Ekonomi och kvalitet

Kommunens slogan, Lev livet på den gröna sidan

Mål och budget

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. Visionen visar riktningen för kommunens utveckling och är ett strategiskt, långsiktigt dokument som talar om kommunens färdriktning. I visionen målas det upp en framtidsbild av det samhälle som kommunen önskar uppnå. Strategisk plan Med utgångspunkt från visionen för kommunen (med hänsyn till…

Diagram

Resultat och uppföljning

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. För att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service lyssnar vi på invånarnas synpunkter, bjuder in till dialogmöten i olika frågor, gör egna utvärderingar av våra verksamheter och ingår också i olika jämförelser som görs för alla landets kommuner. Dialogen med kommuninvånarna…

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Här hittar du alla Tranemo kommuns taxor och avgifter. Alla taxor och avgifter anges inklusive moms. Som privatperson betalar du taxor och avgifter inklusive moms. I spalten till höger hittar du ett PDF-dokument där alla taxor finns samlade.