Avfallssortering

Avfall och återvinning

Kommuninvånarna i Tranemo kommun har sedan många år mycket framgångsrikt arbetat för ett hållbart samhälle där vi alla hjälps åt…

Boende i centrala Tranemo

Bygga, bo och bygglov

Du är varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga…

Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Ko vid en sjö

Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg tillsammans med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns…

Vatten och avlopp

Välkommen till sidorna om vatten & avlopp, VA. Vårt uppdrag är att förse kommunen med rent dricksvatten och rena avloppsvattnet…

Karta Tranemo kommun

Kartor och GIS

Tranemo kommun har nu gått över till det nationella höjdsystemet RH2000 vilket innebär att vi har bytt från RH70 till RH2000.

Leva hållbart

Leva hållbart handlar helt enkelt om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i. Det strategiska…

Översiktsplan

Översiktsplanen är strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare…

Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående…

Samhällsplanering och detaljplaner

Samhällsplanering och detaljplaner Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och dess tjänstemän ser till fungerar på…

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas…