Bygglov, tillstånd, regler och tillsyn för företag

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. I Bygg- och Miljöfrågor jobbar vi ihop med Gislaveds kommun.

dator på ett skrivbord.

Bygglov

Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste du ansöka om bygglov.
Läs mer om hur du söker bygglov här. 

Livsmedel

Ska du driva en verksamhet där du säljer eller tillagar livsmedel behöver du söka ett eller flera tillstånd.
Läs mer om livsmedelssäkerhet här. 

Tobak

Den som i sin näringsverksamhet säljer tobak skall anmäla detta till kommunen.
Läs mer här. 

Serveringstillstånd

Ska du driva en verksamhet som serverar alkohol måste du söka serveringstillstånd.
Läs mer om serveringstillstånd här. 

Hygienverksamhet

Så kallade hygienverksamheter måste ha ett egenkontrollprogram. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön.
Ansökningsblankett för hygienverksamhet hittar du här.

Hälsoskyddsobjekt

Vissa verksamheter kräver anmälan av hälsoskyddsobjekt.
Läs mer om anmälan av hälsoskyddsobjekt här. 

Miljöfarlig verksamhet

För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.
Läs mer om miljöfarlig verksamhet här. 

Vill du tala direkt med en person kring Bygg- och Miljöfrågor? Kontakta Kontaktcenter 0371- 810 00 eller kommunen@gislaved.se.


Publicerad den 1 januari 2019, senast ändrad den 28 augusti 2020