Äldre

Undersidor

Vårdpersonal kramar om kvinna i rullstol

Stöd att ansöka om

Om du som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag, till exempel att utföra sysslor i hemmet eller ta hand om din personliga omvårdnad, kan du ansöka om stöd hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder hur din situation ser ut och beviljar stöd och hjälp utifrån dina förutsättningar och behov. Alla former av…

Äldre man med mobiltelefon

Hur ansöker jag om stöd?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Ansökan För att göra en ansökan tar du kontakt med kommunens växel 0325-57 60 00 och ber att få tala med en biståndshandläggare. Om alla handläggare är upptagna så…

Svenska sedlar och mynt

Vad kostar stödet?

En räknesnurra som gör det enkelt att räkna ut vad stödet kommer kosta för dig är under framtagning. Till dess hänvisar vi till dokumentet Taxor-och-avgifter-2023.docx.pdf

ett äldre par med kikare

Anhörig

Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och ”ladda batterierna”.…

Sammanträdesrum

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer. Syftet är att Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och…