Pressmaterial

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media. Du hittar bland annat pressmeddelanden, pressbilder och logotyper.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunikatörerna eller direkt till verksamheterna eller politikerna.

När du använder dig av ett foto ska alltid byline finnas med, det vill säga ”Tranemo kommun”.
Hör av dig om du är osäker på om du har rätt att använda Tranemo kommuns logotype.

Pressmeddelanden

Pressmeddelande, Tranemo, 24 oktober

Tilldelningsbeslut för om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan

Den nya upphandlingen av entreprenör är nu tilldelad och allmänna utskottet har idag 2019-10-24 tilldelat Erik Larsson Byggnads AB projektet.
Den tänkta om- och tillbyggnaden av Grimsåsskolan har fått skjutas fram ett antal gånger men nu hoppas vi att bygget kan komma igång. Under förutsättning att ingen ansökan om överprövning inkommer, kan avtal tecknas från den 5 november och projektet kan då starta i december 2019 eller januari 2020.

Om- och tillbyggnaden ska resultera i en ny entrébyggnad, rum och andra funktioner ska ha en närhet till varandra för att skapa goda förutsättningar för samarbete. Det kommer också att bli gemensamma utrymmen för bibliotek, musik och konferensrum, med ljudmiljö som är anpassad för verksamheten. Klassrummen blir i varierande storlekar och med grupprum intill. Även utemiljön kommer att göras om och bli en kreativ och naturlig miljö för eleverna, den kommer att erbjuda helt andra möjligheter än vad som finns idag.

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Mikael Järvinen, projektledare, telefon 0325-57 61 32
E-post: mikael.jarvinen@tranemo.se

Pressmeddelande, Tranemo, 1 oktober

Solhagens förskola i Tranemo växer

Solhagen i Tranemo ska byggas till med en avdelning, idag är det fem avdelningar som nu ska bli sex. I samband med tillbyggnaden kommer även groventréer och utrymmen för personalen att läggas till. Utemiljön kommer också att få en uppfräschning.

Arbetet ska starta nu i höst och beräknas vara klart sommaren 2020.

För mer information kontakta:

Mikael Järvinen, telefon 0325-57 61 32
E-post mikael.jarvinen@tranemo.se

Fler pressmeddelanden

Språkprojektet

Förändrad tid växelvårdsplatser

Rekordförsäljning av tomter i Tranemo

 

Pressbilder

Kommunstyrelsens ordförande

Tony Hansen, S.

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Lennart Haglund, C

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Eva-Karin Haglund, S.

Logotype

Pressmeddelande, Tranemo, 24 oktober

Tilldelningsbeslut för om- och tillbyggnad av Grimsåsskolan

Den nya upphandlingen av entreprenör är nu tilldelad och allmänna utskottet har idag 2019-10-24 tilldelat Erik Larsson Byggnads AB projektet.
Den tänkta om- och tillbyggnaden av Grimsåsskolan har fått skjutas fram ett antal gånger men nu hoppas vi att bygget kan komma igång. Under förutsättning att ingen ansökan om överprövning inkommer, kan avtal tecknas från den 5 november och projektet kan då starta i december 2019 eller januari 2020.

Om- och tillbyggnaden ska resultera i en ny entrébyggnad, rum och andra funktioner ska ha en närhet till varandra för att skapa goda förutsättningar för samarbete. Det kommer också att bli gemensamma utrymmen för bibliotek, musik och konferensrum, med ljudmiljö som är anpassad för verksamheten. Klassrummen blir i varierande storlekar och med grupprum intill. Även utemiljön kommer att göras om och bli en kreativ och naturlig miljö för eleverna, den kommer att erbjuda helt andra möjligheter än vad som finns idag.

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Mikael Järvinen, projektledare, telefon 0325-57 61 32
E-post: mikael.jarvinen@tranemo.se

Pressmeddelande, Tranemo, 1 oktober

Solhagens förskola i Tranemo växer

Solhagen i Tranemo ska byggas till med en avdelning, idag är det fem avdelningar som nu ska bli sex. I samband med tillbyggnaden kommer även groventréer och utrymmen för personalen att läggas till. Utemiljön kommer också att få en uppfräschning.

Arbetet ska starta nu i höst och beräknas vara klart sommaren 2020.

För mer information kontakta:

Mikael Järvinen, telefon 0325-57 61 32
E-post mikael.jarvinen@tranemo.se

Fler pressmeddelanden

Språkprojektet

Förändrad tid växelvårdsplatser

Rekordförsäljning av tomter i Tranemo

 


Publicerad den 2 oktober 2019, senast ändrad den 20 november 2019