Arbeta inom äldreomsorgen

Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun. Äldreomsorgen i Tranemo…

Blindskrift

Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar…

Svenska sedlar och mynt

Socialt och ekonomiskt stöd

Om du är bosatt i Tranemo kommun har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till ditt uppehälle och till…

Trana som flyger

Hitta snabbt

Behöver du akut hjälp? Vill du veta mer om kommunens boende? Söker du statistik eller har du en synpunkt?