Kris och säkerhet

Här kan du få reda på mer hur kommunen arbetar vid en extra ordinär händelse, Lite tips och råd hur du kan arbeta med säkerhet i hemmet.

 

Krisberedskap

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område. Ansvaret kan delas in i tre delar: förebyggande av händelser (före), hantering av inträffad händelse (under) samt uppföljning efter inträffad händelse (efter). Se flikarna här under! En extraordinär händelse är en händelse…

Säker och trygg

Så här kan man arbeta med säkerhet i samhället och i hemmet. App för krisinformation till allmänheten Krisinformation.se har tagit fram en app för Android och iOS. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. I appen…

Glödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Sevesoverksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i kommunen. Det är viktigt att allmänheten i närheten av en Sevesoverksamhet har information om riskerna med verksamheten och hur de ska skydda sig…