Var med och påverka

Var med och påverka

Dialogen med medborgarna är vårt viktigaste verktyg!

Här finner du information om hur du kan vara med och påverka i frågor som rör vår kommuns utveckling. Du finner kontaktvägar till politikerna och kan ta del av vad som är på gång.

Ulf Thifors
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Ungdomar i demokratin (PDF)

2013-04-16
Lovisa Bodin, studerande vid Högskolan i Jönköping, har praktiserat på Tranemo kommun under ett par månader. Hon har skrivit en artikel om Tranemo kommuns arbete med att utveckla metoder för ungas delaktighet och inflytande. Artikeln baseras bland annat på tre korta intervjuer med politiker i kommunen.


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 5 mars 2020