Företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Näringslivschef Pernilla Kronbäck, tel 0325-57 60 40, e-post pernilla.kronback@tranemo.se Näringslivskoordinator Manda Schillerås, tel 0325 57 60 47, e-post manda.schilleras@tranemo.se. Turism- och landsbygdsutvecklare Susann Gustafson, tel 0325 57 60 44 e-post susann.gustafson@tranemo.se.

Många pusselbitar som ska falla på plats...

Starta företag

Tänker du starta företag? Eller driver du redan idag företag och tänker göra förändringar i din verksamhet? Vi på Tranemo kommun vill hjälpa dig! Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre är det. Du är alltid välkommen att ringa oss på 0325-57 60 23, företagslotsen hjälper dig med kontakter och samordnar på bästa sätt.…

Händer på boll

Företagsbesök av politiker och tjänstemän?

Vi vill veta vad du/ni tycker! Politiker och tjänstemän kommer gärna ut till dig/er företag för att stämma av vad som är viktigt. Under besöket diskuterar vi hur vi tillsammans kan stärka företagsklimatet i Tranemo kommun. Vi diskuterar även möjligheter och utmaningar. Vi som besöker företag i kommunen är: Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande Crister Persson,…

Mitt bygge

Med E-legitimation loggar du in för att bland annat ansöka om bygglov, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga eller beställa nybyggnadskarta. Du kan också återuppta en påbörjad ansökan, komplettera med saknade handlingar och följa ärenden.

En hjälpande hand

Företagslots

Tranemo kommun har en företagslots som gör det enklare för dig och ditt företag.   VAD ÄR FÖRETAGSLOTS? Företagslotsen är en kommunal service som förenklar och underlättar kommunikationen mellan företagarna och kommunen. Det kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, VA, brandskydd, miljö, livsmedel eller alkohol. HUR GÅR DET TILL? Om du som har…

Natur

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Vill du veta mer kan du kontakta Pernilla Kronbäck, tel 0325- 57 60 40. Tranemo Utvecklings AB, TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer…

Lagbok och ordförandeklubba

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta. Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste de ansöka om bygglov.…

Enkelt avhjälpta hinder

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma yttre och inre miljö. Många gånger är det mycket enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö. Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste…

Block och penna

Synpunkter

Här kan du som företagare lämna synpunkter, klagomål eller ställa en fråga

Dialog

Dialoggrupp mellan näringsliv och kommunen

Dialoggruppen är en grupp som består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tranemo kommun. Ca fyra gånger per år träffas gruppen i ett dialogmöte med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och "vi-känslan". Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro. I denna grupp har vi bl.a…

Framtidens rekrytering-utbildning & kompetensförsörjning

FRUKT: Framtidens rekrytering för utbildning och kompetensförsörjning tillsammans Från och med april månad 2018 satsar Svenljunga och Tranemo kommuns gemensamma arbetsmarknadsenhet för vidare utveckling av arbetet kring kompetensförsörjning. Ett arbete där skola, näringsliv och kommun kommer att samarbeta mer i båda kommuner. Detta arbete har som syfte att inventera näringslivets framtida behov gällande arbetskraftsförsörjning och…