Borgerlig vigsel

På grund av coronapandemin gäller följande tills vidare:

Vigselringar

Vigsel sker endast i kommunhuset eller utomhus.

Sällskapet får vara högst 10 personer inklusive förrättare och vittnen.

Vid förkylningssymptom vid redan bokad vigsel, kontakta din vigselförrättare för ny tid.

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen.

I Tranemo kommun kan man gifta sig utan kostnad antingen på kommunkontoret eller på annan valfri plats i kommunen som man själv kan välja.

Vigsel sker oftast på kontorstid, måndag – fredag kl 7.30-16.00. Har ni önskemål om andra tider kan det som regel tillgodoses.

Viktigt att tänka på:

Ansök om ”Hindersprövning” och ”Intyg om vigsel” hos Skatteverket. www.skatteverket.se

Boka vigsel i god tid och skicka intygen till kommunkontoret eller till vigselförrättaren. Minst två vittnen måste vara med under akten. Om ni inte har egna vittnen kan kommunen ordna detta.

För att boka tid kontakta vigselförrättare:

 

Eva-Karin Haglund (s) 2

Eva-Karin Haglund, tel 0706-37 74 20

 

 Anne Steine

Anne Steine, tel 0325-57 60 20, 0706-88 44 98

 

 

 


Publicerad den 25 augusti 2015, senast ändrad den 7 september 2020

Adress

VIGSELFÖRRÄTTARE
Anne Steine
0325-57 60 20, 0706-88 44 98

Eva-Karin Haglund
0706-37 74 20