Företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Kontakta näringslivschef Pernilla Kronbäck, tel 0325-57 60 40, e-post pernilla.kronback@tranemo.se Näringslivskoordinator Manda Schillerås, tel 0325 57 60 47, e-post manda.schilleras@tranemo.se. Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafson, tel 0325 57 60 44 e-post susann.gustafson@tranemo.se.

Många pusselbitar som ska falla på plats...

Starta företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Du är alltid välkommen att ringa oss på 0325-57 60 23, företagslotsen hjälper dig med kontakter och samordnar på bästa sätt.…

Händer på boll

Besök av politiker och tjänstemän?

Vi vill veta vad du/ni som företag tycker! Politiker och tjänstemän kommer gärna ut till dig/er företag för att stämma av vad som är viktigt. Under besöket diskuterar vi hur vi tillsammans kan stärka företagsklimatet i Tranemo kommun. Vi diskuterar även möjligheter och utmaningar. Vi som besöker företag i kommunen är: Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande…

Mitt bygge

Med E-legitimation loggar du in för att bland annat ansöka om bygglov, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga eller beställa nybyggnadskarta. Du kan också återuppta en påbörjad ansökan, komplettera med saknade handlingar och följa ärenden.

Susann Gustafson och Manda Schillerås

Företagslots, din kontaktperson

Företagslotsen är en kontaktperson som gör det enklare och mer effektivare för dig att få kontakt med rätt personer.    VAD ÄR FÖRETAGSLOTS? Företagslotsen är en kommunal service och person som förenklar och underlättar kommunikationen mellan företagarna och kommunen. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö, livsmedel eller alkohol. HUR…

Natur

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Vill du veta mer kan du kontakta Pernilla Kronbäck, tel 0325- 57 60 40. Tranemo Utvecklings AB, TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer…

Lagbok och ordförandeklubba

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste de ansöka om bygglov.…

Rullstol_riksfärdtjänst

Enkelt avhjälpta hinder

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga

Dialog

Dialoggrupp, näringsliv och kommunen

Dialoggruppen är en grupp som består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tranemo kommun. Under 2018 träffas denna grupp den 27 mars, 14 augusti och 27 november. Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och "vi-känslan". Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro. I denna…

Samarbete kring en bättre framtid för kompetensförsörjning

FRUKT: Framtidens Rekrytering för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans Från och med april månad 2018 satsar Svenljunga och Tranemo kommuns gemensamma arbetsmarknadsenhet för vidare utveckling av arbetet kring kompetensförsörjning. Ett arbete där skola, näringsliv och kommun kommer att samarbeta mer i båda kommuner. Detta arbete har som syfte att inventera näringslivets framtida behov gällande arbetskraftsförsörjning och…

Företagarfrukostar 2018

Tranemo kommun samordnar i samråd med Företagarna Kind och Kultur 1740 företagarfrukostar för alla företag i kommunen. Företagarfrukostarna är på Glasets Hus mellan 7.30-9.00 om inget annat anges. 29 maj, samma vecka som näringslivsveckan föreläser Anna Dyhre om attraktiva arbetsmiljöer. Vi välkomnar nya företag samt presenterar några av våra Sommarlovsentreprenörer. Obs, tiden! 7.30-10.00. 4 september,…

Samverkansmöte integration

Företagens vänner hjälper ditt företag

Vad är företagens vänner? Företagens vänner är företag eller organisationer som på något sätt kan stötta, rådge eller hjälpa små som stora företag. Exempel kan vara möjligheten att ansöka om olika projektstöd i olika teman, allmän rådgivning kring affärsplaner, rådgivning om att starta eget samt vägen in till nya kontakter. Rådgivningen skapar ofta bra kontakter…

Ta del av Nyhetsbrev för företag

Ett bra sätt att ta del av information om vad som händer är att ta del av Tranemo kommuns Nyhetsbrev till företag. Kontakta manda.schilleras@tranemo.se om du vill ha nyhetsbreven. Se länkar till höger för senaste nyhetsbreven.

Företagsfest

Nominera årets företagare inför företagsfesten 9 november!

Nu är det dags att nominera årets företagare i Tranemo och Svenljunga den 9 november! Företagen tar som vanligt emot sitt pris på Företagsfesten. Detta pris arrangeras av Företagarna Kind. Fler priser som bästa företag inom handel & service och besöksnäringsföretag kommer att utses. Dessa priser arrangeras av Svenljunga och Tranemo kommuner. Nomineringar av företag…

Förberedelser inför UF Mässa 2017

Tranemo på Nordic Property EXPO-mässa i september

Den 11-12 september deltar Tranemo- en del av Business Region Borås på Nordic Property EXPO mässan, en etableringsmässa i Göteborg. Ihop visar Tranemo upp lämpliga områden för bostäder och industrimark. Samarbetet sker ihop med Business Region Borås med kommunerna Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga och Tranemo. Nordic Property EXPO