Skolskjuts

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för.

Cute pupils smiling at camera by the school bus outside the elementary school

 
Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts. Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.

Om du klickar på länken nedan kan du söka och se ditt barns resväg till och från skolan.

Anmälan av olycka eller tillbud

 

Riktlinjer för skolskjuts i Tranemo kommun

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.
Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Vårdnadshavare för elev som går i grundskola i Tranemo kommun och som önskar skolskjuts vid särskilda skäl som till exempel trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska ansöka om detta via blanketten .
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl då det gäller funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Skolskjuts vid växelvisboende

Vid skolskjuts för växelvis boende ska en ny ansökan lämnas in.

Telefonnummer till entreprenörer

Limmareds Buss & Taxi AB

070 637 10 85

Nittorps Buss AB

070 557 32 60

Östra Kinds Taxi AB

Sjötofta, 070 598 28 43
Länghem, 070 339 08 97
Mossebo, 070 543 10 79
Tranemo och Ambjörnarp 0325-770 10

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla.
Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Beslut utifrån er ansökan meddelas inom två veckor. Under semesterperiod, juni till augusti samt under jul-och nyår kan eventuellt handläggningstiden bli längre än två veckor.


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 13 mars 2017