Försäkring

För att säkerställa att alla personer i Tranemo kommuns verksamheter är försäkrade vid olycksfall har kommunen tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Barn och vuxna målar på marken

Försäkringen är en basförsäkring som ger ett grundläggande skydd vid olycksfallsskada. De försäkringar som tecknas privat har ofta bättre villkor och försäkringsskydd än den kollektiva.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

För barn och ungdomar, från 1 månads ålder tom. 19 år, folkbokförda i Tranemo kommun, samt övriga elever i kommunens skolor t o m avslutad gymnasieutbildning, och personer i hem för vård eller boende i familjehem/stödkontakthem gäller försäkringen dygnet runt.

För elever i kommunal vuxenutbildning, grund SFI-elever samt flyktingar med uppehållstillstånd, och övriga deltagare i verksamhet anordnad av kommunen, gäller försäkringen under verksamhetstid.

Mer information om denna försäkring, och hur du anmäler skada, finns under Försäkringsbesked, som du hittar i spalten till höger.

 


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 22 januari 2021