Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

Undersidor

pojke med hörlurar

Ansökan om stöd enligt LSS

Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och service. Stödet ska vara så utformat att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att…

dator på ett skrivbord.

God man, förvaltare, överförmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Det finns en utbildning för dig som är intresserad av att bli god man. Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i kommunerna Tranemo, Falköping, Hjo, Skara,…

Pojke och ett rött pappershjärta

Föräldragrupp - barn med funktionsvariation

Är du förälder till ett barn med funktionsvariation? Oavsett ålder och diagnos är du välkommen till vår samtalsgrupp där du kan dela erfarenheter och reflektera med andra i liknande situation. Syftet är att du ska bli stärkt som förälder. Vi pratar bland annat om: att sätta ord på känslor och be om hjälp när det…

José sitter vid bord tillsammans med en kvinna

Daglig verksamhet

Om du har svårt att få ett arbete på grund av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan du ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet erbjuder stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån dina önskemål. Det övergripande målet med insatsen är att utveckla dina möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Målsättning Målsättningen med daglig verksamhet är…

Postlådor i en lång rad

Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Grimsås. Ansvarig enhetschef: José Hernandez Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 7 lägenheter Ängslyckan gruppbostad, Grimsås 4 lägenheter  Jenny Liljedahl Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Parkgatans gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter Information om andra boendeformer för vuxna och barn

En hund nosar på en kvinna i rullstol.

Organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar

Nedan finns länkar till organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar. DHR, De handikappades riksförbund FUB, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna NHR, Neurologisk handikappades Riksförbund RBU, Riksförbunden för rörelsehindrade barn och ungdomar Autism och Asperger förbundet RTP, Riksföreningen för trafik- och olycksfall och polioskadade Vågbrytaren SRF, Synskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund Reumatikerförbundet Strokeförbundet Demensförbundet Riksförbundet…