Äldreomsorg

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun.

Äldreomsorgen i Tranemo kommun präglas av respekt, trygghet och värdighet. Målet är att varje individ, så långt det är möjligt, ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna.

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att kunna tillgodose det önskemålet satsar Tranemo kommun på teambaserad hemtjänst och hemsjukvård av god kvalitet. Insatser i hemmet kompletteras med dagverksamhet, korttidsvård, växelvård och anhörigstöd i olika former.

Här kan du ta del av Tranemo kommuns värdegarantier för äldreomsorgen

 

Händer som möts

Anhörigstöd

Du anhörig... ...du är värdefull för både den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och "ladda batterierna". De flesta av oss ser det som självklart att vårda/stödja en närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen…

Hand håller en annan hand

Vilket stöd kan jag få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till myndighetsutövningen. På myndighetsutövningen arbetar bistånds-, LSS- och psykiatrihandläggare som beslutar om vilka insatser du kan få. Du kan ansöka om: Hemtjänst Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård…

Glada pensionärer

Kommunala pensionärsrådet

Vad är kommunala pensionärsrådet? Kommunala pensionärsrådet (KPR) är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer Vara ett forum för…

Hemtjänst

Kommunens hemtjänst

Hemtjänst innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att…

tre-applen

Myndighetsfunktionen

    Myndighetschef Anna Wahlström Tel. 0325-57 62 40 E-post Biståndshandläggare äldreomsorg Telefontid måndag till fredag 08:00-09:30. Övrig kontorstid (10:0-16:00) kan du lämna meddelande till biståndshandläggaren på telefonnummer 0325-57 62 00. Område Dalstorp Ing-Marie Persson Tel. 0325-57 62 31 E-post Område Tranemo och södra kommundelarna Malin Filipsson (föräldraledig) Claudia Lussenburg Tel. 0325-57 62 30 E-post…

Lanskap

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl

Gudarpsgården

Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom. Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende.

Larm

Trygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm? Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Ansökan Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta biståndshandläggare på kommunens myndighetsutövning. Beslut Beslut om trygghetslarm enligt…

Vägskäl, vägval, grusväg

Valfrihet inom hemtjänst

Från och med 1 april 2011 tillämpar Tranemo kommun Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst. Tranemo kommun inbjuder företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd. Alla berörda brukare inom Tranemo kommun kommer att få informationsbrev om vad lagen om valfrihet…

Bandaid

Hemsjukvård och tandvård

  Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som registrerats i hemsjukvård och som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på korttidsvistelse (hemsjukvård, hemrehabilitering) vistas i…

Krattar löv

Fixartjänst

Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 200 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: •klippa gräs •kratta löv och grusgångar •klippa häckar och buskar •skotta snö och sanda •utföra enklare reparationer Hur får jag…

Lunch appertizer u sallad u skylt

Äldremåltider

  På våra tre särskilda boenden samt trygghetsboendet i Länghem tillagas traditionell husmanskost med fokus på smak, hög igenkänningsfaktor och energitäthet. Svenskt smör, vispgrädde och svenskt färskt kött är råvaror som används dagligen. På högtidsdagar serveras passande måltider som påskens lamm, julens sillar och midsommarens jordgubbar. Vi vill att måltiderna ska ge underlag för härliga…

Gudarpsgården

Café Gudagott

Café Gudagott är ett café som ligger i entrén till Gudarpsgårdens vård- och omsorgsboende i Tranemo. Hit är du välkommen att fika eller äta lunch oavsett om du är boende på äldreboendet eller allmänhet. Lunch måste beställas innan 9:30 samma dag. Ring 0325-180 92. Café Gudagott drivs av arbetsmarknadsenheten som är gemensam för Svenljunga och Tranemo kommun. Arbetsmarknadsenheten…