Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. I vår region har vi ett fantastiskt vatten som vi alla tillsammans har ansvar för och behöver vårda för att behålla den fina kvaliteten. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet. Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra kommunala vattentäkter eller din egen brunn.

Mörksjön i Ljungsarp

Har du frågor om privat dricksvatten?
Kontakta Bygg- och miljö i Gislaved. De svarar på dina frågor om anläggning, utformning och kvalitetsproblem i egna vattenbrunnar. Information hittar du här.

Har du frågor om privat avlopp, trekammarbrunn, sluten tank eller infiltration?
Kontakta Bygg- och miljö i Gislaved. De svarar på dina frågor om anläggning, tillstånd, krav, utformning och problem med privata avloppsanläggningar. Information hittar du här.

 

Har du frågor om vårt kommunala vatten eller avlopp i Tranemo kommun?
Fråga oss på VA Tranemo. Vi svarar på dina frågor om vattenkvalitet, reningsteknik, vattenmätare och anslutning till kommunalt VA.

Abonnentfrågor om fakturor, nya eller ändrade abonnemang, ring tel: 0325-57 61 23 eller skicka e-post.

Under kommunens öppettider når du oss lättast via växeln på 0325 – 57 60 00.
Vid brådskande ärenden utanför kontorstid, ring journummer 070 – 651 57 11.

Har du fjärrvärme och grönt varmvatten? Det är ofarligt men meddela fjärrvärmen, läs här.

 


Publicerad den 16 juli 2015, senast ändrad den 19 september 2019