Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Undersidor

Svenska sedlar

Taxor och avgifter för fjärrvärme 2024

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en förbrukningsavgift och en fast avgift. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år ihop med övriga budgetbeslut i oktober eller november varje år. Från och med 1 januari 2024 höjs både den fasta avgiften och förbrukningsavgiften. Avgiftshöjningen beror på kraftigt höjda priser på inköp…

Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Servicearbete I normala fall utför vi service och underhåll på fjärrcentralen. Vid behov byter vi delar utan att du som kund behöver betala extra. Vi servar anläggningarna med olika intervall beroende på storlek. I god tid innan vi vill…

Kvinna håller i mobiltelefon

SMS från din kommun

Tranemo kommun använder en sms-tjänst för att informera kommuninnevånarna om lokala driftstörningar och tjänster.

Kartvy över Tranemo kommun

Här finns fjärrvärmen

I Tranemo kommun finns det fjärrvärme i Tranemo, Rosenlund, Limmared och Dalstorp i två separata nät, Tranemo/Limmared och Dalstorp, med sammanlagt 710 fjärrvärmecentraler och 559 kunder. Värmen köper Tranemo kommun från EON, Ardagh Glass AB och Hållanders Energi AB. Klicka på respektive ortnamn för att se om det finns fjärrvärme på din gata. Tranemo (PDF)          Limmared/Rosenlund (PDF)          Dalstorp…

E-tjänster och blanketter

Adress

Felanmälan:
Vardagar 07:00 - 16:00
0325-576000 eller teknikerna direkt
Övrig tid
0706-51 57 11