Trafik och infrastruktur

Väg och natur

Trafik, gator och vägar

Tekniska sektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun. Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.  

Fiber

Tranemo kommun har i dag fiber till de flesta orter inom kommunen även om det delvis går via hyrd fiberkabel. Målet är att nå alla kommunens orter med fiber. På vissa sträckor försöker kommunen samarbeta med andra aktörer på marknaden. Tranemo kommun kan hyra ut antingen tomrör eller fiberpar till andra aktörer. Tranemo kommun drar fram ett…

Färdtjänst

Om du vill veta mer om och ansöka om färdtjänst

Tillstånd för parkering för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter på allmän plats. Ett tillstånd gäller i hela Sverige och också i de flesta europeiska länder. En rörelsehindrad person, som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots, kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kortvariga rörelsehinder ger inte rätt till parkeringstillstånd. En rörelsehindrad person, som inte själv…

Buss

Kollektivtrafik

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Tranemo kommun som består av buss- och tågtrafik. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen samt de 49 kommunerna i Västra Götalands län. I områden som saknar linjetrafik finns Närtrafik att tillgå. Kommunen ansvarar för vissa delar av samhällsbetalda resor som skolskjuts och färdtjänst. Följande busslinjer trafikerar olika delar av Tranemo kommun…