Gymnasiesärskola

Tranemo kommun har ingen egen gymnasiesärskola utan samarbetar med kringliggande kommuner. Kontakta gärna rektor om du är intresserad av mer information.

Tranemo Gymnasieskola

I gymnasiesärskolan kan en elev gå antingen på ett nationellt program eller specialutformat program – eller på ett individuellt program. Det är den ansvariga nämnden för särskolan som avgör vilken av programmen eleven ska gå på. Nämnden avgör även om en elev med individuellt program ska yrkesträning eller verksamhetsträning. I gymnasiesärskolan finns åtta nationella program och kommunen är skyldig att erbjuda ett urval av dessa.

Vill du veta mer? Klicka på länken ”information om gymnasiesärskolan.”

 

Kontakt

Rektor Lena Martinsson
0325-57 64 36
E-post

Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 16 januari 2018