Synpunkter och klagomålshantering

Dina synpunkter är vår utveckling – hjälp oss att bli bättre!

Block och pennaBlock och penna

Här kan du lämna synpunkter, förslag, klagomål, felanmälan (för gata, park och belysning klicka här ), men också ge oss beröm.

Din synpunkt kommer att registreras i kommunens diarium och sedan tas om hand av handläggare. Registreringen innebär att den blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Du kan välja att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med besked om vilken åtgärd som har vidtagits.

Munizapp

Här kan du ladda ner vår app Munizapp så du lätt kan skicka in din synpunkt, klagomål, fråga eller beröm till oss oavsett var du befinner dig. Appen hittar du även på appstore och google play.

 

Här kan du via formulär skicka in din synpunkt till kommunen >>

 

Vill du skriva din synpunkt på ett papper kan du använda blanketten här >>

 

Lämna synpunkter via e-post >>

 

 


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 28 juni 2017