Synpunkter och klagomålshantering

Dina synpunkter är vår utveckling. Hjälp  oss att bli bättre genom att ta kontakt med oss om du har ett klagomål, vill ställa en fråga eller ge oss beröm. Det finns flera olika sätta att komma i kontakt med oss.

Din synpunkt kommer att registreras i kommunens diarium och sedan tas om hand av handläggare. Registreringen innebär att den blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Du kan välja att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med besked om vilken åtgärd som har vidtagits.

Medborgarappen är en tjänst där du med mobilens hjälp snabbt och enkelt kan skicka in din synpunkt, klagomål, fråga eller beröm. Appen känner av i vilken kommun du befinner dig i och skickar med automatik meddelandet till rätt kommun. Appen hittar du på appstore och google play.

I Medborgarappen väljer du först vilken typ av ärende det handlar om och tar sedan ett foto med mobilen. Om det behövs kan man komplettera med några få ord för att beskriva problemet. Tjänsten använder mobilens position för att med automatik skicka ärendet till rätt kommun. Ärendet skickas i användarens namn så att kommunen sedan kan följa upp och återkoppla.

Riktlinjer för synpunktshantering

Undantag

Vill du göra en felanmälan avseende till exempel hål i gatan, vägmärken, nedskräpning, gräsklippning, gatubelysning med mera ska du använda e-tjänst för felanmälan

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. I första hand ska du kontakta den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård.

Enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska det finnas en patientnämnd i varje region och kommun som erbjuder hälso- och sjukvård. I Västra Götaland ingår samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionens patientnämndsverksamhet.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information.


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 6 november 2020