Edlevo – förskola, fritidshem och skola

Edlevo ny logga

Frånvaroanmälan för grundskola görs via InfoMentor och för gymnasiet via Skola24.

 

I appen Edlevo har du tillgång till uppdatering av kontaktuppgifter för samtliga verksamheter.
Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Mina kontaktuppgifter”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post för att kunna ta del av information som förskola, fritidshem och skola skickar ut. Dina kontaktuppgifter förs även över till andra verksamhetssystem som till exempel InfoMentor och Optiplan.

Notiser/aviseringar i Edlevo app
Vissa upplever att notiser inte fungerar alls eller bara delvis.
Användaren måste själv ta reda på hur ens telefon ska ställas in för att få notiser. Här finns det en mängd information och filmer att hitta på nätet. Ibland kan inställningarna för notiser behöva kontrolleras t.ex. efter en uppdatering av telefonens operativsystem (ex. iOS uppdatering).
Har man svårt att få det att fungera så kan det vara värt att prova ominstallera appen.

Tjänster i appen

Förskola och fritidshem

 • Frånvaroanmälan
 • Barnschema. (Vårdnadshavare måste ha samma adress som barnet för tillgång till appen eller så måste delad plats vara registrerad. Adressen är exakt matchning på barn och vuxen. Skulle det skilja sig behöver du ändra det hos folkbokföringen)
 • Avsluta placering
 • Lovplanering. OBS! Även om barnet inte ska vara ledig eller om du redan registrerat schematider, eller ledig hela veckan i Edlevo app så måste du gå in och bekräfta registrering av lovperioden.
  Efter registrering av Lovplanering ska ALLTID rätt barnschema för samma period registreras.
 • Om schemat behöver ändras efter att lovplaneringen är avslutad ta kontakt med verksamheten.

Grundskola

 • Modersmålsansökan
 • Ämnesval. (Här kan du registrera ditt barns språkval när det är aktuellt, utifrån de val som skolan erbjuder, val i årskurs 5 inför årskurs 6)

Gymnasium

 • Studieplan
 • Betyg

Som vårdnadshavare loggar du in i Edlevo app.

Här har vi samlat information om de olika funktionerna och hur de används.

Dataskydd och integritet

När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

KategoriExempel på personuppgift
PersonbeskrivningNamn, kön
PlatsdataAdress
KontaktuppgifterTelefonnummer, e-post, uppgifter till anhörig
IdentifikationsnummerPersonnummer, ärende-ID, diarienummer
EtnicitetNationalitet, språk
Finansiell dataInkomst
Sysselsättningsrelaterad dataArbetsgivare, skola
Livsstilsrelaterad dataCivilstånd

Edlevo app via en dator

Har du inte tillgång till en smart telefon eller om du vill använda en dator istället så fungerar det lika bra.

Du loggar in med Bank-ID och når samma funktioner som via appen.

Till Edlevo inlogg

Lägg in dina kontaktuppgifter

Lägga in dina kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter är viktigt att lägga in ifall förskolan, fritidshemmet eller skolan behöver nå dig. Förändringar ska uppdateras så fort som möjligt.

Det är viktigt att varje vårdnadshavare lägger in sin e-post och sitt telefonnummer.

I början av varje läsår kommer en automatisk påminnelse i appen om att se över kontaktuppgifterna.

I klippet nedan kan du se hur du lägger in dina kontaktuppgifter:

Registrera schema förskola

Hur lägger jag in ett schema för barn i förskola?

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 • Klicka på Barnschema/Lovplacering
 • Klicka på Registrera schema
 • Välj en vecka för att registrera tid
 • Fyll i den tid du lämnar barnet till förskolan
 • Fyll i den tid du hämtar barnet
 • Ovanför tiden finns två knappar:
  – Den vänstra kopierar du tiden
  – Den högra klistrar du in tiden
 • Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag
 • När du är klar klickar du på den blå knappen längst ner som heter Bekräfta ändrade schematider
 • I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

I filmen nedan kan du se hur du lägger in ett schema för förskola:

Registrera schema fritidshem

Hur lägger jag in ett schema för barn på fritids?

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 • Klicka på Barnschema/Lovplacering
 • Klicka på Registrera schema
 • Välj den vecka schemat ska börja på
 • Fyll i den tid du lämnar barnet till fritidshemmet tills barnet börjar skolan
 • Klicka på plustecknet och fyll i när barnet börjar och slutar på fritids på eftermiddagen
 • Ovanför tiden finns två knappar:
  – Den vänstra kopierar du tiden
  – Den högra klistrar du in tiden
 • Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag
  När du är klar klickar du på den blå knappen längst ner som heter Bekräfta ändrade schematider
 • I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

I filmen nedan kan du se hur du lägger in schema för barn som går på fritids:

Anmälan frånvaro Heldag - förskola och fritidshem

Vid frånvaro för en hel dag:

Anmälan för ett barn

 • I Edlevo väljer du Frånvaro
 • Sedan på Frånvaroanmälan
 • Du ser till att Heldag är ifylld
 • Klicka i om det gäller idag och om det även gäller morgondagen så klicka även i Imorgon
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

Anmälan för flera barn

 • I Edlevo väljer du Meny
 • Sedan Frånvaro
 • Sedan Frånvaroanmälan
 • Markera de barn du behöver göra en frånvaroanmälan för.
 • De ser till att Heldag är ifylld
 • Klicka i om det gäller idag och om det även gäller morgondagen så klicka även i Imorgon
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

 

I klippet kan du se hur du anmäler frånvaro för ett barn och för flera barn för heldag:

 

Anmälan frånvaro Del av dag - Förskola och fritidshem

Vid frånvaro för Del av dag:

Anmälan för ett barn

 • I Edlevo väljer du Frånvaro
 • Sedan på Frånvaroanmälan
 • Du ser till att Tidsbestämd är ifylld
 • Fyll i datum och tid
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

Anmälan för flera barn

 • I Edlevo väljer du Meny
 • Sedan Frånvaro
 • Sedan Frånvaroanmälan
 • Markera de barn du behöver göra en frånvaroanmälan för.
 • De ser till att Tidsbestämd är ifylld
 • Fyll i datum och tid
 • När du är klar klickar du på Skicka frånvaro

I klippet kan du se hur du anmäler frånvaro för ett barn och för flera barn för del av dag:

Lovplanering

Du behöver registrera så kallad ”lovplanering” i appen. Vi behöver veta detta så att vi enkelt kan se hur många barn som är i behov av omsorg och hur mycket personal som krävs.

I Edlevo-appen får du en markering om att det finns en ny lovplanerings period att registrera för.

 • Klicka på Barnschema/Lovplanering
 • Klicka på Lovplanering
 • Här ser du om det finns några aktiva registreringar inför en lovperiod och om lovplanering har registrerats eller inte.
 • Klicka på aktuell lovperiod
 • Markera de dagar du inte har behov av barnomsorg under lovperioden.
 • Om barnet inte ska vara ledig under lovperioden klickar du direkt på den blå knappen Bekräfta registrering
 • När du är klar klickar du på den blå knappen Bekräfta registrering.
 • Du får nu en sammanfattning av dagar du valt. När du är klar klickar du på den gröna knappen Skicka in
 • Du får en bekräftelse när du är klar.

Nedan kan du se ett klipp hur du gör:


Publicerad den 21 augusti 2023, senast ändrad den 26 juni 2024