Läsårstider och terminer

 

två barn går på en väg

Ansökan om ledighet – gymnasieskola

För reglerna om ledighet för elever som går på Tranemo Gymnasieskola

Ansök om ledighet – grundskola

Villkor

  • Ledighet ansöks med avsedd blankett av elevens vårdnadshavare. Blanketten finns under e-tjänster och blanketter.
  • Klassföreståndare/mentor får via rektors delegation bevilja högst 5 dagar per läsår. Ledighet ut över fem dagar beviljas av rektor, på delegation av Lärandesektionschefen.
  • Om ledighet avser föreningsverksamhet, bifogas program med ledares underskrift.
  • Ansökan lämnas till klassföreståndaren/klassläraren för eventuell vidarebefordran till rektor senast en vecka före önskad ledighet.
  • Det är vårdnadshavarens ansvar att följa upp och kontrollera att eleven tar igen allt det som den har missat under sin frånvaro från skolan.
  • Det är elevens ansvar att ta reda på vad som ska göras i varje ämne under ledigheten.
  • Stödundervisning för missad undervisning ges inte.
  • Grundskolan är obligatorisk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare inte söker ledigt från undervisningen för sina barn. Under datum då nationella ämnesprov genomförs beviljas inte ledigheter.

 

Kompetensutvecklingsdagarna och lovdagar kan komma att behöva justeras när Skolverket fastställt datum för nationella prov vilket brukar ske först under vårterminen innan aktuellt läsår.

 

 

Läsåret 2023/2024

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2023

Terminen startar tisdag 22 augusti (v 34)
Terminen slutar torsdag 21 december (v 51)

Lovdagar

Fredagen 29 september (v 39)
Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v 44)

Vårterminen 2024

Terminen startar tisdag 9 januari (v 2)
Terminen slutar fredag den 14 juni (v 24)

Lovdagar

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v 7)
Måndag 4 mars (v 10)
Fredag 29 mars (helgdag, v 13)
Måndag 1 april (helgdag, v 14)
Tisdag 2 april – fredag 5 april (v 14)
Onsdag 1 maj (helgdag, v 18)
Torsdag 9 maj (helgdag, v 19)
Fredag 10 maj (v 19)
Måndag 20 maj (v 21)
Torsdag 6 juni (helgdag, v 23)
Fredag 7 juni (v 23)

Läsårstider, lov- och studiedagar läsåret 2023_2024

Läsårstider 23-24

 

Stängningsdagar förskola och fritidshem

Sommaröppenverksamhet 8 juli – 4 augusti veckorna 28-31.

Kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem 2023/2024
Måndag 21 augusti
Måndag 4 mars

Höstterminen 2023

Fredag 18 aug.
Förskolor
Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Ljungsarp, Nittorp

Måndag 21 aug. – Kommungemensam
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Fredag  29 sept.
Fritidshem Dalstorp, Grimsås, Limmared, Länghem

Måndag 30 okt
Förskolor Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Limmared, Länghem
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås

Onsdag 29 nov.
Förskolor Länghem, Limmared, Dalstorp, Grimsås, Nittorp, Ljungsarp
Fritidshem Nittorp, Ljungsarp

Vårterminen 2024

Måndag 8 jan.
Fritidshem Dalstorp, Grimsås

Måndag 4 mars – Kommungemensam
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Måndag 20 maj
Förskolor Samtliga
Fritidshem Samtliga

Måndag 17 juni
Förskolor Limmared, Länghem
Fritidshem Limmared, Länghem

Måndag 24 juni
Förskolor Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Nittorp
Fritidshem Tranängskolan, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo, Nittorp, Ljungsarp

KU-dagar förskola_fritids 23_24

Läsårstider, lov- och studiedagar läsåret 2023_2024

Läsåret 2024/2025

Observera att lovdagarna är preliminära tills dess att Skolverket publicerar datum för nationella prov.

Höstterminen 2024

Terminen startar  xxxdag xx augusti (v )
Terminen slutar xxxdag  xx december (v )

Lovdagar höstterminen 2024

 

Vårterminen 2025

Terminen startar xxdag x januari (v )
Terminen slutar xxdag den xx juni (v )

Lovdagar vårterminen 2025

 

Stängningsdagar förskola och fritidshem

När förskolornas och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar är beslutade publiceras informationen.

Kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar förskola och fritidshem 2024/2025
Tisdag 20 augusti
Måndag 10 mars

Sommaröppenverksamhet 8 juli – 2 augusti veckorna 28-31.


Publicerad den 30 juni 2022, senast ändrad den 4 oktober 2023