Äldre

Undersidor

Vårdpersonal kramar om kvinna i rullstol

Stöd att ansöka om

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” – det är ledorden för äldreomsorgen i Tranemo kommun. Äldreomsorgen i Tranemo kommun präglas av respekt, trygghet och värdighet. Målet är att varje individ, så långt det är möjligt, ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna. De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt.…

Svenska sedlar och mynt

Vad kostar stödet?

En räknesnurra som gör det enkelt att räkna ut vad stödet kommer kosta för dig är under framtagning. Till dess hänvisar vi till dokumentet Taxor-och-avgifter-2023.docx.pdf

en kvinna masserar en annan kvinnas axlar

Anhörig

Med anhörigvårdare menas den inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och ”ladda batterierna”.…

Placeholder

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer. Syftet är att Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och…

träskulpturer av människor som kramas

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl