Invandring och integration

I Tranemo kommun genomsyrar integrationsarbetet samtliga våra verksamheter. Kommunen arbetar enligt en modell som vi kallar ”Tranemomodellen”. Den handlar mycket om samarbeten och samverkan. Vi ska tillsammans stärka individer så att fler kommer i egen försörjning, överbrygga kulturella skillnader och samordna samhällets organisationer.

Två barn som leker

Från och med januari 2019 samverkar Tranemo och Svenljunga kommun med att ta emot de kommunplacerade flyktingar som fått sin anvisning från Migrationsverket till Tranemo och Svenljunga kommuner. De har antingen fått ett tillfälligt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.

Kontakt: Madde Lind, enhetschef0325-181 56


Publicerad den 23 mars 2016, senast ändrad den 8 januari 2021