Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november. Inför 2018 sänks det rörliga priset med i genomsnitt 2,5% Avläsning och fakturering Avläsning sker månadsvis via radioavläsning. Fakturering sker månadsvis under vinterhalvåret (oktober - mars) och kvartalsvis under sommarhalvåret (april…

Telefon

Kontakt

    Henrik Johansson Tf Enhetschef fjärrvärme & fiber Tel: 0325-57 61 65 E-post Thomas Arulf Tekniker Tel: 0731-48 31 00   Torbjörn Ovesson Tekniker Tel: 0709-18 63 15

8gjFyts_6cO_WLOUO6p9

Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Vi utför service och underhåll på centralen. Vid behov byter vi delar utan att du som kund behöver betala extra. Vi servar anläggningarna med olika intervall beroende på storlek. En villacentral servas med 1,5 års intervall. I god tid innan…

Statistik

Diagrammen nedan visar dels hur stor mängd energi vi levererat totalt och dels hur mycket energi vi levererat uppdelat på våra två separata nät.   Tranemo/Limmared Antal centraler: 548 st Ansluten effekt: 15 MW Antal kunder: 429 st Längd ledningsnät: ca. 50 km Utgående temperatur: 75 – 115 °C   Dalstorp Antal centraler: 157 st Ansluten effekt: 5 MW…

Karta Tranemo kommun

Här finns fjärrvärmen

I Tranemo Kommun finns det fjärrvärme i Tranemo, Rosenlund, Limmared och Dalstorp i två separata nät, Tranemo/Limmared och Dalstorp, med sammanlagt 710 fjärrvärmecentraler och 559 kunder. Värmen köper Tranemo Kommun från EON, Ardagh Glass AB och Hållanders Energi AB. Klicka på respektive ortnamn för att se om det finns fjärrvärme på din gata. Tranemo (PDF)          Limmared/Rosenlund (PDF)          Dalstorp…