Kommunarkiv

Använd vår Självservice för att begära ut allmänna handlingar från kommunarkivet. För pågående ärenden, kontakta berörd handläggare.

Exempel på ärenden som är pågående:

  • Skolhälsovårdsjournaler anses vara pågående så länge eleven går i skolan
  • Journal från Individ- och familjeomsorgen anses vara pågående så länge ärendet är aktivt och finns kvar på verksamheten 5 år efter ärendet har blivit avslutat.

I de fall du efterfrågar information som omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du vill begära ut handlingar som omfattas av offentlighet- och sekretesslagen kommer vi begära in en fullmakt. Här finns en mall för hur den kan se ut.

Vill du ha kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa.

Bra att veta om arkiv

Kommunen består av flera myndigheter och verksamheter som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Huvudansvaret för detta ligger hos arkivbildaren alltså den myndighet eller verksamhet som har informationen. Kommunarkivet tar emot leveranser från myndigheterna och verksamheterna efter ett antal år och övertar därmed ansvaret samt bevarar informationen för all framtid.

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1863 när de första kommunerna bildades. Genom åren har det skett sammanslagningar av mindre kommuner och 1974 bildades det som idag är Tranemo kommun.

Ett axplock av vad du kan få svar på genom information i kommunarkivet:

  • Vilka vaccinationer som du har fått under skoltiden, så länge du gick i en kommunal skola.
  • Vilka betyg du fick från den kommunala grund- och gymnasieskolan.
  • Om du röstade i ett särskilt val, dock inte vad du röstade.
  • Vad som har beslutats i kommunens nämnder och styrelser.
  • Vad som står i din akt om du har varit fosterhemsplacerad eller haft god man.
  • Vilka verksamheter som har funnits i kommunen genom historien.

Tänk på att det i kommunarkivet bara finns sådant som är avslutat. Informationen finns kvar hos respektive myndighet och verksamhet ett antal år innan leverans till kommunarkivet sker. Kommunens informationshanteringsplan beskriver hur informationen hanteras och när den levereras till kommunarkivet.

Föreningsarkiv

Kommunen har också ett föreningsarkiv.

Besök kommunarkivet

För besök i kommunarkivet ta kontakt med kommunarkivarien för tidsbokning. Det gör du genom att ringa vår växel på 0325-57 60 00 eller skicka mail till arkiv@tranemo.se.


Publicerad den 18 maj 2020, senast ändrad den 23 februari 2023