Anpassad gymnasieskola

Tranemo kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan samarbetar med kringliggande kommuner. Kontakta gärna rektor om du är intresserad av mer information.

I anpassad gymnasieskolan kan en elev gå antingen på ett nationellt program eller specialutformat program – eller på ett individuellt program. Det är den ansvariga nämnden för anpassad skolan som avgör vilken av programmen eleven ska gå på. Nämnden avgör även om en elev med individuellt program ska yrkesträning eller verksamhetsträning. I den anpassade gymnasieskolan finns åtta nationella program och kommunen är skyldig att erbjuda ett urval av dessa.

Vill du veta mer? Klicka på länken ”information om anpassad gymnasieskolan.”


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 2 juni 2023