Synpunkter och klagomålshantering

Dina synpunkter är vår utveckling. Hjälp  oss att bli bättre genom att ta kontakt med oss om du har ett klagomål, vill ställa en fråga eller ge oss beröm. Det finns flera olika sätta att komma i kontakt med oss.

Din synpunkt kommer att registreras i kommunens diarium och sedan tas om hand av handläggare. Registreringen innebär att den blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Du kan välja att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med besked om vilken åtgärd som har vidtagits.

Medborgarappen är en tjänst där du med mobilens hjälp snabbt och enkelt kan skicka in din synpunkt, klagomål, fråga eller beröm. Appen känner av i vilken kommun du befinner dig i och skickar med automatik meddelandet till rätt kommun. Appen hittar du på appstore och google play.

I Medborgarappen väljer du först vilken typ av ärende det handlar om och tar sedan ett foto med mobilen. Om det behövs kan man komplettera med några få ord för att beskriva problemet. Tjänsten använder mobilens position för att med automatik skicka ärendet till rätt kommun. Ärendet skickas i användarens namn så att kommunen sedan kan följa upp och återkoppla.

Riktlinjer för synpunktshantering

Undantag

Vill du göra en felanmälan avseende till exempel hål i gatan, vägmärken, nedskräpning, gräsklippning, gatubelysning med mera ska du använda e-tjänst för felanmälan

Visselblåsarsystem

Inom Tranemo kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom verksamheten.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om du vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner.

Så här skickar du in din anmälan

För att göra en anmälan går du in på sidan lantero.report/se/tranemokommun och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningen inom kommunen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Tranemo kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: lantero.report/se/tranemokommun

QR-kod till Lantero

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. I första hand ska du kontakta den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård.

Enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska det finnas en patientnämnd i varje region och kommun som erbjuder hälso- och sjukvård. I Västra Götaland ingår samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionens patientnämndsverksamhet.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information.


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 5 oktober 2021