Logga för EU-val

Resultat för EU-val 2019

Glädjande nog har valdeltagandet i Tranemo kommun ökat med 5,21%, från 49,51% 2014 till 54,73% i valet 2019. Här kan…

Politik och beslut

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget…

Block och penna

Notarius Publicus

Notarius Publicus betyder ungefär ”allmänhetens skrivare” och är ett uppdrag som ges av länsstyrelsen. I Tranemo kan du träffa Notarius…

Vigselringar

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. I Tranemo kommun kan man gifta sig utan kostnad antingen…

Folkhälsa

Tranemo kommuns folkhälsoarbete sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. Det gemensamma folkhälsoarbetet utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa…

Var med och påverka

Var med och påverka

Dialogen med medborgarna är vårt viktigaste verktyg! Här finner du information om hur du kan vara med och påverka i…

Svenska sedlar och mynt

Ekonomi och kvalitet

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. Visionen visar riktningen för kommunens utveckling och…

Block och penna

Synpunkter och klagomålshantering

Synpunkter Dina synpunkter är vår utveckling – hjälp oss att bli bättre! Gäller ärendet Gata, park och belysning klicka här …

Fakta om Tranemo

Tranemo kommun ligger i det sydostligaste hörnet av Västergötland och Västra Götalands län. Nuvarande Tranemo kommun bildades 1974 genom en…

Invandring och integration

I Tranemo kommun genomsyrar integrationsarbetet samtliga våra verksamheter. Kommunen arbetar enligt en modell som vi kallar ”Tranemomodellen”. Den handlar mycket…

Karta Tranemo kommun

Flytta till Tranemo

Vad roligt att du är nyfiken på Tranemo kommun och har funderingar på att flytta hit! På den här sidan…

Telefon

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Tranemo kommun har du flera olika alternativ. Postadressen är: Tranemo kommun 514 80 Tranemo…

Brandbil från räddningsjänsten i Tranemo

Kris och säkerhet

Här kan du få reda på mer hur kommunen arbetar vid en extra ordinär händelse, Lite tips och råd hur…

Öppettider

Öppettider

Ordinarie öppettider Kommunhuset Måndag – fredag 7.30-16.00 Ändrade öppettider under sommaren vecka 25-33 Måndag – torsdag 7.30-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Fredag…

Polisen

Lämna hittegods på kommunkontoret! Tranemo kommun har ett samtjänstavtal med Polisen som innebär att kommunen utför enklare polisiära förvaltningsuppgifter, det…

Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den…

Block och penna

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att man skiljer på om det…

Förvaltningens organisation

Vi är till för dig! Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken. Klicka gärna in…

Trygg och säker kommun

Trygg och säker kommun – bakgrund 2018 utvecklades det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet på uppdrag av kommunledningen. Man ville effektivisera…