Läsårstider och terminer

 

två barn går på en väg

Ansökan om ledighet – gymnasieskola

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Ansök om ledighet – grundskola

Villkor

  • Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. Blanketten finns under e-tjänster och blanketter.
  • Klassföreståndare/mentor får via rektors delegation bevilja högst 5 dagar per läsår. Ledighet ut över fem dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen.
  • Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift.
  • Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet.
  • Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan.
  • Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten.
  • Stödundervisning för missad undervisning ges inte.
  • Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

 

Kompetensutvecklingsdagarna och lovdagar kan komma att behöva justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår.

 

 

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022

Terminen startar tisdag 16 augusti (v 33)
Terminen slutar torsdag 22 december (v 51)

Lovdagar

Fredagen 23 september (v 38)
Måndag 31 oktober – fredag 4 november (v 44)

Vårterminen 2023

Terminen startar tisdag 10 januari (v 2)
Terminen slutar fredag den 9 juni (v 23)

Lovdagar

Måndag 13 februari – fredag 17 februari (v 7)
Måndag 6 mars (v 10) studiedag
Fredag 7 april (helgdag, v 14)
Måndag 10 april – fredag 14 april (v 15)
Fredag 21 april (v 16) studiedag
Måndag 1 maj (helgdag, v 18)
Torsdag 18 maj (helgdag, v 20)
Fredag 19 maj (v 20) lovdag
Måndag 5 juni (v 23) lovdag
Tisdag 6 juni (helgdag, v 23)

22_23 Läsårstider OBS! Uppdaterad 220902
22_23_Läsårstider, lov och studiedagar 22_23 OBS! Uppdaterad 220902

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Fredag 12 augusti (v 32) Förskoleområde Tranemo
Måndag 15 augusti (v 33) Kommungemensam
Onsdag 30 november (v 48) Förskola: Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Nittorp, Ljungsarp, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo. Fritidshem: Nittorp, Ljungsarp, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo
Måndag 9 januari (v 2) Fritids Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Tranäng
Måndag 6 mars (v 10) Kommungemensam
Fredag 21 april (v 16) Fritids Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Tranäng
Onsdag 17 maj (v 20) Samtliga Förskolor och fritids på Ljungbacken, Åsalyckan, Sörgården, Björnen och Regnbågen

Sommaröppenverksamhet 11 juli – 7 augusti veckorna 28-31.

220908_KU-DAGAR OBS! Uppdaterad 220908

Läsåret 2023/2024

OBS! Sidan är under uppbyggnad. Uppdateringar kan komma! 220902

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2023

Terminen startar tisdag 22 augusti (v 34)
Terminen slutar torsdag 21 december (v 51)

Lovdagar

Fredagen 29 september (v 39)
Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v 44)

Vårterminen 2024

Terminen startar tisdag 9 januari (v 2)
Terminen slutar fredag den 14 juni (v 24)

Lovdagar

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v 7)
Måndag 4 mars (v 10)
Fredag 29 mars (helgdag, v 13)
Måndag 1 april (helgdag, v 14)
Tisdag 2 april – fredag 5 april (v 14)
Onsdag 1 maj (helgdag, v 18)
Torsdag 9 maj (helgdag, v 19)
Fredag 10 maj (v 19)
Måndag 13 maj (v 20)
Torsdag 6 juni (helgdag, v 23)
Fredag 7 juni (v 23)

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Måndag 4 mars Kommungemensam
Måndag 13 maj Kommungemensam

 


Publicerad den 30 juni 2022, senast ändrad den 8 september 2022