Förvaltningens organisation

Vi är till för dig!

Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken.

Klicka gärna in på respektive sektion så får du en presentation av hur vi är organiserade.

LÄRANDE – Se film

OMSORG (i filmen är det Solveig Eldenholm som presenterar sin verksamhet, Solveig har slutat och ny chef är Angela Madsen Jonsson) – Se film

SAMHÄLLSUTVECKLING (i filmen är det Pernilla Kronbäck som presenterar sin verksamhet, Pernilla har slutat och ny tf chef är Mattias Josefsson)– Se film

TEKNISKA – Se film

SERVICESEKTIONEN – Se film

Kansli (Medborgarservice- och processtöd)

Ekonomi – Kvalitet

Personalfunktionen

Kommunikation

Trygg och Säker kommun (TSK)


Publicerad den 31 augusti 2018, senast ändrad den 22 januari 2020