Företag – se hit

Här kan du som företag ta del av information som berör dig som företagare exempelvis arbeten i samverkan mellan skola och näringsliv, regionsamverkan, hur vi ihop kan och vill förbättra företagsklimatet, rådgivning för dig som vill starta nytt företag och upplysning kring upphandling.

Ta gärna kontakt med oss på kommunen för senaste nytt.

Följ oss och våra företagsbesök på sociala medier på Instagram @tranemokommun samt på Tranemo kommuns Facebooksida.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Aktuell information till företag under coronatider

Nedan finns aktuell information kring Corona som berör företagare i Tranemo kommun. Läget förändras snabbt, tveka inte att höra av dig till manda.schilleras@tranemo.se för frågor eller funderingar om hur din verksamhet påverkas. Se resultatet av satsningen på gymnasieluncher och påskpresenten  Företagsjour- få konkret hjälp under Coronatider Näringsliv och föreningsliv i samverkan kring hjälp med matinköp…

Flygbild över höghus vid Tranemosjön

Arbetet med företagsklimatet i Tranemo kommun

Företagsenkäten i maj månad 2022 pekade på nedan områden som företagen önskar att kommunen jobbar mer med: Kompetensförsörjning  Upphandling Infrastruktur  Under 2021 och 2022 har och kommer kommunen att jobba med nedan. Dessa punkter går i linje med de önskemål som företagen pekat ut i enkäten. Jobbat mer med skolan och föreningen Tillväxt Tranemo kring…

Lunchbuffé

Företagsaktiviteter 2021

Du som företag, litet som stort, betyder mycket för Tranemo kommun. Ihop kan vi utveckla ett starkare företagsklimat i kommunen. 14 april: Trenderna som påverkar vårat företagande 7.30-9.00 via Teams. Trendspaning med besök från jan på Industriellt Utvecklingscenter (trendspaningen handlar inte bara om industrin!). Lärare och elever från Ung Företagsamhet på Tranemo Gymnasieskola berättar om…

Flygfoto över studentutspring vid Tranemo Gymnasieskola

Tillväxt Tranemo - ideell förening

  Tillväxt Tranemo är en engagerad och ideell förening som bildades 2021. Föreningen består av representanter från näringslivets huvudkontor utspritt i kommunen och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Tillväxt Tranemo har som ändamål att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035.…

Programråd skola och näringsliv

Programråd skola och näringsliv Vid fyra tillfällen/år träffas representanter från näringslivet, representanter från skolan, kommunala tjänstemän för näringsliv och politiker för att samtala och diskutera om dialogen mellan skola, kommun och näringsliv. Frågor som diskuteras kan vara hur vi gör utbildningar vassare och mer anpassningsbara till de företag som vi har i kommunen men även…

Pristagare Årets Profil

Årets företagspristagare 2020

Grattis till årets företagarpristagare 2020 i Tranemo och Svenljunga kommuner! Lagom till Midsommar delade Svenljunga, Tranemo kommuner i samarbete med Företagarna Kind och Svenljunga Tranemo Tidning ut följande priser:   Årets Företagare Tranemo- Netshirt Årets Företagare Svenljunga- Veterinärerna Svenljunga Årets Unga Företagare Tranemo- Creative Academy of Hair Årets Profil Handel Tranemo- Team Sportia Tranemo Årets…

Ritning

Bygglov och anmälan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är då Gislaveds kommun.

Barn tillsammans håller en planta som växer

Handlingsplan för att stärka företagsklimatet

Handlingsplan till näringslivspolicyn med konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet Utbildning Förenkla Helt Enkelt blev en Handlingsplan till Näringslivspolicyn. Under utbildningen kom det in 155 åtgärdsförslag, 10 av dem prioriteras från 2019. Handlingsplanen är ett levande dokument och ska jobbas med i det löpande arbetet för att stärka företagsklimatet i Tranemo kommun. Företagare kan även…

Ungdomar och dator

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet I Tranemo kommun är vi stolta över de fina framgångar som våra unga företagare visat upp under åren. Kanske vill du som går på Tranemo Gymnasium testa på Ung Företagsamhet? Genom att starta och driva ett företag kan du skapa något som du tycker saknas eller något som du själv skulle vilja ha.…

Sök sommarjobb som ferieentreprenör 2022

Sök eget företag som Ferieentreprenör 2022 I sommar kan du som går nian, första- eller andra året på gymnasiet få möjligheten att starta ett företag och förverkliga en idé genom Ung Drive. Du får inspirerande utbildning och träffar nya kompisar. Alla pengar du tjänar är dina, utöver det utgår ingen lön förutom startkapitalet. Ansök till…

Källsvedjan industrimark

Ledig industrimark Tranemo kommun

I Tranemo kommun har vi åtta områden som är detaljplanerade för industrimark.  För ledig industrimark i Tranemo klicka här (story map).  För ledig industrimark via Objektvision klicka här (mobilanpassad).  Källsvedjan i Tranemo är det största området på ca 200 000m2 intill RV 27, vid väg 156, där delar av marken bereds och där kommunen kommer…

trädstammar

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Tranemo Utvecklings AB TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer om TUAB:s lokaler kan du kontakta vd Lars-Gunnar Karlsson, tel 0325-57 64 28. TUAB:s…

Händer som skriver på en dator

Företagens vänner hjälper ditt företag

Vad är företagens vänner? Oavsett om det är Coronakriser eller inte hjälper företagens vänner företag. Nedan ser du rådgivning som stöttar företag i Tranemo kommun. Exempel kan vara möjligheten att ansöka om olika projektstöd i olika teman, allmän rådgivning kring affärsplaner, rådgivning om att starta eget samt vägen in till nya kontakter. Rådgivningen skapar ofta…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga