Kris och säkerhet

Här kan du få reda på mer hur kommunen arbetar vid en extra ordinär händelse, Lite tips och råd hur du kan arbeta med säkerhet i hemmet.

 

Panic

Krisberedskap

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område. Ansvaret kan delas in i tre delar: förebyggande av händelser (före), hantering av inträffad händelse (under) samt uppföljning efter inträffad händelse (efter). Se flikarna här under! En extraordinär händelse är en händelse…

Group of  mixed hands showing unity with sky

Säker och trygg

Så här kan man arbeta med säkerhet i samhället och i hemmet. Kontakt Säkerhetssamordnare Daniel Fyhr Tekniska sektionen Telefon: 0325-57 60 38 E-post Ny app för krisinformation till allmänheten Krisinformation.se har släppt en ny app för Android och iOS. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även…