Stöd till familj, barn och unga

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som inte har det bra och som visar tecken på en ogynnsam utveckling, behöver få hjälp och stöd. Tillsammans har vi ansvar för att uppmärksamma och stötta dessa barn/ungdomar. Anmälan från privatpersoner Om du känner till något barn/ungdom som far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du har…

Familj på promenad i skogen

Familjerådgivning

Tranemo kommun köper tjänsten Familjerådgivning från S:t Lukas Sjuhärad Adress: Sturegatan 49, 503 42 Borås Telefon för tidbokning: 033-10 40 19 Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 110 kr/samtalstillfälle.    

Hög med papper

Hur går en utredning till?

När Individ- och familjeomsorgen har fått veta att ett barn kan behöva stöd eller skydd gör en socialsekreterare, tillsammans med familjen, en utredning. I de flesta fall försöker vi vara två socialsekreteraren vid varje barnavårdsutredning. Detta dels för underlätta för er vid kontakten med oss och dels för att utredningen ska präglas av en så…

Tecknade barn

Västbus

Västbus är en överenskommelse mellan kommunerna och regionen Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk problematik. Detta för att Du inte ska riskera att hamna mellan stolarna och för att stödet ska samordnas utifrån Dina behov.   Kontaktperson för Västbus i Tranemo kommun Anna Wahlström, funktionschef tel: 0325-57 62 40 Hemsida:…

Ett gäng ungdomar som går

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man måste inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.   Om…

Barn tillsammans håller en planta som växer

Myndighetsfunktion

Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är…

Mamma och dotter

Föräldrastöd

Tonårsförälder? Vill du träffa andra tonårsföräldrar och prata om hur det är att vara både förälder och att vara tonåring? Då finns Föräldrastödsgrupper inom kommunens regi, där du kan få möjlighet att ihop med andra föräldrar diskutera olika situationer som kan uppkomma och få tips och stöd. Dessa träffar är helt kostnadsfria. För frågor om…

Lanskap

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om…

Ungdomar

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen i Tranemo har sina lokaler på Storgatan 16 i Tranemo. Du kan läsa mer om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med på Västra Götalandsregionens hemsida.

Barn tillsammans håller en planta som växer

Faderskap och föräldraskap

Här finner du information om fastställande av faderskap och föräldraskap och vart du vänder dig för att göra en anmälan om faderskap/föräldraskap. När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet hos socialkontoret. Detta…

Familjehem

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Här finner du information om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Vill du bli någon av ovanstående eller om du har behov av det stöd ovanstående kan bistå med finns information här nedan om hur du ansöker. Vi är alltid i behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Ansökan I flikarna nedan finner du information om vad ett…

Kontakt

Karta

Visa större karta