Arbeta inom äldreomsorgen

Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun. Äldreomsorgen i Tranemo…

Blindskrift

Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar…

Trana som flyger

Hitta snabbt

Behöver du akut hjälp? Vill du veta mer om kommunens boende? Söker du statistik eller har du en synpunkt?