Synpunkter och klagomålshantering

en hand och ett tangentbord.

Synpunkter

Dina synpunkter är vår utveckling – hjälp oss att bli bättre!

Gäller ärendet

Gata, park och belysning klicka här 

För övriga ärenden eller om du har synpunkter på webbplatsens tillgänglighet finns det andra alternativa vägar att välja på

Medborgarappen är en tjänst där du med mobilens hjälp snabbt och enkelt kan skicka in din synpunkt, klagomål, fråga eller beröm. Appen känner av i vilken kommun du befinner dig i och skickar med automatik meddelandet till rätt kommun. Appen hittar du på appstore och google play.

I Medborgarappen väljer du först vilken typ av ärende det handlar om och tar sedan ett foto med mobilen. Om det behövs kan man komplettera med några få ord för att beskriva problemet. Tjänsten använder mobilens position för att med automatik skicka ärendet till rätt kommun. Ärendet skickas i användarens namn så att kommunen sedan kan följa upp och återkoppla.

Din synpunkt kommer att registreras i kommunens diarium och sedan tas om hand av handläggare. Registreringen innebär att den blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Du kan välja att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med besked om vilken åtgärd som har vidtagits.

 

 

 

 

 


Publicerad den 15 januari 2016, senast ändrad den 22 juni 2020