Företag

Företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Kontakta näringslivskoordinator Manda Schillerås, tel 0325 57 60 47, e-post manda.schilleras@tranemo.se. Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafson, tel 0325 57 60 44 e-post susann.gustafson@tranemo.se. Följ oss och våra företagsbesök på sociala medier på Instagram @tranemokommun samt på Tranemo kommuns Facebooksida.

Vill du ha besök av politiker och tjänstemän?

Vill du ha besök av politiker och tjänstemän? Vi vill veta vad du/ni som företag tycker! Politiker och tjänstemän kommer gärna ut till dig/er företag för att stämma av vad som är viktigt. Under besöket diskuterar vi hur vi tillsammans kan stärka företagsklimatet i Tranemo kommun. Vi diskuterar även möjligheter och utmaningar. Vi som besöker…

Mitt bygge

Med E-legitimation loggar du in för att bland annat ansöka om bygglov, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga eller beställa nybyggnadskarta. Du kan också återuppta en påbörjad ansökan, komplettera med saknade handlingar och följa ärenden.

Susann Gustafson och Manda Schillerås

Företagslots och starta eget företag

Företagslots Företagslotsen är en kontaktperson som gör det enklare och mer effektivare för dig som företag att få kontakt med rätt personer. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö, livsmedel eller alkohol. Vill du starta eget eller utveckla ditt företag i Tranemo? Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt. Genom företagens…

Natur

Mark och lokaler

Mark och lokaler Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Vill du veta mer kan du kontakta Pernilla Kronbäck, tel 0325- 57 60 40. Tranemo Utvecklings AB, TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill…

Lagbok och ordförandeklubba

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga

Dialog

Dialoggrupp, näringsliv och kommunen

Dialoggrupp Dialoggruppen är en grupp som består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tranemo kommun. Under 2018 träffas denna grupp den 27 mars, 14 augusti och 27 november. Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och "vi-känslan". Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro. I…

Samarbete kring kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning FRUKT: Framtidens Rekrytering för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans Från och med april månad 2018 satsar Svenljunga och Tranemo kommuns gemensamma arbetsmarknadsenhet för vidare utveckling av arbetet kring kompetensförsörjning. Ett arbete där skola, näringsliv och kommun kommer att samarbeta mer i båda kommuner. Detta arbete har som syfte att inventera näringslivets framtida behov gällande arbetskraftsförsörjning…

Företagarfrukostar 2018 och 2019

Företagarfrukostar 2018 och 2019 Tranemo kommun arrangerar företagarfrukostar i samråd med Företagarna Kind och Kultur 1740 för företag i hela kommunen. Företagarfrukostarna är på Glasets Hus mellan 7.30-9.00 om inget annat anges. 29 maj, samma vecka som näringslivsveckan föreläser Anna Dyhre om attraktiva arbetsmiljöer. Vi välkomnar nya företag samt presenterar några av våra Sommarlovsentreprenörer. Obs,…

Samverkansmöte integration

Företagens vänner hjälper ditt företag

Vad är företagens vänner? Företagens vänner är företag eller organisationer som på något sätt kan stötta, rådge eller hjälpa små som stora företag. Exempel kan vara möjligheten att ansöka om olika projektstöd i olika teman, allmän rådgivning kring affärsplaner, rådgivning om att starta eget samt vägen in till nya kontakter. Rådgivningen skapar ofta bra kontakter…

Ta del av Nyhetsbrev för företag

Nyhetsbrev Ett bra sätt att ta del av information om vad som händer är att ta del av Tranemo kommuns Nyhetsbrev till företag. Kontakta manda.schilleras@tranemo.se om du vill ha nyhetsbreven. Se länkar till höger för senaste nyhetsbreven.  

Ledtråd2

Årets företagsfest den 9 november

Årets företagarfest 9 november I år är vi på AP&T i Tranemo. Det är hög tid att anmälda sig nu! För mer information om årets företagsfest se nastafest2018.  Företagsfesten är ett samarbete mellan Svenljunga och Tranemo kommuner, Gratistidningen STT och Företagarna Kind. Nomineringen är avslutad för i år.

Ledtråd1

Förenkla helt enkelt, stärka företagsklimatet

Förenkla Helt Enkelt Förenkla helt enkelt är en intern utbildning med syfte att stärka företagsklimatet i hela kommunen. Utbildningen ska stärka och utveckla dialogen utåt mot våra företagare men också ge en bättre dialog för företag och övriga myndighetsfrågor in till kommunen. Utbildningen arrangeras av Sveriges  Kommuner och Landsting (SKL) där ca 240 kommuner har…

Barn med byggnadsritning

Programråd skola och näringsliv

Programråd skola och näringsliv Vid fyra tillfällen/år träffas representanter från näringslivet, representanter från skolan, kommunala tjänstemän för näringsliv och politiker för att samtala och diskutera om dialogen mellan skola, kommun och näringsliv. Frågor som diskuteras kan vara hur gör vi utbildningar vassare och mer anpassningsbara till de företag som vi har i kommunen men även…

Film om en sommarlovsentreprenör

Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenör

Ung Företagsamhet I Tranemo kommun är vi stolta över våra fantastiska unga förmågor inom Ung Företagsamhet och som Sommarlovsentreprenörer. Kanske vill du som går på Tranemo Gymnasium testa på att vara entreprenör? Genom att starta och driva ett företag kan du skapa något som du tycker saknas eller något som du själv skulle vilja ha.…