Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

 

Massagestenar

LSS/Socialpsykiatri

Här finner du information om LSS/Socialpsykiatri, personkretsar enligt LSS, vad för hjälp kommunen kan erbjuda och hur du ansöker om den. Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och…

Glad pojke i rullstol

Insatser enligt LSS

Här finner du information om vilka insatser kommunen kan erbjuda dig som är i behov av stöd och service. Individuell plan Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I planen skriver handläggaren ned: Hur du vill ha det i framtiden Var du vill arbeta…

God man, förvaltare, överförmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i Tranemo,  Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd och Svenljunga kommuner. Varje kommun har en…

Fötter med olika slags skor på sig

Föräldragrupp - barn med funktionsvariation

Är du förälder till ett barn med funktionsvariation, oavsett ålder och diagnos? Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Vi träffas i församlingshemmet i Svenljunga på tisdagar klockan 18.30-20.00, följande datum: Tisdag 27 augusti Tisdag 24 september Tisdag 29 oktober Tisdag 26 november Vi…

Pyssel med ull

Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är till för dig, upp till 67 år och som saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Verksamheten är till stor del individanpassad och har förändrats mycket under de senaste åren då det är vanligt att brukarna är på flera olika arbetsplatser under veckan. Målsättning Inom daglig verksamhet skall…

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om…

Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Limmared. Ansvarig områdeschef: Carl-henric Havilehto Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Ansvarig områdeschef: Fidan Bilalli Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter Ansvarig områdeschef:  Jenny Liljedahl Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Parkgatans gruppbostad, 6 lägenheter Storgatans gruppbostad, Limmared, 6 lägenheter Information om andra boendeformer för vuxna och…

Kommunfullmäktige-klubba i trä

Kommunala tillgänglighetsrådet

Vad är kommunala tillgänglighetsrådet? Kommunala tillgänglighetsrådet är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för föreningar för funktionsvaration i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem Att vara remissinstans i frågor som handlar…

Handikapporganisationer

Nedan finner du information om olika handikapporganisationer. DHR, De handikappades riksförbund FUB, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna NHR, Neurologisk handikappades Riksförbund RBU, Riksförbunden för rörelsehindrade barn och ungdomar Autism och Asperger förbundet RTP, Riksföreningen för trafik- och olycksfall och polioskadade Vågbrytaren SRF, Synskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund Reumatikerförbundet Strokeförbundet Demensförbundet Riksförbundet mag-tarmsjuka Hjärt-…

Rullstolsburen person tillsammans med två vänner

Rätt till ersättning för personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har rätt att välja om du vill få hjälp av kommunen eller av ett privat företag. Ersättning Om du väljer ett privat företag kan du söka ekonomisk ersättning från kommunen. Tranemo kommun ersätter för de antal timmar du…