Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. I vår region har vi ett fantastiskt vatten som vi alla tillsammans har ansvar för och behöver vårda för att behålla den fina kvaliteten. Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra kommunala vattentäkter eller din egen brunn.

Har du drabbats av missfärgat dricksvatten och har kommunalt vatten?
Då har vattnet troligen missfärgats av järn eller mangan. Vid lättare missfärgning är vårt råd att öppna kranarna och spola ur missfärgningen.
Är vattnet helt kolsvart av mangan eller kraftigt brunfärgat då vill vi gärna att du tar kontakt med Gatuenhetens ledningsgrupp som ansvarar för allt arbete på ledningsnätet. Då ringer du 070-651 57 11.

Undersidor

Två män i varselkläder arbetar med ledningar.

Kommunal VA-anslutning

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk. För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom  verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Anslutna fastigheter ska följa kommunens Allmänna bestämmelser för…

Papper och blanketter

VA-taxa

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift 2021 Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften  116 440 kronor. Brukningsavgifter 2021 Fast avgift Denna avgift är beroende av mätarstorleken. För…

Ledningar i marken.

Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

tankar i ett avloppsverk

Kommunens avloppsrening

Vad händer med avloppsvattnet på reningsverket? Det finns i huvudsak tre olika steg för rening av avloppsvatten: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Mekaniskt reningssteg I detta första steg tar vi bort grövre partiklar (trasor, träbitar och annat skräp) och därefter små men tunga partiklar som sand. Avloppsvattnet passerar först genom ett stålgaller där…

ett vattenfyllt glas

Hårdhet i dricksvattnet

Hårdheten i kommunalt dricksvatten i Tranemo kommun Vattenverk Hårdhet (°dH) Vattenverket försörjer Ljungsnäs 3 Tranemo (del av), Limmared, Rosenlund, Månstad och Ambjörnarp Tåstarp 5 Tranemo (del av) och Uddebo Länghem 6 Länghem Dalstorp 5 Dalstorp och Ölsremma Nittorp 3 Nittorp Ljungsarp 3 Ljungsarp Hulared 4 Hulared Grimsås 1 Grimsås Sjötofta 1 Sjötofta Om vattnets hårdhet…

träd och en grönskande äng.

Enskilt avlopp

Här får du svar på frågor om enskilt avlopp. Det är bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved som hjälper dig.

Badring i en pool

Egen pool, bassäng eller badtunna

Råd och riktlinjer för hur du ska fylla och tömma din pool, bassäng eller badtunna En egen pool är härligt att ha, men det innebär också ett ansvar att hantera den på rätt sätt. Påfyllning och tömning av pool eller bassäng kan påverka vattenförsörjning och avlopp på olika sätt. Ta del av våra råd nedan…

Kvinna lämnar plastpåse fylld av läkemedel till en man.

Läkemedelsrester till apoteket

Överblivet läkemedel ska lämnas till apoteket. Det finns påsar på apoteket för ändamålet. Tänk på att även den där slatten hostmedicin som kanske står i kylskåpet räknas som läkemedel. Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för…

vattendroppe

Skyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för att skydda vattnet på både kort och lång sikt. De nio…