Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i…

Väntrum

Mottagningsenhet

Mottagningsenheten är kommuninvånarnas första kontakt med individ- och familjeomsorgen och innebär en ökad tillgänglighet och service för dig som invånare.…

Man och äldre kille står nära varandra

Funktionsvariation

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar…

händer på bordsskiva

Socialt och ekonomiskt stöd

För dig som behöver ekonomiskt stöd, hjälp att söka ett arbete, hjälp att bli fri från ditt missbruk eller behöver…

vin, missbruk, depression

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol eller droger, eller känner du någon som har det? Här finner du information om missbruk…

ett äldre par med kikare

Anhörig

Anhörig är en person som hjälper, stödjer eller ger omsorg till någon i sin närhet till exempelvis sin  förälder, make/maka, …

mobiltelefon

Hjälpnummer

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer…

träskulpturer av människor som kramas

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får…

händer och datorskärm

Rådgivning för konsumenter

Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentfrågor inför eller efter ett köp. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande…

Två händer som håller i varandra

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att…

Svenska sedlar

Avgifter för stöd och service

Du får betala en avgift för de insatser du beviljas av kommunen. Storleken på din avgift bestäms av två faktorer:…

Äldre kvinna med mobil

Bli volontär

Har du tid över och känner att du vill göra något meningsfullt för en medmänniska? Att vara volontär ger dig,…