Tranemo Utvecklings AB

Tranemo Utvecklings AB logga

Tranemo Utvecklings AB, TUAB, hyr ut lokaler till företag i Tranemo kommun

Tranemo Utvecklings AB ägs i syfte att utgöra ett näringspolitiskt instrument för kommunstyrelsen genom att via fastighetsverksamhet eller genom uppdrag från kommunstyrelsen bidra till att utveckla näringslivet i Tranemo kommun.

Bolaget ska för detta ändamål äga, förvalta och försälja fastigheter och på ägarens uppdrag förvärva samt bebygga fastigheter för näringsverksamhet. Bolaget ska även för detta ändamål åta sig uppdrag från kommunstyrelsen avseende näringsverksamhet.

Bolagets verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas och därmed bidra till att utveckla Tranemo kommun som en attraktiv kommun för boende och företagande.
Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet, såvida inte rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

TUAB:s fastighetsbestånd:

Nordic Room Improvement Holding AB (NRI), Tranemo:

Nexans Sweden AB, Grimsås (mindre lagerlokal):

Ljungsarps Mekaniska AB, Ljungsarp:

Affärsmodell:

– När ingen kreditgivare finns för etablering, utbyggnad eller behov av likvida medel för utveckling.
– Återköpsavtal, med senaste dag för återköpet.
– Hyra: Avskrivning (25 år), Ränta, Fastighetsskatt, Försäkring (kan betalas direkt av kund).
– Fastighetsunderhåll och -skötsel bekostas av kund, i samråd med TUAB.

Ordinarie ledamöter i Tranemo utvecklings AB:s styrelse är:

Madde Lind (S), ordförande
Kathleen Wireklev (M), vice ordförande
Sven-Olof Andersson (S)
Torbjörn Edgren (C)
Wajdi-Louis Azouri (SD)

Ersättare:

Marie Kockali (S)
Bo Erlandsson (KD)
Vakant (S)
Cecilia Lööf (C)
Birger Agerling (SD)

Vd:
Konrad Fredh

Vice Vd:
Kajsa Montan

 


Publicerad den 10 juli 2015, senast ändrad den 21 mars 2024