Var med och påverka

Tranemo kommun som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning ger livskvalitet. Detta är vår vision.

Var med och påverka

Dialogen med medborgarna är vårt viktigaste verktyg!

Här finner du information om hur du kan vara med och påverka i frågor som rör vår kommuns utveckling. Du finner kontaktvägar till politikerna och kan ta del av vad som är på gång.

Lars-Åke Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Så fungerar medborgardialogen i Tranemo kommun

Under våren har Ebba Carlberg, Tilda Josefsson och Mimoza Uka, tre studenter från Tranemo gymnasieskola praktiserat på Tranemo kommunen. I uppdrag fick de att ta fram ett undervisningsmaterial om hur man kan påverka inom kommunen, som SO-lärare på högstadiet ska kunna använda i sin undervisning.

Som en del i detta, har de producerat en undervisningsfilm, om hur kommunens invånare kan vara med och påverka vad som sker i Tranemo kommun. Filmen ser ni nedan:

Ungdomar i demokratin (PDF)

2013-04-16
Lovisa Bodin, studerande vid Högskolan i Jönköping, har praktiserat på Tranemo kommun under ett par månader. Hon har skrivit en artikel om Tranemo kommuns arbete med att utveckla metoder för ungas delaktighet och inflytande. Artikeln baseras bland annat på tre korta intervjuer med politiker i kommunen.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 8 februari 2016