Förvaltningens organisation

Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken.

Organisationsskiss förvaltningen

 

 

 


Publicerad den 31 augusti 2018, senast ändrad den 10 september 2020