Valfrihet inom hemtjänst

Valfrihetssystemet inom hemtjänsten innebär att man kan välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten.

Utföraren kan vara Tranemo kommuns hemtjänst eller en privat utförare. Idag har vi i Tranemo kommun inga privata utförare av hemtjänst.

Tranemo kommun bjuder in företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 24 maj 2023