Avfallssortering

Avfall och återvinning

Kommuninvånarna i Tranemo kommun har sedan många år mycket framgångsrikt arbetat för ett hållbart samhälle där vi alla hjälps åt…

Boende i centrala Tranemo

Bygga och bo

Du är varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga…

Väg genom Uddebo

Samhällsplanering

Enligt lag har kommunen till uppgift att planera för användandet av mark och vatten. Här kan du ta del av pågående…

FJV rör

Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Ko vid en sjö

Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun har en samverkansnämnd miljö och bygg tillsammans med Ulricehamns kommun. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Ulricehamns…

Vattenverk-100001-e14538206476041

Vatten och avlopp

Välkommen till sidorna om vatten & avlopp, VA. Vårt uppdrag är att förse kommunen med rent dricksvatten och rena avloppsvattnet…

C33dO1kzLB8JickwCRxS

Leva hållbart

Leva hållbart handlar helt enkelt om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i. Det strategiska…

Översiktsplan

Översiktsplanen är strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare…

Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som…