Avfall och återvinning

Kommuninvånarna i Tranemo kommun har sedan många år mycket framgångsrikt arbetat för ett hållbart samhälle där vi alla hjälps åt att värna om vår vackra natur och boende. Hur du går tillväga med ditt avfall ser du under respektive rubrik här nedan.

Det är LBC som sköter sophämtningen i Tranemo kommun.

Vid akuta ärenden gällande slamsugning utanför kommunens öppettider, ring Svenljunga slamsugning tel 0703-32 23 63.

ÅVC

ÅVC Returen

Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen). På ÅVC kan du som privatperson lämna sorterat avfall. När det gäller brännbara grovsopor eller deponirest kan du som privatperson med fastighet belägen i Tranemo kommun lämna upp till 1 kubikmeter. Tänk på att det är viktigt att du har sorterat avfallet innan…

Naturbilder 2

Slamtömning

Slamtömningar Akut slamtömning kan beställas mellan måndagar kl 8.00 och fredagar kl 12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 61. Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576128 måndag, onsdag och fredag. Information om slamtömning Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsordning ska varje året…

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. ÅVC Returen har följande öppettider: Måndag: 13.00 - 17.00 Tisdag: 09.00 – 18.00 Onsdag: 13.00 – 17.00 Torsdag: 09.00 - 18.00 Fredag: Stängt Lördag: 09.00 - 14.00 Söndag: Stängt Helgdagar…

Sopbil_lbc_1

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön.   Det är LBC Borås (Lastbilscentralen i Borås) som utför sophämtningen i Tranemo kommun. Telefonnummer Schema över hämtdagar för sophämtningen finns inte på vår hemsida, då det är många olika turer som…

Sorteringsguide

Hur ska olika sorters avfall sorteras? Ladda ner vår sorteringsguide så får du många råd och tips. Sorteringsguide (PDF) Avfallsplan (PDF)

Avfallssortering

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling av papper, plast, well, metall och glas vid återvinningsstationerna. Återvinningsstationen i Ölsremma kommer under en period att vara borttagen. FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) hämtar hem stationen den 18 januari. I väntan på godkänt bygglov och iordningställande av ny placering hänvisar vi till närmsta station i Dalstorp, Verkstadsvägen. Återvinningsstationer finns på…

Containerfack

Företagskort vid ÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som…