Skolskjuts

Barn som har långt till skolan har rätt till skolskjuts. Läs i skolskjutsreglementet vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.