Avfall och återvinning

Kommuninvånarna i Tranemo kommun har sedan många år mycket framgångsrikt arbetat för ett hållbart samhälle där vi alla hjälps åt att värna om vår vackra natur och boende. Hur du går tillväga med ditt avfall ser du under respektive rubrik här nedan.

Vid akuta ärenden gällande slamsugning utanför kommunens öppettider, ring Svenljunga slamsugning tel 0703-32 23 61

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Kontakta oss Schema över hämtdagar för sophämtningen finns inte på vår hemsida, då det är många olika turer som går. Ring eller maila oss så skickar vi gärna ett schema till…

Driftinformation

På den här sidan hittar du  information om aktuella driftstörningar. Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Kärlen ska stå framme från klocka 06.00 på hämtningsdagen. Ibland kan oförutsedda händelser (ex. sjukdom, fordonsproblem, snöoväder) göra att sophämtningen blir försenad. I tabellen nedan kan du se aktuell information över förseningar och planerade…

Svenska sedlar och mynt

Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinaniserade. I samband med att ny avfallsplan har upprättats har också en taxeöversyn skett. Den nya taxan antogs av Kommunstyrelsen i november 2019. Taxan för renhållning innehåller 2 delar: Grundavgift - ny avgift från 1/1 - 2019 Denna kostnad täcker kärl, insamlings- och miljöbilens turer, administration och lagstadgade…

Tecknad päronskrutt

Matavfallsinsamling

Vi inför separat matavfallsinsamling i Tranemo kommun under 2019. Tidsplan för införandet och information och svar på de vanligaste frågorna kan du läsa under flikarna, dessa flikar kommer att uppdateras löpande. Sommartips för ditt bruna kärl   Se filmen som visar hur du ska använda påsen och påshållaren till ditt matavfall Se filmen som handlar…

ÅVC Returen

ÅVC Returen

Återvinningscentralen Returen, ÅVC, ligger i utkanten av Tranemo samhälle, Storgatan 78 (Ambjörnarpsvägen). LÖRDAG 2 NOVEMBER, ALLA HELGONS DAG, HÅLLER ÅVC RETUREN STÄNGT OBSERVERA: Från och med 1 januari 2019 kommer det att vara obligatoriskt att alla som lämnar grovavfall i säck använder genomskinlig plastsäck. Läs mer här. På ÅVC kan du som privatperson lämna sorterat…

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Slamtömning

Slamtömningar Akut slamtömning kan beställas måndagar tom torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576128 måndag, onsdag - fredag.

Återvinning

Återvinningsstationer (ÅVS)

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar. För återvinningsstationerna och insamlingen av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. I bland förekommer det problem med överfulla containers, nedskräpning etc. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att ni kontaktar Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna på telefon 0200-88 03 11.…

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. Miljöbilen Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i…

Företagskort vid ÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som…

Höstlov

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. Höstens insamling är nu avslutad. Tider för vårens insamling kommer att publiceras här när de är fastställda. För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till tekniska sektionen på…

Giftfri miljö

Miljöbilen

Ett bra sätt att bli kvitt ditt farliga avfall. Miljöbilens höstrunda är avslutad.  När tider för våren 2020 är klara kommer de att  publiceras här.   Vad är farligt avfall? Jo, det är t ex spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, batterier, trasiga febertermometrar och övriga kvicksilverprodukter. Mediciner ska du lämna till apoteket, här kan…