Nya kärl för hushållens avfall

För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det enkelt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in.  Kommunen tar över ansvaret att samla in förpackningar från hushållen och senast  den 1 januari 2027, måste insamlingen vara "fastighetsnära" för alla hushåll. Fastighetsnära insamling, FNI - innebär att…

avfallstrappan med 5 trappsteg

Avfallstrappan - sortera, klättra och minska avfallet

Allt brinner väl ändå om det är tillräckligt varmt?! Det är ett vanligt argument till inte sortera sina sopor. Att bränna upp saker som skulle kunna återvinnas eller återbrukas om de sorterades rätt är inte bra vare sig för miljön, ekonomin eller vår framtid. Som stöd till hur vi ska hantera vårt avfall finns Avfallstrappan. Den…

Tidningar slängs för återvinning

Återvinningsstationer, ÅVS

På återvinningsstationen lämnar du FÖRPACKNINGAR av papper, plast, metall, och glas, samt tidningar. Förpackningar av papper/kartong, plast, färgat och ofärgat glas och metall samt tidningar/returpapper ska inte slängas i soppåsen utan är material som alla ska lämna för återvinning till nya produkter. Ta gärna hjälp av  sorteringsguiden som finns på sopor.nu  om du är osäker…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla, både hushåll och verksamheter och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. I de bruna kärlen ska endast matavfall i papperspåsar läggas. Plastpåsar och restavfall i matavfallskärlet innebär felsortering och en felsorteringsavgift tas ut.     Saknar du brunt…

Kvinna håller i mobiltelefon

SMS från din kommun

Tranemo kommun använder en sms-tjänst för att informera kommuninnevånarna om lokala driftstörningar och tjänster. Det är ett snabbt och smidigt sätt för oss att nå dig direkt med viktig information om vatten, avlopp, fjärrvärme och sophantering. Kunder med slamabonnemang får tömning aviserad via denna tjänst. När vi skickar ett sms till dig står det Tranemoinfo…

Skräpplockardagarna 2024

Har du också sett fimpar, burkar, plastpåsar och godispapper ligga och skräpa på marken? Skräpet finns överallt omkring oss, och fastän det är olagligt att skräpa ner i Sverige hittar vi skräp lite överallt. I Tranemo kommun stödjer vi Håll Sverige Rents kampanjer mot nedskräpning, "vi vill bli fler som inte skräpar ner". Vecka 16…

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…