Leksaksbil och en barnhand

Förskolor

I Tranemo kommun finns 13 kommunala förskolor och fyra fristående förskolor. Använd vår självservice när du vill ansöka om plats, avsluta…

Text på en glasruta

Fritidshem

I Tranemo kommun finns 10 kommunala fritidshem och två fristående. Använd vår självservice när du vill ansöka om plats, avsluta…

Ytterkläder på en klädhängare

Allt om förskola och fritidshem

Definitioner Förskola och fritidshem regleras i skollagen. Förskola är en skolform och avser barn som är mellan 1 – 5…

skolelever i ett klassrum

Grundskolor

Grundskolan omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Det innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.…

Fasad på gymnasiet i Tranemo.

Tranemo Gymnasieskola

  Viktig information – Corona Tranemo Gymnasieskola fortsätter med delvis fjärr/distansundervisning till och med terminsslut om inte annat meddelas. Mer…

Pojke i landsbygdsmiljö.

Skolskjuts

Rätt till skolskjuts Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn…

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Barn-och elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. I förskolan…

Barn och vuxna målar på marken

Försäkring

För att säkerställa att alla personer i Tranemo kommuns verksamheter är försäkrade vid olycksfall har kommunen tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring.…

Kvinna håller i mobiltelefon

Kontaktuppgifter

Rektorer, lärandesektionens kansli och verksamheter Kontaktuppgifter till förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskola finns under respektive verksamhets sida. Förskolor i Tranemo…

Kalender

Läsårstider

  Skolan har fastställt läsårstider 2021/2022 och lovdagar för eleverna enligt nedan.  Kompetensutvecklingsdagarna kan komma att behövas justeras när Skolverket…

Mat upplagd på tallrik

Måltider förskola och skola

Ni hittar alla våra menyer för förskola och skola i skolmatsappen. Appen heter skolmaten och laddas ner gratis. Det går…

Undervisning i skolsal

Modersmålsundervisning

Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning Modersmålet har en stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla Modersmålet är grunden för barnets/elevens förmåga…

Böcker i en bokylla

Skolbibliotek

Skolbiblioteket finns i Tranängskolans lokaler. Folkbiblioteket – Bokbussen ser till att ytterskolorna har tillgång till ett bibliotek. Tidtabell bokbussen Öppettider…

hand med en penna

Vuxenutbildning

Är du redo för nästa steg? – Vi hjälper gärna till! Nu är vi tillbaka på biblioteket! Sista torsdagen i…

dator och kvinnohänder

Styrdokument

Så här styrs förskolan och skolan. Här finns länkar till lagar, bestämmelser och information som handlar om förskolan, grundskolan och…

Bok med ett äpple på

Starta fristående verksamhet

Den som vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg i Tranemo kommun ska göra en ansökan. Intresserade kontaktar Lärandesektionen och…

En människa som står på en trappavsats.

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men…

mamma, pappa och barn

Familjecentralen i Tranemo

Familjecentralen är en mötesplats för både föräldrar och blivande föräldrar. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse…