Politik och beslut

En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget varje år och i andra övergripande frågor. Kommunstyrelsen har ansvar för och tar beslut i driftsfrågor.

Undersidor

Kommunkontoret i Tranemo

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är "kommunens regering" och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras. Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina…

Mobil med miniräknare framför några papper

Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta…

Del av organisationsskiss

Organisation

Politisk organisation Den politiska mandatfördelningen i Tranemo kommun efter årsskiftet 2016/2017 ser ut som följer, majoriteten Socialdemokraterna har 13 mandat, Miljöpartiet de gröna 1 mandat, Vänsterpartiet 2 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Liberalerna 1 mandat. Oppositionen med Centerpartiet och  Moderaterna har 8 respektive 5 mandat  i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna har 5 mandat. Politisk organisationsskiss med sektioner

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Vem kan lämna ett medborgarförslag? Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna in förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar…