FINGER abc – en utbildning för bättre hjärnhälsa

Svenskt demenscentrum lanserar FINGER abc, en avgiftsfri webbutbildning som ger konkreta råd om hur hjärnhälsan kan förbättras. Utbildningen vänder sig till allmänheten och är baserad på den senaste forskningen om livsstilsförändringars betydelse för demenssjukdom. Även personer som redan har minnesproblem kan ha stor nytta av FINGER abc eftersom de livsstilsförändringar som tas upp kan bromsa utvecklingen av kognitiv svikt.

Tecknad bild på en kvinna och en man som pekar på de fem delarna i FINGERabc

Utbildningen tar ungefär 1,5 timme och består av animerade filmer med experter samt fördjupande texter. Innehållet är uppbyggt kring fem livsstilsområden: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och kontroll av hjärt- och kärlvärden.

Det är aldrig för tidigt och heller aldrig försent att förändra din livsstil för en bättre hjärnhälsa.

– Den senaste forskningen visar att över 40 procent av alla fall av demens kan kopplas till livsstils- och miljöfaktorer. Och FINGER abc ger en introduktion till hur du rent konkret kan förbättra din hjärnhälsa med enkla livsstilsförändringar, säger Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, och geriatriker och forskningschef vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Mer information och änk till utbildningen


Publicerad den 27 juni 2024, senast ändrad den 27 juni 2024