Sveriges biodlares svärmtelefon är öppen!

Bisvärm i träd med gröna blad

SVÄRMTELEFON 0766-86 07 01
Sveriges Biodlares Riksförbund har nu öppnat upp Svärmtelefonen för säsongen. Tanken är att den ska hjälpa allmänheten om man har upptäckt en bisvärm och vill att någon av våra svärmångare kommer och hämtar den.
 
NÄR SKA MAN RINGA SVÄRMTELEFONEN?
Vi önskar att man ringer till Svärmtelefonen om man har upptäckt en hängande svärm. Det vill säga en klump med bin som ofta väljer att sätta sig i ett träd eller liknande. Flyende bisvärmar är svåra att lokalisera fram tills de har satt sig. Samma sak gäller redan etablerade samhällen.
 
VARFÖR?
Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.
 
Svärmtelefonens nummer är – 0766-86 07 01

Publicerad den 12 maj 2023, senast ändrad den 12 maj 2023