Ekonomi och kvalitet

Vision 2035

En vision är ett riktmärke för vart vi är på väg. Tranemo kommun har tagit fram en vision som beskriver hur vi vill att kommunen utvecklas i framtiden. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och grundar sig på medborgardialog och  omvärldsanalys.

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.”

Det hållbara samhället

Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar till ett gott liv.

Det attraktiva samhället

Tranemo kommun är en naturskön plats på landsbygden som andas livskvalitet. Goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att invånare, föreningar och näringsliv kan bo och verka i vår kommun. Du som bor här eller du som besöker oss känner dig trygg och välkommen i vårt samhälle.

Kreativitet och framtidstro

Tranemo kommun har tagit vara på sitt geografiska läge med närhet till både stad och natur. Det engagemang som genomsyrar vårt samhälle med kreativa invånare, föreningar och företag får vår kommun att utvecklas och blomstra. Vi tar alla ansvar för den gemenskap som med lång föreningstradition byggt vårt samhälle där vi tillsammans lägger grunden för framtiden.

– Lev livet på den gröna sidan –

Undersidor

Budget

Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter. Här kan du läsa budget 2020 Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går bland annat till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till…

Flygbild över höghus vid Tranemosjön

Kvalitets- och förbättringsarbete

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. Kommunens politiker sätter upp mål och mätetal för verksamheterna utifrån kommunens vision och strategiska plan. För att veta att vi gör rätt saker i förbättringsarbetet, gentemot er som bor och verkar i vår kommun, följer vi den statistik vi har att tillgå…

Tumme upp eller tumme ner

Budget- och verksamhetsuppföljning

Tranemo kommun gör regelbundna uppföljningar av den ekonomiska och kvalitativa utvecklingen. Två gånger per år, i slutet av april och i slutet av augusti, görs en budget- och verksamhetsuppföljning. En bit in på det nya året görs en årsredovisning. Årsredovisningarna hittar du här>>   Nedan hittar du budget- och verksamhetsuppföljningar  Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2…

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Här hittar du alla Tranemo kommuns taxor och avgifter. Alla taxor och avgifter anges inklusive moms. Som privatperson betalar du taxor och avgifter inklusive moms. I spalten till höger hittar du ett PDF-dokument där alla taxor finns samlade.

Pojke med sädeskorn i handen

Vision 2035

En vision är ett riktmärke för vart vi är på väg. Tranemo kommun har tagit fram en vision som beskriver hur vi vill att kommunen utvecklas i framtiden. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och grundar sig på medborgardialog och omvärldsanalys. ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av…