Hög med papper

Diarielistor

Vill du titta närmare på någon inkommen handling? Skriv vilket ärendenummer som handlingen har och ring 0325-57 60 00 eller…

politikerlunch_web

Politik och beslut

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget…

Vigselringar

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. I Tranemo kommun kan man gifta sig utan kostnad antingen…

Happy senior couple on their bike on a sunny day

Folkhälsa

Folkhälsa och hälsa Tranemo kommuns invånare mår enligt statistiken relativt bra. Känslan av att må bra och att vara vid…

Var med och påverka

Var med och påverka

Dialogen med medborgarna är vårt viktigaste verktyg! Här finner du information om hur du kan vara med och påverka i…

Ko vid en sjö

Kommunens organisation

Tranemo kommun har delat in kommunens verksamheter i sektioner och funktioner. För enkelhets skull kan man säga att det finns…

Tranan

Fakta om Tranemo

Tranemo kommun ligger i det sydostligaste hörnet av Västergötland och Västra Götalands län. Nuvarande Tranemo kommun bildades 1974 genom en…

eu

Internationellt

I EUs strukturfonder och sektorsprogram finns miljoner euro att ta del av för spännande utvecklingsprojekt. Förutom att EU-medel ger möjligheter…

Nationaldagsfirande

Invandring och integration

I Tranemo kommun genomsyrar integrationsarbetet samtliga våra verksamheter. Kommunen arbetar enligt en modell som vi kallar ”Tranemomodellen”. Den handlar mycket…

Brandbil från räddningsjänsten i Tranemo

Kris och säkerhet

Här kan du få reda på mer hur kommunen arbetar vid en extra ordinär händelse, Lite tips och råd hur…

Polisbilar

Polisen

Lämna hittegods på kommunkontoret! Tranemo kommun har ett samtjänstavtal med Polisen som innebär att kommunen utför enklare polisiära förvaltningsuppgifter, det…