Företag se hit!

Här kan du som företag ta del av information som berör dig som företagare exempelvis arbeten i samverkan mellan skola och näringsliv, regionsamverkan, hur vi ihop kan och vill förbättra företagsklimatet, rådgivning för dig som vill starta nytt företag och upplysning kring upphandling.

Ta gärna kontakt med oss på kommunen för senaste nytt!

Följ oss och våra företagsbesök på sociala medier på Instagram @tranemokommun samt på Tranemo kommuns Facebooksida.

Vill du ha besök av politiker och tjänstemän?

Vill du ha besök av politiker och tjänstemän? Vi vill veta vad du/ni som företag tycker! Politiker och tjänstemän (Arbetsutskottet och kommunchef) kommer gärna ut till dig/ert företag för att stämma av vad som är viktigt. Som företagare äger du agendan. Under besöket diskuterar vi hur vi tillsammans kan stärka företagsklimatet i Tranemo kommun samt…

Susann Gustafson och Manda Schillerås

Företagslots/en väg in

Företagslotsen är en funktion som gör det enklare och mer effektivare för dig som företag att få kontakt med rätt nätverk. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö, livsmedel, alkohol, allmänna företagarnätverk eller kontakter till rådgivning. Vill du starta eget eller utveckla ditt företag i Tranemo? Företagslotsen hjälper dig att…

Företagarfrukostar och aktiviteter 2019/2020

Företagarfrukostar och företagsaktiviteter 2019/2020 Du som företag litet som stort betyder mycket för Tranemo kommun. Ihop kan vi utveckla ett starkare och växande företagsklimat i kommunen! Under våren 2019 har vi varit på Tidbecks i Ljungsarp och pratat upphandling,  TGB och pratat om handlingsplanen till Näringslivspolicyn för ett starkare företagsklimat samt på Glasets Hus där…

Månadsutskick och nätverk

Månadsutskick och nätverk Månadsutskicken/nyhetsbreven är ett bra sätt att ta del av information om vad som händer kring samverkan mellan näringsliv och kommunen men också ett bra sätt att veta om vad som är på gång i kommunen. Nätverk I kommunen finns olika företagarnätverk där du som företag kan bli delaktig i. Följande företagarnätverk är…

Programråd skola och näringsliv

Programråd skola och näringsliv Vid fyra tillfällen/år träffas representanter från näringslivet, representanter från skolan, kommunala tjänstemän för näringsliv och politiker för att samtala och diskutera om dialogen mellan skola, kommun och näringsliv. Frågor som diskuteras kan vara hur gör vi utbildningar vassare och mer anpassningsbara till de företag som vi har i kommunen men även…

Dialogforum Näringsliv

Dialogforum Näringsliv Dialogforumet är en grupp som består av representanter från näringslivet i Tranemo kommun samt politiker och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Gruppen träffas några gånger per år. Inplanerade datum  26 november mellan 13.00-16.00. Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och "vi-känslan". Man diskuterar även kompetensförsörjning och attraktivitet. Målet är att alla som…

Ritning

Bygglov och anmälan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är då Gislaveds kommun.

Arbete kring kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning FRUKT: Framtidens Rekrytering för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans Lokalt arbete: Svenljunga och Tranemo kommuner jobbar ihop med företagen i kommunen för vidare utveckling av arbetet kring kompetensförsörjning. Ett arbete där skola, näringsliv och kommun samverkar. Detta arbete inventerar näringslivets framtida behov gällande arbetskraftsförsörjning och kompetenser. Arbetet kartlägger olika moment för elever som ska göra…

Barn tillsammans håller en planta som växer

Handlingsplan för att stärka företagsklimatet

Handlingsplan till näringslivspolicyn med konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet Tranemo kommun har ett fullmäktigemål som säger att "kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat". Utbildning Förenkla Helt Enkelt blev en Handlingsplan till Näringslivspolicyn. Under utbildningen kom det in 155 åtgärdsförslag, 10 av dem prioriteras från 2019. Handlingsplanen är ett levande dokument och ska jobbas…

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet I Tranemo kommun är vi stolta över de fina framgångar som våra unga företagare visat upp under åren. Kanske vill du som går på Tranemo Gymnasium testa på Ung Företagsamhet? Genom att starta och driva ett företag kan du skapa något som du tycker saknas eller något som du själv skulle vilja ha.…

Näringslivet i Tranemo, SYNA- Bästa tillväxt 2018!

Bästa tillväxt i Västra Götalands län 2018! Tranemo kommun får priset för Bästa Tillväxt 2018 i Västra Götalands län. En stark tradition av entreprenörskap och företag som satsar långsiktigt, är två viktiga faktorer som gör att Tranemo kommun vinner priset. Priset Bästa Tillväxt går till den kommun i varje län som har störst andel företag…

Lagbok och ordförandeklubba

Bygglov, tillstånd, regler och tillsyn för företag

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. I Bygg- och Miljöfrågor jobbar vi ihop med Gislaveds kommun. Bygglov Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra…

Natur

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Tranemo Utvecklings AB TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer om TUAB:s lokaler kan du kontakta vd Lars-Gunnar Karlsson, tel 0325-57 64 28. TUAB:s…

Företagens vänner hjälper ditt företag

Vad är företagens vänner? Företagens vänner är företag eller organisationer som på något sätt kan stötta, rådge eller hjälpa små som stora företag. Exempel kan vara möjligheten att ansöka om olika projektstöd i olika teman, allmän rådgivning kring affärsplaner, rådgivning om att starta eget samt vägen in till nya kontakter. Rådgivningen skapar ofta bra kontakter…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga