Avfallssortering

Avfall och återvinning

Kommuninvånarna i Tranemo kommun har sedan många år mycket framgångsrikt arbetat för ett hållbart samhälle där vi alla hjälps åt…

Boende i centrala Tranemo

Bygga, bo och bygglov

Varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny…

Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Ko vid en sjö

Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Därför…

Vatten och avlopp

Välkommen till sidorna om vatten och avlopp, VA. Vårt uppdrag är att förse kommunen med rent dricksvatten och rena avloppsvattnet…

Leva hållbart

Leva hållbart handlar helt enkelt om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i. Det strategiska…

Översiktsplan

Översiktsplanen är strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare…

Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående…

Samhällsplanering och detaljplaner

Samhällsplanering och detaljplaner Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och dess tjänstemän ser till fungerar på…

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas…