Skog och park

Undersidor

Lekplats

Lekplatser och grönområden

Välkommen till kommunens lekplatser för lek, picknick och samvaro. I de större orterna finns flera olika lekplatser att välja på medan det i de mindre orterna vanligtvis bara finns en. I flikarna för respektive ort, nederst på sidan, framgår det vilka lekplatser som finns. Totalt finns det 50 lekplatser i kommunen när de allmänna lekplatserna,…

trädstammar

Ansökan om trädfällning på kommunal mark

Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångväg tar vi alltid ned om det bedöms utgöra en risk. Skogsansvarig på kommunen gör dock alltid först en bedömning…

Badplats Visen

Badplatser

I Tranemo kommun finns 11 fina kommunala badplatser.