Vatten och avlopp

Välkommen till sidorna om vatten & avlopp, VA.

Vattenverk-100001-e14538206476041

Vårt uppdrag är att förse kommunen med rent dricksvatten och rena avloppsvattnet så det kan återföras till våra sjöar och vattendrag utan att förorena. Det gör vi med din hjälp genom att du inte tillför giftiga ämnen till avloppen.

Ansvarig för vatten och avlopp i Tranemo kommun är VA-ingenjör Birgit Magnusson.

Abonnentfrågor, till exempel om fakturor, nya eller ändrade abonnemang, ring tel: 0325-57 61 23 eller skicka e-post.

Under kommunens öppettider når du oss lättast via växeln på 0325 – 57 60 00.
Vid brådskande ärenden utanför kontorstid, ring journummer 070 – 651 57 11.

Har du fjärrvärme och grönt varmvatten? Det är ofarligt men meddela fjärrvärmen, läs här.

Kontakt

Miljö och bygg
(gäller enskilt vatten och avlopp)
Telefon: 0321-59 50 00
E-post


Publicerad den 16 juli 2015, senast ändrad den 24 februari 2017