Försäkring

För att säkerställa att alla personer i Tranemo kommuns verksamheter är försäkrade vid olycksfall har kommunen tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen är en basförsäkring som ger ett grundläggande skydd vid olycksfallsskada. De försäkringar som tecknas privat har ofta bättre villkor och försäkringsskydd än den kollektiva.

Barn och vuxna målar på marken

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt för:

Barn och ungdomar, från 1 månads ålder tom. 19 år, folkbokförda i Tranemo kommun, samt övriga elever i kommunens skolor till och med avslutad gymnasieutbildning och personer i hem för vård eller boende i familjehem/stödkontakthem.

Försäkringen gäller under verksamhetstid för:

Elever i kommunal vuxenutbildning, grund SFI-elever samt flyktingar med uppehållstillstånd, och övriga deltagare i verksamhet anordnad av kommunen.

 

Mer information om denna försäkring, och hur du anmäler skada, finns under Försäkringsbesked, som du hittar i spalten till höger.

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 14 mars 2024