Kris och säkerhet

Här kan du få reda på hur kommunen arbetar vid en extraordinär händelse och lite tips och råd hur du kan arbeta med säkerhet i hemmet.

Undersidor

Bekymrad tjej läser på sin mobiltelefon

Med anledning av krisen i Ukraina

Vi är många som berörs av det som just nu händer i Ukraina. Det förändrade säkerhetsläget skapar oro och frågor. Det pågår en allvarlig konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. Vår inriktning är fortfarande att vi omvärldsbevakar, följer händelseutvecklingen och förbereder oss för…

brandsläckare

Brandskydd i hemmet

Öka brandsäkerheten i ditt hem. Kostnaderna för bostadsbränder uppgår till miljardbelopp varje år. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utifrån statistik över de senaste årens bränder tagit fram information som riktar sig till bostadsägare och hyresgäster. Genom fyra enkla steg kan du öka säkerheten i ditt hem: • Skaffa rätt utrustning • Gå skyddsrond…

Storm på himlen

Beredskap i hemmet

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning eller kris i samhället så måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du ska vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Vid storm är det…

skylt nödutgång

Krisberedskap

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område. Ansvaret kan delas in i tre delar: förebyggande av händelser, hantering av inträffad händelse samt uppföljning efter inträffad händelse. Se flikarna här under! En extraordinär händelse är en händelse som avviker från…

skrämdump från hemsidan krisinformation

Säker och trygg

Så här kan man arbeta med säkerhet i samhället och i hemmet. App för krisinformation till allmänheten Krisinformation.se har tagit fram en app för mobiltelefoner. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. I appen kan du…

Glödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Seveso-verksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i kommunen. Det är viktigt att allmänheten i närheten av en Sevesoverksamhet har information om riskerna med verksamheten och hur de ska skydda sig…

Tjej som står med en megafon i handen

Informations-punkter

Under en kris är informationsbehovet ofta väldigt stort och kommunen behöver kunna kommunicera med dig som invånare. Om internet ligger nere är det andra kanaler än de digitala vi får använda oss av. Vi har därför platser runt om i kommunen dit du kan gå för att få information. Om internet ligger nere finns följande…

Placeholder

Sverige och Tranemo in i Nato

Sedan 7 mars 2024 är Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Det påverkar oss alla, både på nationell och lokal nivå. Resiliens (motståndskraft) och civil beredskap är två viktiga begrepp för samhällets förmåga att hantera kriser och störningar. Det är gemensamma ansvar och omfattar: förmågan att upprätthålla politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner, säkerställandet av viktiga samhällsfunktioner,…