Tranemo Gymnasieskola

Du kommer till både en stor och liten skola. Tillräckligt stor för att du ska hitta många nya kompisar och tillräckligt liten för att den ska vara trivsam och vänlig. Här tar vi vara på din förmåga och lovar att ge dig tre intressanta gymnasieår.

Tranemo Gymnasieskola

Du kan välja bland många program. Oavsett om du vill läsa vidare efter gymnasiet eller börja jobba får du kunskap som du har bra användning av.

Nedan hittar du de program som finns på Tranemo Gymnasieskola, du kan också läsa mer om Tranemo Gymnasieskola och alla möjligheter på skolans egen hemsida. Länken finns i spalten till höger.

Ekonomiprogrammet (EK)

Ett program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik eller att driva företag. Efter gymnasiet kan du söka jobb inom ekonomiområdet eller läsa vidare på högskola. Du får en såväl praktisk som teoretisk utbildning. Bland annat genom flera besök på företag och genom att själv få driva företag inom Ung Företagsamhet. Vi har bara en inriktning men, förutom ekonomi, innehåller den 200p juridik och 200p entreprenörskap. Hos oss behöver du inte välja inriktning, det har vi gjort åt dig. Vi har inriktningen: Ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Ett program för dig som är intresserad av hur vår värld, natur och vi själva är uppbyggda, fungerar och utvecklas. Du får en bred utbildning i de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Det ger dig möjlighet att se vår värld och omgivning med en naturvetenskaplig syn. Vi har inriktningen: Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Ett program för dig som är intresserad av din omgivning, samhällsutveckling och politik. Samhällets uppbyggnad, begrepp som makt, demokrati, kommunikation, genus, miljö och det hållbara samhället är viktiga hörnpelare i programmet. Vi har inriktningarna:

  • Beteendevetenskap
  • Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet (TE)

Ett program för dig som är intresserad av design och produktutveckling. Du får arbeta med moderna dataprogram där du kan designa, konstruera och utveckla nya och gamla produkter. Även designprocess och designmetodik behandlas i programmet. Vi har inriktningen: Design och produktutveckling

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Ett program som ger dig de grundläggande kunskaper som du behöver inom byggbranschen. Som byggnadsarbetare får du ett omväxlande och rörligt yrke där du träffar många människor och det du tillverkar som byggare kommer att stå kvar länge. Vi har inriktningen: Husbyggnad För andra yrkesutgångar, se Tranemo Gymnasieskolas hemsida.

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion eller datorer och kommunikation. Du får lära dig produktion, installation och distribution av system för el men också om el- och energiteknik, automation, data och kommunikationsteknik. Stor vikt lägger vi vid arbetsmiljö och säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Utbildningen är skolförlagd med praktikperioder (APL). Vi har inriktningarna:

  • Automation med yrkesutgång automations- och serviceelektriker
  • Elteknik med yrkesutgång installationselektriker
  • Yrkesutgången eldistribution erbjuds som lärling i mån av intresse och lärlingsplats

Industritekniska programmet (IN)

Programmet ger en grundläggande yrkesutbildning för att du skall kunna arbeta inom modern industriteknisk produktion. Du kommer att få kunskaper för att kunna arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och sammanfogning. Utbildningen sker i nära samarbete med det lokala näringslivet. Vi har Inriktningarna:

  • Driftsäkerhet och underhåll med yrkesutgång servicemekaniker (erbjuds endast som lärling)
  • Produkt och maskinteknik med yrkesutgång maskinoperatör (erbjuds endast som lärling)
  • Svetsteknik (erbjuds endast som lärling)

Inspirationsfilm – samarbete Industritekniska programmet med Näringslivet i kommunen

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Ett program för dig som är intresserad av människor, kropp och själ. Under gymnasietiden får du kunskap och praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom kommun och landsting, där du senare kan söka jobb. Du kan göra val så att du får grundläggande behörighet för högskolestudier. Programmet erbjuds även som lärling. Läs mer här »

Introduktionsprogrammen

Programmen är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till annan utbildning eller arbete. Kontakta oss så får du mer information!

Ett program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik eller att driva företag. Efter gymnasiet kan du söka jobb inom ekonomiområdet eller läsa vidare på högskola. Du får en såväl praktisk som teoretisk utbildning. Bland annat genom flera besök på företag och genom att själv få driva företag inom Ung Företagsamhet. Vi har bara en inriktning men, förutom ekonomi, innehåller den 200p juridik och 200p entreprenörskap. Hos oss behöver du inte välja inriktning, det har vi gjort åt dig. Vi har inriktningen: Ekonomi


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 2 december 2019