Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. En god folkhälsa ska inte bara vara så god som möjligt utan också så jämlikt fördelad som möjligt. När vi pratar individnivå pratar vi om hälsa. Motsvarande begrepp på befolkningsnivå är folkhälsa.

Känslan av att må bra och att vara vid god hälsa är subjektivt och kan inte bestämmas av någon annan part. Att må bra värderas högt hos varje individ och detta är också viktigt för samhällets utveckling och välfärd.

Hälsa är: ”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet” (WHO 1984). Denna definition kan kompletteras med: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Bestämningsfaktorer för hälsa

Folkhälsoarbete handlar till stor del om att bidra till att skapa förutsättningar för människor att kunna känna makt över sin hälsa, att kunna påverka sin livssituation. Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med varandra. Att arbeta med folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället. Folkhälsoarbete sker genom att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

För mer info:   Vad är folkhälsa

 

Undersidor

Placeholder

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara och åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande. Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar: Hälsofrämjande arbete (promotion) syftar till att främja hälsa och stärka…

Ungdomar och dator

Sök folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedel ska bidra till projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform…

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nedan finner du information om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Handlingsplan ANDTS Under 2023 togs en handlingsplan för Tranemo kommun fram för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Den kommer att gälla från år 2024 till 2025. Den som vill läsa…

Träningsapp

Kom igång med träningen - använd vår nya träningsapp. Här finns träningsprogram med olika svårighetsgrader. Du kan välja att träna hemma, utomhus, styrketräning, konditionsträning eller balansträning. Det finns något för alla, oavsett om du är yngre, äldre, har en funktionsnedsättning eller lider av smärta. Personligt träningsprogram Du kan välja ett färdigt träningsprogram men du kan…

Mobiltelefon med hörlurar tillsammans med en dator

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst. Du som är 16 år och uppåt och bor i Västra Götalandsregionen kan boka din egna hälsocoach som du träffar i mobilen, surfplattan eller via datorn.Tjänsten vänder sig till dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor. Om…

Kontakt