Företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Näringslivschef är Pernilla Kronbäck, tel 0325-57 60 40, e-post Pernilla.kronback@tranemo.se

Företagarfrukost_Puff

Företagarfrukost

Du som företagsledare betyder mycket för Tranemo kommun, därför vill vi bjuda in dig till lunch- och frukostmöten som erbjuder inspiration, kunskap och mingel! Vår gemensamma mötesplats för samverkan mellan företagare, politiker och tjänstemän. Det är tillsammans vi kan skapa ett bättre företagsklimat i kommunen! NÄSTA TRÄFF: 6 februari TEMA: Näringslivspolicy för Tranemo kommun Demokrati…

Mechanical Engineering

Mitt bygge

Med E-legitimation loggar du in för att bland annat ansöka om bygglov, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga eller beställa nybyggnadskarta. Du kan också återuppta en påbörjad ansökan, komplettera med saknade handlingar och följa ärenden.

En hjälpande hand

Företagslots

Tranemo kommun har en företagslots som gör det enklare för dig och ditt företag.   VAD ÄR FÖRETAGSLOTS? Företagslotsen är en kommunal service som förenklar och underlättar kommunikationen mellan företagarna och kommunen. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö, livsmedel eller alkohol. HUR GÅR DET TILL? Om du som har…

Natur

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Vill du veta mer kan du kontakta Pernilla Kronbäck, tel 0325- 57 60 40. Tranemo Utvecklings AB, TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer…

Många pusselbitar som ska falla på plats...

Starta företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Du är alltid välkommen att ringa oss på 0325-57 60 23, företagslotsen hjälper dig med kontakter och samordnar på bästa sätt.…

Lagbok och ordförandeklubba

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste de ansöka om bygglov.…

kvinna i rullstol

Enkelt avhjälpta hinder

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga