Förvaltningens organisation

Vi är till för dig!

Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken.

Klicka gärna in på respektive sektion så får du en presentation av hur vi är organiserade.

LÄRANDE – Se film

OMSORG – Se film

SAMHÄLLSUTVECKLING – Se film

TEKNISKA – Se film

SERVICESEKTIONEN – Se film

Kansli (Medborgarservice- och processtöd)

Ekonomi – Kvalitet

Personalfunktionen

Kommunikation

Trygg och Säker kommun (TSK)


Publicerad den 31 augusti 2018, senast ändrad den 2 oktober 2018