Röd telefon

Akut hjälp eller orosanmälan

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer…

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i…

Man och äldre kille står nära varandra

Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar…

ett äldre par med kikare

Anhörigstöd

Anhörig är en person som hjälper, stödjer eller ger omsorg till någon i sin närhet till exempelvis sin  förälder, make/maka, …

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Kommunal hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har…