Stöd till familj, barn och unga

För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation.

Omsorgssektionens Myndighetsutövning IFO

Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden: stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är…

Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som inte har det bra och som visar tecken på en ogynnsam utveckling, behöver få hjälp och stöd. Tillsammans har vi ansvar för att uppmärksamma och stötta dessa barn/ungdomar. Orosanmälan från privatpersoner Om du känner till något barn/ungdom som far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Du har…

Barn på promenad

Stöd till barn och familj

Här finner du information om vad för stöd man kan få gällande sitt barn och/eller familj, hur man ansöker, vem som kan ansöka m.m. Insatser från socialkontoret är kostnadsfria och i de flesta fall frivilliga. Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. Ansöka om stöd kan du…

Barn tillsammans håller en planta som växer

Faderskap och föräldraskap

Här finner du information om adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap och vart du vänder dig för att göra en anmälan om faderskap/föräldraskap. När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet hos socialkontoret. Detta…

Föräldraskapsstöd

Tranemo kommun erbjuder Föräldrastödsgrupper, där du kan få möjlighet att ihop med andra föräldrar diskutera olika situationer som kan uppkomma och få tips och stöd. Dessa träffar är helt kostnadsfria. Att vara förälder i det samhälle vi lever i idag är inte alltid lätt. Vi kan se att idag bor många föräldrar långt ifrån sitt ”ursprungliga”…

Familj på promenad i skogen

Familjerådgivning och Familjerätten

Här finner ni information om vart man kan vända sig för rådgivning gällande par- och familjerelationer samt familjerättsliga frågor. Familjerådgivning Tranemo kommun köper tjänsten Familjerådgivning från S:t Lukas Sjuhärad. Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 110 kr/samtalstillfälle. Mer information om tjänsten finner ni på St:Lukas hemsida: sanktlukas.se/boras Familjerätten Till…

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Här finner du information om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. Vill du bli någon av ovanstående eller om du har behov av det stöd ovanstående kan bistå med finns information här nedan om hur du ansöker. Vi är alltid i behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Ansökan I flikarna nedan finner du information om vad och…

Barn på promenad

Barnahus Älvsborg

Barnahus Älvsborg är en plats där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp. Barnahus Älvsborg är ett samarbete mellan kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Alingsås och Borås. I samarbetet ingår även Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås och Södra Älvsborgs sjukhus.…

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående?

Karta

Visa större karta