Invandring och integration

I Tranemo kommun genomsyrar integrationsarbetet samtliga våra verksamheter. Kommunen arbetar enligt en modell som vi kallar ”Tranemomodellen”. Den handlar mycket om samarbeten och samverkan. Vi ska tillsammans stärka individer så att fler kommer i egen försörjning, överbrygga kulturella skillnader och samordna samhällets organisationer. På vår integrationsenhet arbetar tre personer bestående av en flyktingsamordnare, en etableringskoordinator och en integrationssamordnare.

I Integrationsenhetens ansvar ingår att ta emot de kommunplacerade flyktingar som fått sin anvisning från Migrationsverket till Tranemo kommun. I år, 2018 är det 14 personer. De har antingen fått ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller permanent uppehållstillstånd (PUT).

När nyanlända med anvisning anländer till vår kommun träffar de först vår flyktingsamordnare Ted Lundgren och Lian Nyman vår etableringskoordinator som utifrån sina respektive uppdrag stöttar de nyanlända under deras etableringsperiod som oftast är två år. Detta för att ge de nyanlända trygghet och trivsel och vilja att bo kvar i vår kommun.

På enheten arbetar även integrationssamordnaren Ingela Karlsson som finns som ett stöd för integrationsarbete och kontakter mellan myndigheter, civilsamhälle och kommun.

Integration - Tranemomodellen

En presentation i Powerpoint av Integration Tranemo och Tranemomodellen 

Björn Brorström, Rektor för Högskolan i Borås, bloggade efter mötet i Advisory Board gällande bland annat vårt integrationsarbete och engagemang. Du kan läsa hans tankar här.

2017-01-13

 

Minnesanteckningar - Samverkansgruppen 2018

Minnesanteckningar november 2018

Minnesanteckningar oktober 2018

Minnesanteckningar september 2018

Minnesanteckningar – augusti 2018

Presentation SFI

Minnesanteckningar – juni 2018

Minnesanteckningar – maj 2018

Minnesanteckningar Samverkansmöte Integration april 2018

Ickevåld och fredligt motstånd

Minnesanteckningar Samverkansgruppen Integration mars 2018

Minnesanteckningar-Samverkansgruppen-Integration 15 februari

Presentation föreningsliv 2018-02

—–

Minnesanteckningar Samverkansgruppen Integration januari 2018-01-18

Presentation NTF & NTF Väst

 

Mötestider för hösten 2018 - Samverkansgruppen

Torsdag 30 augusti kl 10.30-12.00
Torsdag 27 september kl 10.30-12.00
Torsdag 25 oktober kl 10.30-12.00 OBS! Den här gången träffas vi i Missionskyrkans lokaler!
Torsdag 29 november kl 10.30-12.00
Torsdag 13 december kl 10.30-12.00

Lokal är Solgårdsrummet, Gudarpsgården i Tranemo.

 

Flyktingmottagning

I december 2010 trädde en ny lag i kraft som rör landets flyktingmottagande. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) har inneburit att samordningsansvaret för flyktingmottagandet har övergått från kommunerna till Arbetsförmedlingen.

Vad gäller själva bosättningen tillkom förra året en ny lag (2016:38) som är tvingande och innebär att en kommun, efter anvisning från Migrationsverket, är skyldig att ta emot en nyanländ person.

Övriga områden där kommunen har ett ansvar för den nyanlände är till exempel skola och svenska för invandrare (SFI).

 

Lär dig Svenska på egen hand

Här finns material i form av videoklipp och uppdateringar på Facebook för dig som vill lära dig svenska på egen hand. För Youtubekanalen står Marie Rödemark vars mål är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att lära sig svenska på egen hand.

Lektion 1

Lektion 2

För att komma till Maries kanal på Youtube för fler lektioner, klicka här

Texter och annan information finns också att se på Maries Facebooksida, klicka här för att komma dit.

En presentation i Powerpoint av Integration Tranemo och Tranemomodellen 

Björn Brorström, Rektor för Högskolan i Borås, bloggade efter mötet i Advisory Board gällande bland annat vårt integrationsarbete och engagemang. Du kan läsa hans tankar här.

2017-01-13

 


Publicerad den 23 mars 2016, senast ändrad den 4 december 2018