Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs!                                                                                                                                                  Genom att sortera ditt avfall kan det tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas På så sätt värnar vi om människor och vår miljö.        Vi har alla ett ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här nedan kan du läsa mer om de avfallstjänster som finns och hur du gör för att sortera ditt avfall på bästa sätt.

Vid akuta ärenden gällande slamsugning utanför kommunens öppettider, ring Svenljunga slamsugning tel 0703-32 23 61

Coronavirus i mikroskop

Information om förändringar inom renhållning, påverkade av coronaviruset

Vi uppdaterar denna sidan löpande beroende på hur verksamheten med bemanning och utförande av tjänster påverkas av coronaviruset. Sophämtning Mindre störningar meddelas via driftinformation Vid större problem med sjukfrånvaro och inställda/prioriterade turer kommer informationen att visas här. För att vara bättre förberedd om vi tvingas prioritera/ställa in turer så uppmanar vi dig att redan nu…

Pratbubblor med frågetecken

Kontakta oss

Välkommen att kontakta renhållningen Du når oss via växeln 0325-57 60 00, be att få prata med kundtjänst på renhållningen. Kontakta oss gärna via mail  om du behöver hämtschema, nya blanketter  eller har enklare frågor. För ärenden som rör sophämtning och slam, tex. utebliven sophämtning, ändrade abonnemang, slamtömning eller frågor om fakturor kan du  kontakta…

Sopbil som tömmer en grön och en brun tunna

Driftinformation

Inkörning inför midsommar Sopturer som går veckan före midsommarafton berörs av inkörning, se schema:  Midsommar 2020 Ställ ut kärlen i god tid och låt dem stå framme till dess att de är tömda. Aktuella driftstörningar Vår entreprenör Nordisk Återvinning, NÅ, tömmer sopkärl enligt ett fastställt schema. Kärlen ska stå framme från klocka 06.00 på hämtningsdagen.…

Sopbil

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Alla fastigheter som har hushållsavfall, från permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken.…

Tecknad päronskrutt

Matavfall

Insamling av matavfall är obligatoriskt för alla kunder och innebär att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall och läggas i papperspåsar i ett brunt kärl. I de bruna kärlen ska endast matavfall i papperspåsar läggas. Plastpåsar och restavfall i matavfallskärlet innebär felsortering och en felsorteringsavgift tas ut.     Saknar du brunt kärl eller har…

ÅVC Returen

ÅVC Returen

Stängt på ÅVC midsommardagen 20/6. Särskild info i Corona-tider Det är många som är hemma och passar på att röja och renovera i dessa tider, vilket innebär att vi har betydligt fler besökare än vanligt på ÅVC. Inför ditt besök, tänk på detta: Håll avstånd till  varann och besök inte ÅVC om du känner dig…

Grusväg i skogen

Slam

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsföreskrifter ska varje året-runt-bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år. Akut slamtömning kan beställas måndag till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid…

Tidningar slängs för återvinning

Återvinningsstationer, ÅVS

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar. För återvinningsstationerna och insamlingen av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. I bland förekommer det problem med överfulla containers, nedskräpning. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att du kontaktar Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna på telefon 0200-88 03…

Logga för skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna 2020

I Tranemo kommun vill vi värna om vår vackra natur och miljö, ett av många bidrag till detta är att varje vår delta i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att…

Farligt avfall

Farligt avfall

Återvinningscentralen Returen Här kan du som privatperson lämna ditt farliga avfall. Gäller det större mängder bör du först kontakta personal inom avfallshanteringen på Tranemo kommun. Miljöbilen Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i…

ÅVC Returen

Företagskort vid ÅVC Returen

Sedan några år erbjuder tekniska sektionen företagare att teckna ett så kallat företagskort på ÅVC Returen. Innehavare av detta kort erbjuds att mot avgift lämna ”mindre mängd” verksamhetsavfall, övrigt brännbart- och icke brännbart avfall samt återvinningsmaterial. Ni tecknar ett abonnemang på företagskort som gäller per helår, det innebär att ni tecknar för den viktklass som…

Svenska sedlar och mynt

Taxa för renhållning

Alla avgifter för sophantering och renhållning är taxefinansierade. Tranemo kommuns renhållningstaxa för hushållsavfall är uppdelad i  2 delar, grundavgift och rörlig avgift. Grundavgift - Debiteras per bostadsenhet. Denna avgift finansierar bla. kärl, matavfallspåsar, den bemannade återvinningscentralen, insamlings- och miljöbilens turer, administration, och kundtjänst. [table id=123 /] Rörlig avgift -  Denna avgift täcker tömning, transport och…

Väg och natur

Insamlingsturer

För dig som inte har möjlighet att själv köra elektronik, kyl/frys, grovavfall m.m. till Återvinningscentralen Returen i Tranemo anordnas kostnadsfri insamling vid din fastighet. Vårens insamlingsturer är nu avslutade, vi återkommer i september med tider för höstens turer. För att få hämtat avfall av insamlingsbilen anmäler du dig till tekniska sektionen på telefon 0325-57 61…

genomskinlig sopsäck på ÅVC

Svarta säckar blir genomskinliga säckar

Nu inför vi genomskinliga sopsäckar på ÅVC. Svarta säckar: Många av oss använder svarta sopsäckar när vi rensar ut vårt grovavfall. De allra flesta som lämnar på ÅVC är jätteduktiga och lägger brännbart i en säck och icke brännbart i en annan säck osv. Men tyvärr förekommer det att både elektronik och farligt avfall med…

Skåpet TAGE för återanvändning av kläder och skor

TA-GE - En bra idé!

Hållbar konsumtion och minskning av avfall, det är syftet med skåpet TAGE. På återvinningscentralen Returen i Tranemo kan man istället för att kasta prylar lämna in dem till Returhuset. Dessa prylar kan sedan köpas av någon annan. Intäkterna från Returhuset används till olika återvinningsprojekt. TAGE är ett exempel på ett sådant återvinningsprojekt där pengar från…

Händer som håller ett klot med ett träd på en grön äng

Miljöbilen

Ett bra sätt att bli kvitt ditt farliga avfall. Miljöbilens vårrunda är avslutad.  Efter sommaren kommer datum för höstens tur att presenteras här.   Vad är farligt avfall? Jo, det är t ex spillolja, lösningsmedel, syror, bekämpningsmedel, färger, sprayer, batterier, trasiga febertermometrar och övriga kvicksilverprodukter. Mediciner ska du lämna till apoteket, här kan du även…