Stöd till familj, barn och unga

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Undersidor

Väntrum

Mottagningsenhet

Mottagningsenheten är kommuninvånarnas första kontakt med individ- och familjeomsorgen och innebär en ökad tillgänglighet och service för dig som invånare. Det är hit du vänder dig för råd och hjälp eller för att göra en anmälan eller ansökan vid alla ärenden som avser våld i nära relationer, familj, barn och unga, vuxna, missbruk och ekonomiskt…

leksaksfigur framför fönster som det regnar på

Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som inte har det bra och som visar tecken på en ogynnsam utveckling, behöver få hjälp och stöd. Tillsammans har vi ansvar för att uppmärksamma och stötta dessa barn/ungdomar. Orosanmälan från privatpersoner Om du känner till något barn/ungdom som far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du har…

två barn går på en väg

Så söker du hjälp

Här finner du information om vad för stöd man kan få gällande sitt barn och/eller familj, hur man ansöker, vem som kan ansöka m.m. Insatser från socialkontoret är kostnadsfria och i de flesta fall frivilliga. Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Ansöka om stöd kan du…

siluett pojke

Sociala stödteamet

  Vi som jobbar i teamet är socialpedagoger samt ungdoms och familjebehandlare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med  kommunens individ och familjeomsorg, familjecentralen samt primärvården. Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.…

Barn och vuxna målar på marken

Barnahus Älvsborg

Barnahus Älvsborg är en plats där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp. Barnahus Älvsborg är ett samarbete mellan kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Alingsås och Borås. I samarbetet ingår även Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus.…

En kvinna och en äldre pojke håller armarna om varandra. En man står intill och tittar på.

Anhörigstöd

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning, oavsett ålder och diagnos? Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Höstens träffar 2023 26 september, kl 18.30-20.00 31 oktober, kl 18.30-20.00 28 november, kl 18.30-20.00 Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna…