En person slänger skräp i genomskinlig sopsäck

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp – det kan också vara en resurs! Genom att sortera ditt avfall kan det tas…

Boende i centrala Tranemo

Bygga, bo och bygglov

Varmt välkommen att bygga och bo i Tranemo kommun. Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill bygga en ny…

Fjärrvärme

Om du vill du ha ett bekymmersfritt och bekvämt uppvärmningssystem.

Stenmur och en ek

Miljö och hälsoskydd

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor. Värdkommun för både nämnden och verksamheten är Gislaveds kommun.  Därför…

Vatten

Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra.…

vattenkran

Leva hållbart

Leva hållbart handlar om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i. Det strategiska miljöarbetet utgår…

Höghus och Tranemosjön

Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från…

Man sitter i rullstol i ett kök

Bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i…

Tranemo kyrka en tidig morgon

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas…

Tåstarp del av Tranemo 2:1

Mark och exploatering

Ägandet av mark är ett viktigt styrmedel som kommunen har till sitt förfogande för utveckling och expansion. Exploatering är ett…

Vindkraftsvingar

Vindbruksplan för kommunen

Vi får en del frågor om vindkraft både från kommuninvånare men också från intressenter som vill bygga vindkraftverk i vår…