Notarius Publicus

Notarius Publicus betyder ungefär ”allmänhetens skrivare” och är ett uppdrag som ges av länsstyrelsen.

Block och pennaBlock och penna

I Tranemo kan du träffa Notarius Publicus Anders Johansson, på Sparbanken Tranemo. Han har bl a till uppgift att bestyrka namnunderskrifter, närvara som vittne i olika sammanhang, kontrollera lotteridragning och att bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, att någon viss kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus Anders Johansson träffas efter överenskommelse, tel 0325-471 47.


Publicerad den 18 maj 2015, senast ändrad den 9 februari 2017

Karta

Visa större karta