Kommunal fastighet – felanmälan och beställning

1 mars går vi i skarpt läge med vårt nya fastighetssystem Pythagoras. Systemet kommer att vara en stor hjälp för oss alla när det gäller hantering av felanmälningar och beställningar.

Från och med den 1 mars ska du inte längre skicka felanmälningar eller beställningar via e-post utan istället klickar du in på Pythagoras och via formulär skickar du in ditt ärende. Det kommer att bli en säkrare ärendehantering och ett bättre flöde i kommunikationen.

Felanmälan

Här anmäler du fel i fastigheten så som en trasig dörr eller en krånglande diskmaskin. En felanmälan likt dessa hanteras av våra drifttekniker eller ”driften” som de också kallas.

Beställning

​​​​​​​Här beställer du en tjänst, exempelvis uppsättning av en whiteboardtavla eller bortforsling av skräp. Dessa beställningar utförs sedan av ”Verksamhetsstödet”, också kallade vaktmästare.

Om beställningen gäller en verksamhetsanpassning som exempelvis ommålning/utrustning eller annat som ligger utanför sedvanligt planerat underhåll, då får beställningen endast göras av behörig chef eftersom det medför en extra kostnad.

 

För felanmälan och beställning när det gäller en kommunal fastighet


Publicerad den 28 februari 2023, senast ändrad den 28 februari 2023