Politik och beslut

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget varje år och i andra övergripande frågor. Kommunstyrelsen har ansvar för och tar beslut i driftsfrågor.

Kommunfullmäktige-klubba i trä

Kommunfullmäktige

Arvoden Förtroendevalada 2018Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 37 ledamöter, vilka är valda direkt av kommuninvånarna. I kommunfullmäktige i Tranemo kommun består majoriteten av Socialdemokraterna, 13 mandat, Miljöpartiet 2 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Liberalerna 1 mandat och Kristdemokraterna 2 mandat. Oppositionen består av Centerpartiet 9 mandat, Moderaterna 5 mandat och Sverigedemokraterna 4 mandat.

Kommunkontoret i Tranemo

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är "kommunens regering" och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras. Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina…

Tax calculator and pen

Revisorer

Tranemo kommun har fem valda revisorer. Dessa utövar tillsyn både över hur ekonomin och verksamheten i Tranemo sköts. Ordförande Bengt Melkersson (C) tel 070-241 05 61 Vice ordförande Ingelis Öhvall (S) tel 0325-789 20 Ledamöter Sture Ernstson (S) tel 076-804 69 72 Ulf Tranefors (M) tel 0325-700 23 Cecilia Valbrant (C) tel 070-540 71 01

Organisationsskiss

Organisation

Politisk organisation Den politiska mandatfördelningen i Tranemo kommun efter årsskiftet 2016/2017 ser ut som följer, majoriteten Socialdemokraterna har 13 mandat, Miljöpartiet de gröna 2 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Liberalerna 1 mandat. Oppositionen med Centerpartiet och  Moderaterna har 9 respektive 5 mandat  i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har 4 mandat.  

Block och penna

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Vem kan lämna ett medborgarförslag? Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna in förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar…

Karta

Visa större karta