Notarius publicus

Notarius publicus betyder ungefär ”allmänhetens skrivare” och är ett uppdrag som ges av länsstyrelsen.

I Tranemo kan du träffa Notarius publicus, Anders Johansson, på Sparbanken Tranemo. Han har bland annat till uppgift att bestyrka namnunderskrifter, närvara som vittne i olika sammanhang, kontrollera lotteridragning och att bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder.

Notarius publicus Anders Johansson träffas efter överenskommelse, 0325-471 47.


Publicerad den 18 maj 2015, senast ändrad den 7 september 2020