Skog och park

Trädfällning, kommunal mark, anmälan

Om tjänsten Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångväg tar vi alltid ned om det bedöms utgöra en risk. Skogsansvarig på kommunen gör dock alltid först…