Tranemo Utvecklings AB

Logga Tranemo Utvecklings ABTranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB (TUAB) hyr ut lokaler till företag i Tranemo kommun.

Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra ett näringspolitiskt instrument för kommunstyrelsen genom att via fastighetsverksamhet eller genom uppdrag från kommunstyrelsen bidra till att utveckla och bereda näringslivet i Tranemo kommun.

Bolaget ska för detta ändamål äga, förvalta och försälja fastigheter och på ägarens uppdrag förvärva samt bebygga fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget ska även för detta ändamål åta sig uppdrag från kommunstyrelsen avseende näringsverksamhet.

Bolagets verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas och därmed bidra till att utveckla Tranemo kommun som en attraktiv kommun för boende och företagande.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet, såvida inte rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

TUAB:s fastighetsbestånd:

CJ Automotive AB, Dalstorp:

 

Nordic Room Improvement Holding AB (NRI), Tranemo:

 

Nexans Sweden AB, Grimsås:

 

– Ljungsarps Mekaniska AB, Ljungsarp:

Affärsmodell:

– När ingen kreditgivare finns för etablering, utbyggnad eller behov av likvida medel för utveckling.
– Återköpsavtal, med senaste dag för återköpet.
– Hyra: Avskrivning (25 år), Ränta, Fastighetsskatt, Försäkring (kan betalas direkt av kund.
– Fastighetsunderhåll och -skötsel bekostas av kund, i samråd med TUAB.

Ordinarie ledamöter i Tranemo utvecklings AB:s styrelse är:

Lars-Olof Karlsson (S), Tranemo, ordförande
ChrisTina Yngvesson (M), Månstad, vice ordförande
Gunilla Blomgren (L), Limmared
Rose Torkelsson (S), Limmared
Fredrik Larsson (C), Limmared

Suppleanter:

Sven-Olof Andersson (S), Sjötofta
Dennis Engström (M), Länghem
Erene Bertilsson (KD), Länghem
Johnny Olsson (S), Länghem
Magnus Bengtsson (C), Ambjörnarp

VD:
Pernilla Kronbäck


Publicerad den 10 juli 2015, senast ändrad den 17 oktober 2018