Förvaltningens organisation

Servicesektionen är den centrala sektionen med styr- och stödfunktioner för övriga sektioner och politiken.

Klicka gärna in på respektive sektion så får du en presentation av hur vi är organiserade.

LÄRANDE – Se film chef Thomas Åman

OMSORG (i filmen är det Solveig Eldenholm som presenterar sin verksamhet, Solveig har slutat och ny chef är Angela Madsen Jonsson) – Se film chef Angela Madsen Jonsson

SAMHÄLLSUTVECKLING (i filmen är det Pernilla Kronbäck som presenterar sin verksamhet, Pernilla har slutat och  någon chef är inte rekryterad) Se film

TEKNISKA – Se film chef Karl-Johan Ohlin

SERVICESEKTIONEN – Se film

Kansli (Medborgarservice- och processtöd) chef Kajsa Montan

Ekonomi – Kvalitet chef Konrad Fredh

Personalfunktionen tf chef Lillemor Blom

Kommunikation

Trygg och Säker kommun (TSK)


Publicerad den 31 augusti 2018, senast ändrad den 25 juni 2020