Vision och ekonomi

Tranemo kommun har tagit fram en vision, Vision 2035, som beskriver hur vi vill att kommunen utvecklas i framtiden. Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och grundar sig på medborgardialog och  omvärldsanalys.

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.”

Det hållbara samhället

Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar till ett gott liv.

Det attraktiva samhället

Tranemo kommun är en naturskön plats på landsbygden som andas livskvalitet. Goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att invånare, föreningar och näringsliv kan bo och verka i vår kommun. Du som bor här eller du som besöker oss känner dig trygg och välkommen i vårt samhälle.

Kreativitet och framtidstro

Tranemo kommun har tagit vara på sitt geografiska läge med närhet till både stad och natur. Det engagemang som genomsyrar vårt samhälle med kreativa invånare, föreningar och företag får vår kommun att utvecklas och blomstra. Vi tar alla ansvar för den gemenskap som med lång föreningstradition byggt vårt samhälle där vi tillsammans lägger grunden för framtiden.

– Lev livet på den gröna sidan –

 

Undersidor

Svenska sedlar

Budget

Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter. Här kan du läsa BUDGET 2024-2026 Tranemo kommun (S,C,L) Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går bland annat till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat…

Flygbild över höghus vid Tranemosjön

Fyra mål som ska genomsyra Tranemo kommuns verksamhet

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. De fyra mål som ska genomsyra kommunens verksamhet är: Kommuninvånarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten Hållbart samhälle 14 000 invånare 2035 Attraktiv arbetsgivare Kommuninvånarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten Kommuninvånarens perspektiv innebär att vi ska sätta oss in i hur den målgrupp vi…

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Budget- och verksamhetsuppföljning

Tranemo kommun gör regelbundna uppföljningar av den ekonomiska och kvalitativa utvecklingen. Två gånger per år, i slutet av april och i slutet av augusti, görs en budget- och verksamhetsuppföljning. En bit in på det nya året görs en årsredovisning. Årsredovisningarna

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Här hittar du alla Tranemo kommuns taxor och avgifter. Alla taxor och avgifter anges inklusive moms. Som privatperson betalar du taxor och avgifter inklusive moms. I spalten till höger hittar du ett PDF-dokument där alla taxor finns samlade.