Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Undersidor

Svenska sedlar

Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november. Från och med 2021-01-01 höjs den fasta avgiften med 300 kronor inklusive moms för samtliga taxor. Höjningen beror på ökade lönekostnader samt övriga fasta avgifter för fjärrvärmeverksamheten. Avläsning och…

Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem. Vi utför service och underhåll på centralen. Vid behov byter vi delar utan att du som kund behöver betala extra. Vi servar anläggningarna med olika intervall beroende på storlek. En villacentral servas med 1,5 års intervall. I god tid innan…

Karta Tranemo kommun

Här finns fjärrvärmen

I Tranemo Kommun finns det fjärrvärme i Tranemo, Rosenlund, Limmared och Dalstorp i två separata nät, Tranemo/Limmared och Dalstorp, med sammanlagt 710 fjärrvärmecentraler och 559 kunder. Värmen köper Tranemo Kommun från EON, Ardagh Glass AB och Hållanders Energi AB. Klicka på respektive ortnamn för att se om det finns fjärrvärme på din gata. Tranemo (PDF)          Limmared/Rosenlund (PDF)          Dalstorp…

Kontakt

Adress

Felanmälan:
Vardagar 07:00 - 16:00
0325-576000 eller teknikerna direkt
Övrig tid
0706-51 57 11