Tillgänglighetsredogörelse

Tranemo kommuns webbplats, www.tranemo.se

Tranemo kommun ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur tranemo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tranemo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du be oss om informationen.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatsen till e-post: kommun@tranemo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar med löpande för att åtgärda.

Problem vid navigation med tangentbordet

 • Tangentbordsnavigationen följer inte helt och hållet en logisk ordning.
 • Det saknas genvägar för att underlätta navigering med tangentbord.
 • Problem med att navigera i kartfunktionen och de uppmärkta träffarna i den.

Användning med synnedsättning eller utan synförmåga

 • Texter kan vara svåra att läsa då färgval har låga kontraster, gäller främst för rubriker och länkar
 • När användaren ökar textavståndet så försvinner innehåll i puffarna som finns på landningssidor
 • Bilder och grafiska element kan sakna alternativtext, detta åtgärdas löpande när vi går igenom vår webbplats.
 • Vissa länkar har för lång text, vilket gör dem svåra att läsa och förstå för vissa användare. Detta åtgärdas löpande.
 • Problem med att uppmärksamma nytt eller uppdaterat innehåll på sidan, WAI-ARIA
 • Videofilmer saknar syntolkning
 • Länkar kan sakna information om vilka sidor de leder till och vad det finns för typ av innehåll på sidorna
 • Rubrikstrukturen kan vara ologisk och därmed inte spegla strukturen i sidans innehåll
 • Det kan finns pdf-filer som inte har tillgänglighetsanpassats före publicering
 • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
 • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Tranemo kommun och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsten Lediga jobb.

Användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Det kan förekomma video som saknar textning, syntolkning eller alternativt format.
 • Filmer från kommunfullmäktigmöten är textade men inte syntolkade. Vi har inte möjlighet att texta livesändningar. Textning finns på filmen i efterhand. Protokollen från varje kommunfullmäktigemöte publiceras alltid på tranemo.se då de justerats.
 • Poddinspelningar saknar textning då det kräver för mycket resurser.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart det är möjligt, det pågår ett kontinuerligt arbete med åtgärder för att förbättra webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

 • Funka.nu som är tillgänglighetskonsulter, har gjort en oberoende granskning av tranemo.se
  Senaste bedömningen gjordes den 6 april 2020.
  Granskningsrapport
 • DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har gjort en förenklad övervakning av tranemo.se, 2021-06-17

 

Webbplatsen publicerades våren 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-11-11.

 


Publicerad den 22 september 2020, senast ändrad den 6 mars 2024