Politik och beslut

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget varje år och i andra övergripande frågor. Kommunstyrelsen har ansvar för och tar beslut i driftsfrågor.

Undersidor

Kommunkontoret i Tranemo

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är "kommunens regering" och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras. Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina…

Mobil med miniräknare framför några papper

Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta…

Del av organisationsskiss

Organisation

Politisk organisation Den politiska mandatfördelningen i Tranemo kommun efter årsskiftet 2022/2023 ser ut som följer; Majoriteten med Socialdemokraterna har 12 mandat, Centerpartiet med 8 mandat och liberalerna med 1 mandat. Oppositionen med Moderaterna med 6 mandat och Kristdemokraterna med 2 mandat. Sverigedemokraterna har 6 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat och Miljöpartiet 1 mandat. Politisk organisationsskiss med…

Poddbild med Niklas, Driton och Patrik som alla sitter med mikrofoner framför sig

Kungörelsen

- en podd om politiken i Tranemo kommun Inför varje kommunfullmäktigesammanträde spelar Driton Bilalli (S), kommunstyrelsens ordförande och Niklas Gardewik (M), vice ordförande, under ledning av Patrik Westerlund, utvecklingschef, in en podd där de pratar och ger sin och partiets syn på några av de punkter som finns med på dagordningen. Följ podden - där…