Kulturbidrag/stipendium

Här hittar du information om de kulturbidrag och stipendium som finns att erhålla.

Kulturarrangörsbidrag

  Vilka får söka: Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Du behöver inte ha bildat en förening för att kunna söka. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom. Även barn och unga under 18…

Kulturföreningsbidrag

Tranemo kommun erbjuder ett årligt bidrag till aktiva kulturföreningar inom kommunen. Vilka får söka: Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet och som uppfyller bestämmelser och villkor enligt nedan. Ej bidragsberättigade föreningar: Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, fackliga föreningar, politiska partier, religiösa samfund, korporationsföreningar, gillen, kamratföreningar eller föreningar med aktiviteter enbart för medlemmar. Bidrag utgår inte…

Kulturstipendium

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor utdelas årligen till enskild person eller grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området. Stipendiaterna skall vara verksamma inom kommunen. Kulturstipendiat 2016 Tranemo kommuns kulturstipendium 2016 tilldelas föreningen Kultur 1740 för sitt arbete med Glasets hus i Limmared. Beslutsmotivering Tranemo kommuns kulturstipendium 2016…